"غند جاویدان" و جانبازان 100 ساله: جشن های روز پیروزی در کشورهای مختلف چگونه گذشت

عضو شوید
آسک اورمانبتوف، سرباز 101 ساله جنگ میهنی، در جشن های روز پیروزی در بیشکک، قرقیزستان، پیام های تبریکی را می پذیرد.
© Sputnik / Viktor Tolochko /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک. - اسپوتنیک افغانستان
1/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

© Sputnik / Viktor Tolochko /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک. - اسپوتنیک افغانستان
2/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

© Sputnik / Viktor Tolochko /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک. - اسپوتنیک افغانستان
3/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مینسک.

© Sputnik / Rodion Proca /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو. - اسپوتنیک افغانستان
4/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو.

© Sputnik / Rodion Proca /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو. - اسپوتنیک افغانستان
5/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در کیشینو.

© Sputnik / Stringer /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم گل گذاری در پارک پیروزی به مناسبت روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود.

مراسم گل گذاری در پارک پیروزی به مناسبت روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
6/16

مراسم گل گذاری در پارک پیروزی به مناسبت روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود.

© Sputnik / Stringer /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود.

جشن روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
7/16

جشن روز پیروزی در ایروان. این جشن همزمان با هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

سرباز جنگ جهانی دوم، گابدلا خزیاحمتوف، 104 ساله، در طول جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان پیام تبریکی دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 مه جشن خواهد گرفت.

 سرباز جنگ جهانی دوم، گابدلا خزیاحمتوف، 104 ساله، در طول جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان پیام تبریکی دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 مه جشن خواهد گرفت. - اسپوتنیک افغانستان
8/16

سرباز جنگ جهانی دوم، گابدلا خزیاحمتوف، 104 ساله، در طول جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان پیام تبریکی دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 مه جشن خواهد گرفت.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

آسک اورمانبتوف، سرباز جنگدیده جهانی دوم، 101 ساله، طی جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان تبریک دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

آسک اورمانبتوف، سرباز جنگدیده جهانی دوم، 101 ساله، طی جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان تبریک دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت. - اسپوتنیک افغانستان
9/16

آسک اورمانبتوف، سرباز جنگدیده جهانی دوم، 101 ساله، طی جشن های روز پیروزی در بیشکک در 8 می 2024 از سربازان و مردم قرقیزستان تبریک دریافت می کند. قرقیزستان هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

© Sputnik / Maria Dimentova /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم اهدای گل در بنای یادبود سربازان قوای بحر "واریاگ" و قایق توپدار "کوریتز" در اینچئون.

مراسم اهدای گل در بنای یادبود سربازان قوای بحر "واریاگ" و قایق توپدار "کوریتز" در اینچئون. - اسپوتنیک افغانستان
10/16

مراسم اهدای گل در بنای یادبود سربازان قوای بحر "واریاگ" و قایق توپدار "کوریتز" در اینچئون.

© Sputnik / Yertay Sarbasov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی. - اسپوتنیک افغانستان
11/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

© Sputnik / Yertay Sarbasov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی. - اسپوتنیک افغانستان
12/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

© Sputnik / Yertay Sarbasov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی. - اسپوتنیک افغانستان
13/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

© Sputnik / Yertay Sarbasov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی. - اسپوتنیک افغانستان
14/16

جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در پارکی به نام 28 پاسدار پانفیلوف در آلماتی.

© Sputnik / Aleksey Savizkiy /  مراجعه به بانک تصاویر

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
15/16

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Aleksey Savizkiy /  مراجعه به بانک تصاویر

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
16/16

اقدام "غند جاویدان" در پکن در روز جشن هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала