پیامدهای حمله به اسرائیل از خاک لبنان

عضو شوید
قوای امنیتی و پرسنل اطفائیه در محل اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل مستقر هستند.
© AFP 2023 / Jalaa Marey

تصویری آسیب در کنار یک ساختمان در محل اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه دارد که درگیری بین اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. شبه نظامیان حماس در نوار غزه

تصویری آسیب در کنار یک ساختمان در محل اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه دارد که درگیری بین اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. شبه نظامیان حماس در نوار غزه - اسپوتنیک افغانستان
1/6

تصویری آسیب در کنار یک ساختمان در محل اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه دارد که درگیری بین اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. شبه نظامیان حماس در نوار غزه

© AFP 2023 / Jalaa Marey

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.  - اسپوتنیک افغانستان
2/6

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه. - اسپوتنیک افغانستان
3/6

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

مردم به موتر آسیب دیده در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه می‌دهند که درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه‌نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه

مردم به موتر آسیب دیده در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه می‌دهند که درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه‌نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه - اسپوتنیک افغانستان
4/6

مردم به موتر آسیب دیده در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 در بحبوحه تنش‌های سرحدی ادامه می‌دهند که درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه‌نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه

© AFP 2023 / Jalaa Marey

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه. - اسپوتنیک افغانستان
5/6

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه. - اسپوتنیک افغانستان
6/6

قوای امنیتی و پرسنل اضطراری اطفائیه در محل مورد اصابت راکت از جنوب لبنان در شهر کریات شمعنا در شمال اسرائیل در نزدیکی سرحد لبنان در 5 می 2024 مستقر شدند و در بحبوحه تنش‌های فرا سرحدی ادامه دارد زیرا درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس ادامه دارد. نوار غزه.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала