تاخت و تاز عباس ابراهیم زاده بر سرور دانش: 37 میلیون دالر را تو به خارج بردی

© اسپوتنیک-Azimسرقت برق از سوی عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نماینده گان!
سرقت برق از سوی عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نماینده گان! - اسپوتنیک افغانستان  , 1920, 18.06.2024
عضو شوید
نماینده ای پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با انتشار نامه ای بر معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان تاخته و او را متهم به بردن 37 میلیون دالر به خارج کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، غلام عباس ابراهیم زاده نائب دوم پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با یک نامه سرگشاده زیر عنوان «تحولات افغانستان پس از کودتای هفت ثور» در برگه ای رخنامه اش از سرور دانش به شدت انتقاد و او را ترسو نامیده است.
متن کامل نامه عباس ابراهیم زاده:
خطاب به جناب آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حکومت اشرف غنی!
پس از کودتای هفت ثور هزار ها یک شانس طلایی در حکومت داکتر نجیب داشتن به خاطریک سلطان علی کشتمند یک اقتصاد دان برجسته بود، که در جریان تاریخ بی پیشین بوده است که نخست ویز موفق افغانستان بودند و در عرصه اقتصاد هزاره ها حرف اول را می گفتند و در عرصه سیاسیت هم کلیدی ترین وازرتخانه ها و برجسته ترین جنرال ها در ساختار ارتش ملی و پولیس ملی و در تشکیلات دولت به تناسب مردم خود حق داشتیم.
سرور دانش - اسپوتنیک افغانستان  , 1920, 06.01.2022
درخواست پناهندگی سرور دانش و خانواده‌اش در نیوزیلند پذیرفته شد
پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب و نبود سلطانعلی کشتمند یک قهرمان با افتخار دیگر به نام شهید مزاری در راس مردم ام قرار گرفت که پس از شهادت استاد مزاری بزرگ شیر تاریخ هزاره جوانان تربیه شده بود که در هر نوع مبارزه ها آماده ایثار و فداکاری در دفاع از مردم خود بود . پس از اینکه این قهرمانان مبارز را از دست دادیم نوبت به شما و امثال شما رسید که پس از شیر روباه به جای ماند.
دقیقا از آن به بعد بدبختی مردم ما آغاز شد مردم ا در دوران بیست سال جمهور چانس طلایی داشت که مردم ما به شما و امثال شما و چند نفری دیگر، که نه در عرصه سیاست و نه در عرصه اقتصادی آگاهی داشتید اعتماد بزرگی کردند که شما ها را به عنوان معاون رییس جمهور که عالی ترین رکن دولت بود و فرد سوم مملکت انتخاب کردند که شما توانایی آن کرسی اصلآ حتی ظرفیت یک ماموریت را هم نداشتید و ما که از سیاست دور بودیم خوش بودیم که ما در راس یک معاون رییس جمهور داریم وقتی که در سیاست آمدم با جناب عالی و امثال شما نشست هایی داشتم دیدم که مردم ما اصلا بعد از مزاری بزرگ و سلطان علی کشتمند بی سرپرست شده اند. با مظلومیتی که شما داشتید من بارها در جلسات همرایتان نشستم و تاکید کردم که مردم ما از سیاست دور شده باید که یک تعداد را در سیاست و در عرصه اقتصاد در اردو و پولیس جابجا کنید و ما هم از طریق پارلمان همراه شما همکاری میکنیم شما با مظلومیت و ضعف بسیار زیاد به من گفتید که رییس جمهور اصلآ وقت ملاقات به من نمیدهد و هر باری که میروم رییس جمهور بالای من سر و صدا میکند اصلا رییس جمهور وقت گپ زدن را برایم نمی دهد. من از خودت تقاضای ساخت سرکها در مناطق هزارستان را کردم و تقاضای ساخت درمانگاه و مکتب را کردم که در تمام نقاط افغانستان بازسازی جریان دارد ولی مردم هزاره هم از سیاست و اقتصاد دور شده هم از بازسازی و خدمات دور و محروم مانده اند و تمام هزاره جات در فصل زمستان دچار مشکلات سختی هستند حتی سرک دایکندی که نیمه کار بود من از شما خواستم که به رییس جمهور بگوید باید کارش تمام شود. بعد از آن از من درخواست کردید که دوره ریاست جمهوری آخر شده بیایید همراه ریس جمهور در انتخابات سهم بگیریم تا بتوانیم در آینده افغانستان این بار یک کاری بکنیم. من مناسبات خوبی با آقای خلیلی داشتم و یک روابط دوستانه با آقای خلیلی و آقای محقق داشتم که شما از من درخواست کردید که بیایید با هم یک حزب بسازیم من بالای شما اعتماد کردم و بارها نشست گرفتیم که حزب را یکجای میسازیم و هر لحظه از من تقاضای افتتاح دفتر حزب را کردین که تا بتوانیم در آینده افغانستان سهم بزرگی داشته باشیم من معاون آقای خلیلی و رییس شورای تصمیم گیری حزب شان در سمت شمال بودم و شما با تفرقه اندازی که گویا اینها کارکردی ندارند گفتید حزب تازه ایجاد کنیم و شاهد این صحنه ها واقعیت ها ده ها مشاورین شما هم بودند و من تصمیم گرفتم که حزب وحدت نوین را ایجاد کنیم تا بتوانیم خوبتر و متحد تر کار کنیم. وقتی ما مراسم گشایش حزب را در لوی جرگه برگزار کردیم ده ها هزار مردم غیرتمند و با عزت افغانستان شرک کردند و لی شما در دقیقه نود حتی در گشایش حزب از ترس بعضی رفیق ها که نام گرفتن اش مناسب نیست آمده و اشتراک نتوانستید.
سرقت برق از سوی عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نماینده گان! - اسپوتنیک افغانستان  , 1920, 01.11.2023
طالبان فرمان مصادره املاک عباس ابراهیم زاده را صادر کردند + عکس
ده ها میلیون دالر که به خاطر پول اپراتیفی هزارستان گرفتی و سالانه مبلغ هیده لگ دالر امریایی بابت دسترخوان پولی و نگهبانی و کراینه خانه و دفتر می گرفتی خودت ماهانه یک هزار هم خرچ نداشتی در آخر سی و هفت میلیون دالر پول نقد که در خارج انقتال دادی اگر نکار می کنی مدر ها در بانک ها موجود هسات. بیشت و پنج خانه که در ترکیه خریدی و دو حویل که در کابل گرفتی از فدارکاری و خون قهرمانان افغنستان بود من نمی خواستم درباره ای خودت چیزی بنویسم مکر از طریق دنیای مجازی می بینم که شما از نیوزیلند ایجاد حزب اعلان کردین شما که دعوای حزب وحدت را داشتید هر شب نشست داشتید که حزب وحدت مال من است چه شد؟!
سرور دانش کابل را به مقصد استانبول ترک کرد - اسپوتنیک افغانستان  , 1920, 17.08.2021
سرور دانش کابل را به مقصد استانبول ترک کرد
شما یک شخص ناکام و ضعیف که در دوران معاونیت رسایت جمهرو که من شاهد بود شما یمامور عادی را نصب کرده نمی تانیستید چگونه رهبری یک حزب را کرده می توانید. اوی یک چانس بود که از برکت شهید میزاری شما و امثال شما در یک جایگاه قرار گرفته بودید چگونه این حزب را در نیوزیلند گشایش کردی؟ افراد این حزب کی ها هستیند؟ و تا جایی که من خبر دارم پنج نفر از افراد خانواده تان آن یک نفر دیگر بنام رفیعی پسر شیخ دولت که دزد حرفه ای هست او حزب شش نفری را در کدام هم افراد شما است در افغانستان جرات حزب را نداشتی این حزب شش نفری را در کدام وزارت عدلیه ثبت کردی؟ این خواب و خیال دوران جمهوریت از برکت مزاری که صاحب میلیون ها دالر شدی در گور ببری این که خود را فدرالی خواه را اعلان میکنی چرا خود را مسخره میسازی؟ تو نه بدرد دموکراسی نه بدرد فدرالی می خوری بهتراست مصروف طلبگی خود باشی. ما که وکیل پارلمان بودیم صلاحیت اجرایی نداشتیم صد ها نفر را در حکومت مقرر کردیم تمام توان که داشتیم در عرصه اقتصادی چهار هزار نفر را مصروف کار ساختم شفاخانه ساختیم پوهنتون ساختیم فابریکه ساختیم چندین مکتب را ایجاد کردیم که تا مردم افغانستان مصروف کار شوند. خودت که معاون رییس جمهور بودی قدرت سوم افغانستان بودی غیر از چند مشاور مقطع ای کدام افراد را؟ نامشان را ببرید که از شما از سهم مردم ما در دولت مقرر کردی؟ در عرصه بازسازی چه کار انجام دادی تمام کار تو سی و هفت میلیون دالری که از افغانستان کشیدی همین بود و بس! اگر شما انکار میکنید خانه هایی که در خارج دارید من با تمام اسنادش در اختیار مردم قرار می دهم. شما مردم را با بردن یک جارو برقی و تلویزیون در میدان هوایی بازی دادین من شما و امثال شما را بسیار دقیق میشناسم با تمام ثبوت و سند! ، شرم است که نام حزب و نام فدرالی را میگیری در اوج قدرت کاری کرده نتوانستی بهتر است آرام پول سوسیال را بخوری و بخوابی و کرایه خانه های ترکیه را جمع کرده خرچ کنی شما و امثال شما را من خوب میشناسم تمام جنایات که شما انجام دادین برای من معلوم است چون من تا در سیاست نبودم من هم مثل مردم بلد نبودم. تو نه مرد سیاست هستی نه مرد غیرت ، نه مرد رفاقت ، فقط یک طلبه خوب هستی حیف شهید مزاری حیف کشتمند حیف قومندان هایکه در راه مبارزه جان خود را از دست دادند بس کن این دکانداری را شما و امثال تان ، مثل من آرام بشینید بگذارید کسانیکه غیرت سیاست و مردم دوستی را دارند در راس بیایند شما ها دفن شدین بسیار حرف های دیگر هم دارم ولی ایجاب نمیکند که از دنیای مجازی نشر کنم. امیدوارم رفیق نیمه راه خفه نشوی!
یادآوری می کنیم، که اشرف غنی رئیس جمهور گریزی نیز در هنگام گریز 69 میلیون دالر را با خود برده است.
نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала