ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری در ایران

عضو شوید
حمیده زرآبادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هنگام ثبت نام به مثابه کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران.
© AP Photo / Vahid Salemi

مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دبیرکل حزب مردمسالاری یا مردم سالاری، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران، ایران، پنج شنبه 9 می 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. مهلت ثبت نام پنج روزه پنج روزه برای امیدهای که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری جانشین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند، که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند، باز کرد.

مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دبیرکل حزب مردمسالاری یا مردم سالاری، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران، ایران، پنج شنبه 9 می 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. مهلت ثبت نام پنج روزه پنج روزه برای امیدهای که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری جانشین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند، که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند، باز کرد. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دبیرکل حزب مردمسالاری یا مردم سالاری، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران، ایران، پنج شنبه 9 می 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. مهلت ثبت نام پنج روزه پنج روزه برای امیدهای که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری جانشین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند، که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند، باز کرد.

© AP Photo / Vahid Salemi

حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، دوشنبه 3 جون 2024، در یک نشست خبری ترک می کند. همه نامزدها باید به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران برسند. ، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است.

حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، دوشنبه 3 جون 2024، در یک نشست خبری ترک می کند. همه نامزدها باید به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران برسند. ، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، دوشنبه 3 جون 2024، در یک نشست خبری ترک می کند. همه نامزدها باید به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران برسند. ، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است.

© AP Photo / Vahid Salemi

محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس ایران، هنگام ورود برای ثبت نام نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، ایران، جمعه 31 می 2024، برای رسانه ها دست تکان می دهد. عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب هستند.

محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس ایران، هنگام ورود برای ثبت نام نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، ایران، جمعه 31 می 2024، برای رسانه ها دست تکان می دهد. عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب هستند. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس ایران، هنگام ورود برای ثبت نام نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، ایران، جمعه 31 می 2024، برای رسانه ها دست تکان می دهد. عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب هستند.

© AP Photo / Vahid Salemi

سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد سابق هسته ای ایران، سمت راست دوم، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، ایران، پنجشنبه 30 می 2024، وزارت کشور را ترک می کند. ایران یک دوره پنج روزه ثبت نام را در روز پنجشنبه باز کرد. امیدهایی که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تا جایگزین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند.

سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد سابق هسته ای ایران، سمت راست دوم، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، ایران، پنجشنبه 30 می 2024، وزارت کشور را ترک می کند. ایران یک دوره پنج روزه ثبت نام را در روز پنجشنبه باز کرد. امیدهایی که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تا جایگزین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد سابق هسته ای ایران، سمت راست دوم، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، ایران، پنجشنبه 30 می 2024، وزارت کشور را ترک می کند. ایران یک دوره پنج روزه ثبت نام را در روز پنجشنبه باز کرد. امیدهایی که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تا جایگزین مرحوم ابراهیم رئیسی شوند که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند.

© AP Photo / Vahid Salemi

احمد اکبری، روحانی ایرانی، تصویری از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید را نشان می دهد که در سانحه سقوط هلیکوپتر در اردیبهشت ماه در پایان نشست خبری پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران کشته شد. ، ایران، دوشنبه 3 جون 2024. همه نامزدها باید توسط شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، تأیید شوند.

احمد اکبری، روحانی ایرانی، تصویری از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید را نشان می دهد که در سانحه سقوط هلیکوپتر در اردیبهشت ماه در پایان نشست خبری پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران کشته شد. ، ایران، دوشنبه 3 جون 2024. همه نامزدها باید توسط شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، تأیید شوند. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

احمد اکبری، روحانی ایرانی، تصویری از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید را نشان می دهد که در سانحه سقوط هلیکوپتر در اردیبهشت ماه در پایان نشست خبری پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور تهران کشته شد. ، ایران، دوشنبه 3 جون 2024. همه نامزدها باید توسط شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، تأیید شوند.

© AP Photo / Vahid Salemi

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، یکشنبه 2 جون 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. احمدی نژاد یکشنبه به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. انتخابات، به دنبال به دست آوردن موقعیت بالای سیاسی کشور پس از سقوط هلیکوپتر منجر به کشته شدن رئیس جمهور کشور شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، یکشنبه 2 جون 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. احمدی نژاد یکشنبه به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. انتخابات، به دنبال به دست آوردن موقعیت بالای سیاسی کشور پس از سقوط هلیکوپتر منجر به کشته شدن رئیس جمهور کشور شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، هنگام ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور، در تهران، یکشنبه 2 جون 2024، علامت پیروزی را چشمک می زند. احمدی نژاد یکشنبه به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. انتخابات، به دنبال به دست آوردن موقعیت بالای سیاسی کشور پس از سقوط هلیکوپتر منجر به کشته شدن رئیس جمهور کشور شد.

© AP Photo / Vahid Salemi

وحید حقانیان، از مقامات بلندپایه دفتر مقام معظم رهبری در مرکز، برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، شنبه 1 می 2024، وارد وزارت کشور شد. به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، می رسد.

وحید حقانیان، از مقامات بلندپایه دفتر مقام معظم رهبری در مرکز، برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، شنبه 1 می 2024، وارد وزارت کشور شد. به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، می رسد. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

وحید حقانیان، از مقامات بلندپایه دفتر مقام معظم رهبری در مرکز، برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در تهران، شنبه 1 می 2024، وارد وزارت کشور شد. به تایید شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هستند، می رسد.

© AP Photo

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران، پس از گفت‌وگو با رسانه‌ها، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 7 جون در وزارت کشور تهران، جمعه 31 می 2024، تریبون را ترک کرد. لاریجانی روز جمعه به عنوان نامزد احتمالی در تهران ثبت نام کرد. انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی برای جایگزینی مرحوم ابراهیم رئیسی که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران، پس از گفت‌وگو با رسانه‌ها، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 7 جون در وزارت کشور تهران، جمعه 31 می 2024، تریبون را ترک کرد. لاریجانی روز جمعه به عنوان نامزد احتمالی در تهران ثبت نام کرد. انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی برای جایگزینی مرحوم ابراهیم رئیسی که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند - اسپوتنیک افغانستان
8/10

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران، پس از گفت‌وگو با رسانه‌ها، پس از ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 7 جون در وزارت کشور تهران، جمعه 31 می 2024، تریبون را ترک کرد. لاریجانی روز جمعه به عنوان نامزد احتمالی در تهران ثبت نام کرد. انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی برای جایگزینی مرحوم ابراهیم رئیسی که در اوایل ماه جاری در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه هفت نفر دیگر کشته شدند

© AP Photo / Vahid Salemi

زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هنگام ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، شنبه 1 جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید توسط 12 ایران تایید شوند. -عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است.

زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هنگام ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، شنبه 1 جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید توسط 12 ایران تایید شوند. -عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هنگام ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28 جون در وزارت کشور در تهران، شنبه 1 جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید توسط 12 ایران تایید شوند. -عضو شورای نگهبان، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها که در نهایت تحت نظارت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب قرار دارند. این هیئت هرگز یک زن یا کسی را که خواستار تغییر اساسی در حکومت کشور باشد، نپذیرفته است.

© AP Photo / Vahid Salemi

علیرضا زاکانی شهردار تهران هنگام ورود به وزارت کشور برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28جون در تهران، ایران، شنبه 1جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید تا شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است.

علیرضا زاکانی شهردار تهران هنگام ورود به وزارت کشور برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28جون در تهران، ایران، شنبه 1جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید تا شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

علیرضا زاکانی شهردار تهران هنگام ورود به وزارت کشور برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 28جون در تهران، ایران، شنبه 1جون 2024، مدرک شناسایی خود را به رسانه ها نشان می دهد. همه نامزدها باید تا شورای نگهبان 12 نفره ایران، هیئتی متشکل از روحانیون و فقها در نهایت تحت نظارت آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала