آموزش فضانوردان در صورت سقوط بر سطح آب

عضو شوید
آموزش فضانوردان Roscosmos سرگئی کود-سورچکوف (سمت چپ) و الکسی زوبریتسکی در صورت فرود بر روی سطح آب
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos سرگئی کود-سورچکوف (سمت چپ) و الکسی زوبریتسکی در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos سرگئی کود-سورچکوف (سمت چپ) و الکسی زوبریتسکی در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

آموزش فضانوردان Roscosmos سرگئی کود-سورچکوف (سمت چپ) و الکسی زوبریتسکی در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در یک جلسه آموزشی در مورد اینکه پس از فرود خودروی فرود بر روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو چه باید کرد.

کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در یک جلسه آموزشی در مورد اینکه پس از فرود خودروی فرود بر روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو چه باید کرد. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در یک جلسه آموزشی در مورد اینکه پس از فرود خودروی فرود بر روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو چه باید کرد.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

آموزش فضانوردان Roscosmos، سرگئی کود-سورچکوف، الکسی زوبریتسکی و کریستوفر ویلیامز فضانورد ناسا در مورد اقدامات پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت شرایط اضطراری روسیه در منطقه مسکو.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

کریستوفر ویلیامز، فضانورد ناسا، سرگئی کود-سورچکوف و الکسی زوبریتسکی (از سمت چپ) فضانوردان ناسا، پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو، تمرین می کنند.

کریستوفر ویلیامز، فضانورد ناسا، سرگئی کود-سورچکوف و الکسی زوبریتسکی (از سمت چپ) فضانوردان ناسا، پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو، تمرین می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

کریستوفر ویلیامز، فضانورد ناسا، سرگئی کود-سورچکوف و الکسی زوبریتسکی (از سمت چپ) فضانوردان ناسا، پس از فرود ماژول فرود روی سطح آب در قلمرو مرکز نجات نوگینسک وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در منطقه مسکو، تمرین می کنند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала