Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

نگاره های از تلاش کودتای نظامی در بولیویا

عضو شوید
روز چهارشنبه، رسانه های بولیویا از تجمع نظامی در پلازا موریلو در لاپاز، جایی که ساختمان های دولتی در آن واقع شده است، خبر دادند.
© AFP 2023 / Jorge Bernal

درگیری پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس با پولیس نظامی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه)

درگیری پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس با پولیس نظامی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
1/12

درگیری پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس با پولیس نظامی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Juan Karita

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور لوئیس آرس پرچم بولیویا را در حالی که سربازان از پلازا موریلو فرار می کنند، پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 به اهتزاز در می آورد. خودروهای زرهی به دروازه ه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند. همانطور که آرس گفت کشور با تلاش برای کودتا روبرو شد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور لوئیس آرس پرچم بولیویا را در حالی که سربازان از پلازا موریلو فرار می کنند، پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 به اهتزاز در می آورد. خودروهای زرهی به دروازه ه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند. همانطور که آرس گفت کشور با تلاش برای کودتا روبرو شد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
2/12

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور لوئیس آرس پرچم بولیویا را در حالی که سربازان از پلازا موریلو فرار می کنند، پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 به اهتزاز در می آورد. خودروهای زرهی به دروازه ه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند. همانطور که آرس گفت کشور با تلاش برای کودتا روبرو شد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، جعبه های چوبی را در نزدیکی کاخ دولتی پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 سوزاندند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او متعهد شد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، جعبه های چوبی را در نزدیکی کاخ دولتی پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 سوزاندند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او متعهد شد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
3/12

پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، جعبه های چوبی را در نزدیکی کاخ دولتی پس از کودتای نافرجام، در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 سوزاندند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او متعهد شد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AFP 2023 / Jorge Bernal

مردم از گاز اشک آور شلیک شده از سوی پولیس نظامی بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 پناه می گیرند. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه)

مردم از گاز اشک آور شلیک شده از سوی پولیس نظامی بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 پناه می گیرند. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
4/12

مردم از گاز اشک آور شلیک شده از سوی پولیس نظامی بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 پناه می گیرند. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه پس از جا به جایی سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی و محاکمه از تلاش برای "کودتا" انتقاد کرد. پیش از عقب نشینی، در کاخ ریاست جمهوری را بکوبند. (عکس از خورخه برنال / خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Juan Karita

رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، مشت گره کرده را در محاصره پشتیبانان و رسانه ها، بیرون از کاخ دولتی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 بالا می برد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد، که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، مشت گره کرده را در محاصره پشتیبانان و رسانه ها، بیرون از کاخ دولتی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 بالا می برد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد، که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
5/12

رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، مشت گره کرده را در محاصره پشتیبانان و رسانه ها، بیرون از کاخ دولتی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 بالا می برد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد، که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AFP 2023 / Aizar Raldes

یک سرباز در یک خودروی زرهی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 جا به جا شده است. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه تجمع غیرمجاز سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی در پایتخت لاپاز را نکوهش کرد و گفت: "به دموکراسی باید احترام گذاشت". آرس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "ما بسیج نامنظم برخی از واحدهای ارتش بولیویا را نکوهش می کنیم. رئیس جمهور پیشین، اوو مورالس در همان رسانه نوشت که "کودتا در راه است". (عکس از آیزار رادلیس / خبرگزاری فرانسه)

یک سرباز در یک خودروی زرهی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 جا به جا شده است. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه تجمع غیرمجاز سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی در پایتخت لاپاز را نکوهش کرد و گفت: "به دموکراسی باید احترام گذاشت". آرس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "ما بسیج نامنظم برخی از واحدهای ارتش بولیویا را نکوهش می کنیم. رئیس جمهور پیشین، اوو مورالس در همان رسانه نوشت که "کودتا در راه است".  (عکس از آیزار رادلیس / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
6/12

یک سرباز در یک خودروی زرهی در بیرون از کاخ کوئمادو در پلازا موریلو در لاپاز در 26 جون 2024 جا به جا شده است. رئیس جمهور بولیویا لوئیس آرس روز چهارشنبه تجمع غیرمجاز سربازان و تانک ها در بیرون از ساختمان های دولتی در پایتخت لاپاز را نکوهش کرد و گفت: "به دموکراسی باید احترام گذاشت". آرس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "ما بسیج نامنظم برخی از واحدهای ارتش بولیویا را نکوهش می کنیم. رئیس جمهور پیشین، اوو مورالس در همان رسانه نوشت که "کودتا در راه است". (عکس از آیزار رادلیس / خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Juan Karita

چهارشنبه 26جون 2024، یک زن در کنار پولیس نظامی در پلازا موریلو، در لاپاز، بولیوی راه می‌رود. خودروهای زرهی به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند، در حالی که رئیس‌جمهور لوئیس آرس گفت، که این کشور با تلاش کودتای نظامی روبرو شده است. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

چهارشنبه 26جون 2024، یک زن در کنار پولیس نظامی در پلازا موریلو، در لاپاز، بولیوی راه می‌رود. خودروهای زرهی به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند، در حالی که رئیس‌جمهور لوئیس آرس گفت، که این کشور با تلاش کودتای نظامی روبرو شده است.  (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
7/12

چهارشنبه 26جون 2024، یک زن در کنار پولیس نظامی در پلازا موریلو، در لاپاز، بولیوی راه می‌رود. خودروهای زرهی به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در پلازا موریلو هجوم آوردند، در حالی که رئیس‌جمهور لوئیس آرس گفت، که این کشور با تلاش کودتای نظامی روبرو شده است. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

هنگامی که سربازان در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 ژوئن 2024 جمع می شوند، یک سرباز به خبرنگاران اشاره می کند که پلازا موریلو را ترک کنند. رئیس جمهور بولیوی، لوئیس آرس روز چهارشنبه هشدار داد که استقرار "نامنظم" نیروها در حال انجام است. پایتخت، نگرانی هایی را مبنی بر اینکه یک کودتای احتمالی در جریان است، افزایش داد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

هنگامی که سربازان در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 ژوئن 2024 جمع می شوند، یک سرباز به خبرنگاران اشاره می کند که پلازا موریلو را ترک کنند. رئیس جمهور بولیوی، لوئیس آرس روز چهارشنبه هشدار داد که استقرار "نامنظم" نیروها در حال انجام است. پایتخت، نگرانی هایی را مبنی بر اینکه یک کودتای احتمالی در جریان است، افزایش داد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
8/12

هنگامی که سربازان در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 ژوئن 2024 جمع می شوند، یک سرباز به خبرنگاران اشاره می کند که پلازا موریلو را ترک کنند. رئیس جمهور بولیوی، لوئیس آرس روز چهارشنبه هشدار داد که استقرار "نامنظم" نیروها در حال انجام است. پایتخت، نگرانی هایی را مبنی بر اینکه یک کودتای احتمالی در جریان است، افزایش داد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

پولیس نظامی در بیرون از ورودی اصلی در حالی که یک وسیله نقلیه زرهی به دروازه ای کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی می کوبید، چهارشنبه، 26 جون 2024، جمع می شود. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

پولیس نظامی در بیرون از ورودی اصلی در حالی که یک وسیله نقلیه زرهی به دروازه ای کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی می کوبید، چهارشنبه، 26 جون 2024، جمع می شود.  (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
9/12

پولیس نظامی در بیرون از ورودی اصلی در حالی که یک وسیله نقلیه زرهی به دروازه ای کاخ ریاست جمهوری در پلازا موریلو در لاپاز، بولیوی می کوبید، چهارشنبه، 26 جون 2024، جمع می شود. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، پس از یک کودتای نافرجام، وارد میدان موریلو، در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 جون 2024 شد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او قول داد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، پس از یک کودتای نافرجام، وارد میدان موریلو، در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 جون 2024 شد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او قول داد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
10/12

یکی از پشتیبانان رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، پس از یک کودتای نافرجام، وارد میدان موریلو، در لاپاز، بولیوی، چهارشنبه، 26 جون 2024 شد. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار در برابر آرس به دروازه های کاخ دولتی بولیویا یورش بردند، اما او قول داد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

هواداران رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، در میان گاز اشک آور پرتاب شده از سوی پولیس نظامی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 وارد میدان موریلو شدند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در میدان موریلو هجوم آوردند. آرس، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

هواداران رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، در میان گاز اشک آور پرتاب شده از سوی پولیس نظامی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 وارد میدان موریلو شدند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در میدان موریلو هجوم آوردند. آرس، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
11/12

هواداران رئیس جمهور بولیویا، لوئیس آرس، در میان گاز اشک آور پرتاب شده از سوی پولیس نظامی در لاپاز، بولیویا، چهارشنبه، 26 جون 2024 وارد میدان موریلو شدند. خودروهای زرهی روز چهارشنبه در یک کودتای آشکار به دروازه های کاخ دولتی بولیویا واقع در میدان موریلو هجوم آوردند. آرس، اما او عهد کرد که محکم بایستد و یک فرمانده جدید ارتش را معرفی کرد که دستور بیرون شدن نیروها را صادر کرد. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

© AP Photo / Juan Karita

فرمانده ارتش جنرال خوان خوزه زونیگا، چهارشنبه، 26 جون 2024، درون یک خودروی زرهی در پلازا موریلو در لاپاز، بولیویا نشسته است. خودروهای زرهی روز چهارشنبه به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، زیرا رئیس جمهور لوئیس آرس گفت، که کشور با تلاش برای کودتا روبرو شده است. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

فرمانده ارتش جنرال خوان خوزه زونیگا، چهارشنبه، 26 جون 2024، درون یک خودروی زرهی در پلازا موریلو در لاپاز، بولیویا نشسته است. خودروهای زرهی روز چهارشنبه به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، زیرا رئیس جمهور لوئیس آرس گفت، که کشور با تلاش برای کودتا روبرو شده است. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا) - اسپوتنیک افغانستان
12/12

فرمانده ارتش جنرال خوان خوزه زونیگا، چهارشنبه، 26 جون 2024، درون یک خودروی زرهی در پلازا موریلو در لاپاز، بولیویا نشسته است. خودروهای زرهی روز چهارشنبه به دروازه های کاخ دولتی بولیویا هجوم آوردند، زیرا رئیس جمهور لوئیس آرس گفت، که کشور با تلاش برای کودتا روبرو شده است. (عکس آسوشیتدپرس/ خوان کاریتا)

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала