امریکا اغلب دسترسی در فضا را از دست خواهد داد

© Sputnik / Zuhal Sarhadفضا
فضا - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
چرا کانگرس به نفع روسیه عمل می کند

بعد از وقایع اوکراین در سال ۲۰۱۴٬ امریکا تصمیم گرفت تا از وابسطه گی خود در عرصه انجن هادر راکت های فضایی روسیه نجات یابد. تا به حال وسایل و اقمار نظامی امریکا در مدار بواسطه راکت های «اتلس» انتقال می یابد که در مرحله اول پرواز این راکتها صرف از انجن های RD-180 ساخت روسیه استفاده صورت می گیرد. کانگرس امریکا مصوبه قانون در مورد منع کامل استفاده از انجن ها در راکت های فضایی امریکا صادر نمود. اما به نظر ناظرین و کارشناسان ٬به شمول جنرالان قوای هوای امریکا ٬ برای این کشور بسیار پیش از وقت است تا از انجن های نوع RD-180 روسیه صرف نظر نماید٬ این قدم ضربه شدید به اقتصاد امریکا وارد می کند و همچنان امنیت اش را به خطر مواجع می نماید.
در قدم اول ٬ ارسال اقمار به فضا برای امریکا بسیار گزاف تمام می شود ٬ چون انجن های روسیه که در راکت های فضایی نوع«اتلس» امریکا استفاده می گردد٬ یگانه التر ناتیف انجن های امریکایی نوع« دلتا » برای انتقال اقمار بزرگ می باشد ٬اما انتقال اقمار با استفاده از «دلتا» سه برابر قیمت تر تمام می گردد٬ بناً مالیه پردازان امریکا مجبوراً ملیارد ها دالر را بیشتر بپردازند ٬تا راکت ها ی شانرا به فضا پرتاب نمایند.
دوم ٬امریکا یک راکت فضایی دیگری نوع X- Space را نیز دارد ٬ اما این راکت ها نمی تواند اقمار نظامی را به مدار های لازم انتقال دهد.
قسمت زیادی اقماری را که نظامیان امریکا در خبرداری از حمله های راکتی دشمن ٬ تامین ارتباط و تعقیب دشمن استفاده می کنند٬ بسیار عظیم استند. دیگر اینکه این راکت های X — Space نمی توانند از جمله هشت مدارکه قوای فضایی امریکا استفاده میکند ٬ به چهار مدار آن دست یابد ٬ بدین اساس تقریبآ ۴۰ ٪ پرتاب های نظامی اقمارامریکا باید توسط «اتلس» و یا قیمت تر از آن «دلتا» صورت گیرند. 

طیاره تهاجمی - سو - 25 - اسپوتنیک افغانستان
رقابت امریکا با روسیه درفروش اسلحه به اعراب

سوماً ٬ منع انجن های روسیه به نفع روسیه ازلحاظ نظامی است: امریکایی ها می توانند آرزو ببرند که از انجن های روسیه برای پرواز های راکت های فضایی خود استفاده نکنند ٬ اما هنوز برای امریکا بسیار وقت است. اګرروزی «دلتا» که هم پرواز اش ګزاف است و هم اگر به کدام پرابلم برابر شود ٬ بناً امریکا بدون سیستم هوشداری از حمله راکتی باقی می ماند و همچنان بدون اقمار کشفی ٬ نمی تواند از عملکرد های روسیه اطلاعات حاصل نماید. بناً نمی دانم چرا کانگرس به نفع روسیه عمل می کند؟٬ چیزی را که روسیه خود آرزو دارد.
بلاخره برای اینکه انجن های راکت ها را تولید نمایی٬ وقت به کار است ٬ هر ګاه راکت های اتلس که به واسطه انجن های روسی پرواز می کند ٬و بنا به تحریم پنتاګون از اتلس استفاده نمی توانند ٬ بناً برای پنتاګون تعداد بسیار بیشتر راکت های «دلتا» ضرورت است٬ که در بودجه پنتاګون موجود نیست ٬ تولید راکت های فضایی قوی تر٬به وقت کم ٬ ناممکن است و هیچ کس نمی داند که چه وقت «دلتا »های اضافی تولید خواهد شد٬ و ممکن وقتی راکت های اضافی تولید ګردد٬ به درد نخورند و وقتی ضرورت باشند در دسترس شان قرار نگیرد! 
وزارت خارجه روسیه - اسپوتنیک افغانستان
ایالات متحده امریکا "بهترین گزینه" به جای داعش در پالمیرا کی را حساب میکند

بدین اساس تحریم انجن های روسی قبل از وقت قدرت دفاعی امریکا را تضعیف مینماید و به نفع روسیه تمام میشود و میتواند به پروګرام فضایی امریکا نقطه پایان بګزارد. بلی درست است که امریکا باید از انجن های روسیه صرف نظر نماید٬ اما قابل فهم نیست که از این انجن ها دفعتاً رو بګرداند.
اینطور تصور پیدا می شود که ګویا کانګرس امریکا عمدآ در صدد است تا پلان خوبی را ترتیب نموده و شرکت های امریکایی را ٬ که عرصه پرواز های فضایی فعالیت می نمایند٬ از بین ببرد ٬آنها مشکلات بزرګی دارند ٬ این نظریه در مقاله National Interest. امریکا نوشته شده. اقتصاد امریکا توان آنرا ندارد٬ تا پروګرامهای پرمصرف پرتاب های راکت ها را برای مقاصد نظامی روی دست ګیرد. بلاخره شرکت ها مجبور استند تا اقتصاد در مصرف ایجاد انجن های راکت های فضایی نمایند ٬ که این امر بدون شک در کیفیت پرتاب ها تاثیرات منفی و خطر ناک خواهد داشت. نظر به محاسبات٬ شرکت ها امریکایی در آینده های نزدیک قادر به ساختن انجن های همانند RD-180 روسی که از هر لحاظ موثر تر است٬ نیستند ٬ هم قیمت RD-180 نازل است و هم از لحاظ تخنیکی کاملاً موثرو مطمین.
قبل از ظهور کمپاین Space-X ٬ کمپاین United Launch Alliance مربوط به شرکت بوینګ مونوپالیست بود Space-X در رقابت در عرصه ای انتقال حالات و وسایل نظامی به فضا با United Launch Alliance قرار ګرفت.
دوستان اصل گپ در این است ٬ که ULA حد اقل ۱۰۰ بار پرتاب های راکت ها «اتلس»را موفقانه انجام داده ٬ قسمی که قبلا اشاره نمودیم ٬ مرحله اول پرواز اتلس با انجن های РД-180 روسیه صورت میگرفت. امریکا در ترس آنست که رییس جمهور روسیه پوتین ممکن از دادن این انجن ها خودداری نماید٬ و در صدد آن است تا با وجود مصارف ګزاف٬ معادل چنین انجن ها را تولید نماید.که به هر ترتیب از توان امریکا فعلا خارج به نظر میرسد و وقت زیاد را هم در برمیګرد.
اگر چه شرکت Space-X, که امکانات معین را دریافت نموده٬ پروسه در یافت اجازه نامه خود را سریعتر ساخته ٬ تا بتواند سهم خود را در با استفاده از راکت های نوع Falcon 9 ادعا نماید ٬ زیرا این این راکت ها امکانات را در دست دارد تا در رقابت با راکت های Atlas قرار ګیرد. در این راکت ها ۲۷ انجن نصب ګردیده ٬ اما در مقایسه با Atlas V هنوز مرحله مراحل ای اولی خود را طی ننموده. 
شفق قطبی از فضا: ویدیو بسیار زیبأ ناسا - اسپوتنیک افغانستان
کلوپ ویدیو
شفق قطبی از فضا: ویدیو بسیار زیبأ ناسا

که بدین اساس برای قوای هوای امریکا ریسک است ٬اګر این شرکت سهم خود را در پروازراکت هاادا نماید ٬ګرنتی وجود ندارد تا امریکا دسترسی را در فضا تامین نماید. بعد از آنکه قوای هوای امریکا از کانګرس تقاضا نمود٬ تا اضافتاً اجازه ای خرید راکت های RD-180 روسیه را دریافت نماید ٬ علاقه رهبری قوای هوای برای سرمایه ګذاری چند شرکت ایکه در صدد تولید الترناتیف انجن راکت های روسیه است٬ کمتر شد.
یکی از آنها Aerojet/Rocketdyne می باشد که از تولید کننده گان قدیمی انجن های راکت به شمار می رود ٬ این شرکت در نظر دارد تا در مدت زمان کوتاه نقشه های انجن راکت را طرح و تولید نماید ٬ تا بتواند جای انجن های RD-180 روسی را اختیار نماید. و مواد احتراقی آنرا مخلوط اوکسیجن با دیزل تشکیل خواهد داد٬ که یک مواد احتراقی معمول در انجن های راکت های فضایی شمرده می شود. دیګر هم شرکت تصمیم دارد تا از ګاز میتان در احتراق انجن ها استفاده نماید٬ که تا به حال چنین تجربه نبوده و احتمالات خطر را به مراتب بیشتر میسازد. چیزی را که ULA هم می خواهد نیز تجربه نماید. که به هر تر تیب این نوع از راکت های خواهد بود ٬ که تابه حال مورد استفاده قرار نګرفته است. ناظرین به این باورند که این نوع راکت ها فضایی قیمت تر و نا مطمین تر خواهند بود.
حال قوای هوای امریکا تصمیم گرفته تا بیشتر از هر زمان پروسه را مغلق تر بسازد٬ تا این عرصه برای بازیگران پرواز های تجارتی تنگ تر گردد. قوای هوای امریکا در نظر دارد تا چند راکت کوچک به نام «صقیل» ایجاد نماید با استفاده از انجن های اضافی ٬ آنها را در راکت های صقیل نصب و به مقاصد تجارتی استفاده نماید.
امریکا درآن سرحدی قرار دارد که به گمان اغلب دسترسی در فضا را از دست خواهد داد. زیرا, در همین اواخر ULAاز دعواطلبی در مقاصد امنیت ملی امریکا دست کشید و اعلان نمود که با زخایر که انجن های RD-180 شرکت روسی دارد٬ می خواهد در سایر پروژه ها استفاده نماید. معلوم نیست ٬ کدام قدم ها را قوای هوای امریکا در عرصه فضایی خواهد ګذاشت ؟ در اول رهبری نظامی تاکید می نمود تا حداقل از راکت های روسی تا شش سال آینده استفاده صورت ګیرد. بعداً آنها خواستند بیشتر ریسک کنند ٬ و در فضا حالات فوق العاده قیمتی و مهم خود را به کمک راکت های Space-X بفرستند ٬ که تا به حال در چنین رژیم قطعاً بکار نرفته بود٬ و یا از راکت های جدیدی ایکه هم سیستم های شان تا به حال امتحان نګردیده٬ استفاده نمایند. آخرالامر فکر می رود که قوای هوای امریکا می خواهند تا چیزی را که در بنیاد راکت های فضایی تا به حال دارد ٬نابود سازد و ذخایر انجن های راکت Minuteman خود را عرضه نمایند.
ناضرین اظهار می نمایند که ٬ ساده تر نخواهد بود تا قوای هوای امریکا دستگاه های فضایی خود را در Cape Canaveral و Vandenberg Air Force Base انفجار دهد ؟ بدین اساس قوای هوای امریکا می تواند ملیارد ها دالر را اقتصاد نمایید. بدون شک امریکا کرنتی دسترسی به فضای خارج از مدار زمین را از دست می دهد و به این راه با قدم های متین روان است.
معاون صدارعظم روسیه دمیتری راګوزین که مسولیت بخش پرواز های فضاییروسیه را دارد٬ اظهار نمود که امریکا نمی تواند از خرید انجن های ما دست بکشد٬ چون آنها چنین انجن ها را که قادر باشند به فضا ماشین حالات خود را انتقال دهند ٬ندارند و تا به حال از انجن های ساخت شوروی سالهای ۷۰ و انجن های روسیه سالهای ۹۰ استفاده می کنند٬ در غیر آن در زمین باقی می مانند. 
Hero of the Soviet Union, the USSR pilot-cosmonaut Yuri Gagarin in engineering laboratory of Cosmonaut training centre, Star City. 1964 - اسپوتنیک افغانستان
اتحاد شوروی: ابرقدرت فضایی – اولین پرواز انسان به فضا!

دوستان من حین نوشتن این مقاله خبری را بدست آوردم که در آن آمده است: ایالات متحده بدون استفاده از انجن های روسیه نمی تواند قمر نظامی خود را به فضای خارج از مدار پرتاب نماید. این خبر را Work Robert معاون وزیر دفاع پخش نمود. وی علاوه نمود که باید الی ۱۸ اپریل سال جاری انجن های RD-180 را خریداری نماید.چون چنین انجن ها را امریکا صرف بعد از ۶ سال ممکن است ساخته بتواند. Work Robert در اخیر صحبت خود گفت که ما با خرید این انجن ها حد اقل دو بار می توانیم موفقانه به فضا پرواز نماییم. قبلا از این اعلامیه در هفته گذشته نیز خبری پخش شد که پنتاگون از کاگرس امریکا خواست تا تحریمات را در مورد خرید این انجن ها از روسیه قطع نماید. این خبر را تورن جنرال سیمویل گریفس قومندان مرکز سیستم راکت های فضایی امریکا به نشر رساند. وی ګفت: ما امید داریم تا کانگرس را متیقن بسازیم تا اجازه خرید این راکت ها را بدهد٬ در غیر آن راکت های ما در زمین باقی می ماند. من هم امید دارم که عقل سلیم جای تحریمات و تعسبات را خواهد ګرفت.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала