همبستری مرد 50 ساله با دختر 6 ساله

© AFP 2023 / Karim SahibДевочка в традиционном наряде для пожилых женщин в Абу-Даби
Девочка в традиционном наряде для пожилых женщин в Абу-Даби - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
اين مرد که سيد عبدالکريم نام دارد و ظاهرا پنجاه سال سن دارد خود را باشنده اصلى ولايت غور معرفى میکند

مردکهن سال که به اتهام اختطاف و همبسترى با يک دختر شش ساله در نظارت پوليس ولايت غور بسرميبرد مدعى است که اين دختر ازسوى فاميلش دربدل دعاخوانی به وى بخشش داده شده و با او نکاح کرده است.
اين مرد که سيد عبدالکريم نام دارد و ظاهرا پنجاه سال سن دارد خود را باشنده اصلى ولايت غور معرفى میکند مى گويدکه در ولايت هرات ملا امام مسجدو دعاخوان بوده و فاميل اين دخترشش ساله (سىد بى بى) از جمله مريدانش مى باشند.
وى که دوروز قبل ازسوى مردم در شهرفيروز کوه مرکز ولايت غور دريک خانه درحال هم بستری با اين دخترخوردسال دستگير شدمدعى است که اين دختر را خانواده اش در بدل دعاخانی برايش بخشش نموده اند.
اوميگويد که با حضور باشنده های محل و پدر اين دختر،او را به نکاح خود درآورده است و يک ماه قبل سيدبى بى را از ولايت هرات به غور آورده است.
به گزارش پژواک يک باشنده شهرفيروزکوه که نخواست نامش گرفته شود گفت: ((دوشب قبل اين مرد به يک خانه ميرود و خود را آغا معرفی نموده ازصاحب خانه ميخواهد که به او اجازه دهد تا شب را درمنزل شان سپرى کند ، خانم اين خانه درحاليکه مرد خانه موجود نمى باشد به نام مهمان اورا درخانه جاى ميدهد، اين مرد دخترهمراه خود را بنام دخترش به اين خانواده معرفى ميکند اما اين زن شب متوجه ميشود که اين مرد لباس خود ودختر را ازتن شان بيرون کرده وهمبسترمى باشند.))
اين باشنده محل علاوه کردکه اين زن پس از ديدن اين وضعيت همسايه ها را خبر مى کند و اين مرد را دستگير و تسليم پوليس مى کنند.

دختر آفغانی - اسپوتنیک افغانستان
کودکی که بخاطر برتن کردن لباس عروسی تن به ازدواج داد

منبع درادامه گفت که سيد بى بى ٦ ساله دختر خورد سال که نا خبر از جريان روز گار مى باشد حتی نميداند که نامش چی است و درکجا به سرمى برد.
اما سيد محمد کريم که خود را شوهر اين طفل شش ساله معرفى ميکند و اکنون درنظارت خانه پوليس بسرميبردمى گويد که در شب آخرماه مبارک رمضان نظر به تاکيد پدر سيد بی بی درحضورداشت بيش از چهل تن دريکی از مناطق ولسوالى اوبۀ هرات نکاح اش را با اين دختربسته کرده است، اما وى از همبستری با اين طفل انکار مى ورزد.
وى گفت: ((مه ملا امام بودم يک قريه دراوبۀ هرات وپدر اين دختر به نام عبدالقادر يکی ازمريد هايم بود و هرزمان بالای مريض های شان دعاخوانی مى کردم ودخترشانرا برايم بخشش دادند و به حضور مردم محل درشب آخر رمضان درمسجد نکاح کردم وبعدا گفتن ما ديگه زن توره نان داده نمى توانيم بعدا مجبور شدم دختره گرفته به ولسوالی جوند بادغيس رفتم که به خانه خواهرخود تسليم کنمش.))
وى علاوه کردکه خواهرش در خانه نبود وناگزير دختر را به ولايت غور آورداما اينجا ازسوى مردم دستگير و تسليم پوليس گرديد.
وى مى گويد: ((دختردرکنارم خواب بود اما يک جا خواب نبوديم ومرا پدر صدا ميزد، مه هم برايش دخترمى گفتم اما او زنم است.))
يک تن از باشنده گان ولسوالی اوبۀ ولايت هرات که خود را عبد الظاهر معرفی می کند در تماس تيليفونی نيز گفت که پدر دختر که از مريدهاى سيدعبدالکريم است ، دخترش را به وى بخشش کرده است و در حضور حدود ٤٠ تن با وى نکاح کرده است.
اما مقامات امنيتی درغورمى گويندکه دوشب قبل اين مردم را همراه با اين طفل شش ساله درمنزل يکی از باشنده های مرکز ولايت غور درحال همبستری دستگير نموده اند.
سمونيار محمد عظيم وکيلی سرپرست مديريت مبارزه با جرايم قوماندانی امنيه غور مى گويد: با آنکه اين مرد مدعی است که اين طفل از سوی فاميلش برای وی بخشش گرديده است اما خانواده اين دختر شش ساله طی تماس تيليفونی گفته اند که دخترشان اختطاف گرديده است.
افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان

وى گفت: ((دوشب قبل مردم برای ما اطلاع دادند که يک مرد را با يک دختر خوردسال،درحاليکه همبستر بودند دستگير کرده اند ونيروهای ما به محل رفتند و اين مرد را بازداشت کردند.))
داکترنوش آفرين شهاب يکی از داکتران شفاخانه ولايتی غور مى گويد که معاينات انجام شده بالای اين طفل نشان مى دهد که کدام آسيب فزيکی وجسمی برايش نرسيده اما از نگاه روحی دچار ترس و وحشت گرديده است.
معصومه انوری رييس امور زنان غور مى گويدکه موضوع تاکنون به شکل دقيق روشن نشده حرف های سيد محمد کريم که خودرا شوهر اين طفل کوچک مى خواند به گونه های مختلف گفته شده و آنها انتظار پدر ومادر اين طفل را که قرار است بزودی به اين ولايت برسند، برای روشن شدن موضع مى باشند.
سيد بی بی کوچک پس از شش سال درحالى از آغوش گرم مادرش محروم شد که درسال جاری غور درغرب افغانستان شاهد بد ترين نوع خشونت ها از جمله سنگسار، تيرباران وسوختاندان خانم ها بوده است.

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала