فعالیت محاربوی قوائی توپچی قوای مسلح روسیه به سمت آرتموفسک

عضو شوید
انداخت پرسنل نظامی از یک 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
2/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
3/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در سمت آرتموفسک.

سربازان قوای توپچی و راکتی 85 لوای موتردار جداگانه قول اردوی نمبر دوم قوای مسلح روسیه از 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی انداخت می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت قوای توپچی و راکتی نیروهای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک. یک سرباز قوای توپچی - راکتی لوای 85 تفنگ موتوری جداگانه قول اردوی قوای مسلح روسیه آماده انداخت 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی می شود.

فعالیت قوای توپچی و راکتی نیروهای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک. یک سرباز قوای توپچی - راکتی لوای 85  تفنگ موتوری جداگانه قول اردوی قوای مسلح روسیه آماده انداخت 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی می شود. - اسپوتنیک افغانستان
5/7

فعالیت قوای توپچی و راکتی نیروهای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک. یک سرباز قوای توپچی - راکتی لوای 85 تفنگ موتوری جداگانه قول اردوی قوای مسلح روسیه آماده انداخت 9K55 Grad-1 MLRS در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی می شود.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.

قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند. - اسپوتنیک افغانستان
6/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.

قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.

قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند.

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند. - اسپوتنیک افغانستان
7/7

فعالیت محاربوی قوای توپچی و راکتی قوای مسلح روسیه در جهت آرتموفسک.

قوای توپچی و راکتی MLRS 9K55 "Grad-1" لوای موتر دار جداگانه 85 از قول اردوی نمبر 2 قوای مسلح فدراسیون به سمت یک موقعیت انداخت نموده در جهت آرتموفسک در منطقه نظامی شمالی حرکت می کند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала