درگیری بین محصلین و پولیس در اعتراض به حمایت از فلسطین

عضو شوید
معترضان پرچم های فلسطین را در چمن غربی دانشگاه کلمبیا در نیویارک به اهتزاز در می آورند.
© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
1/10

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

تظاهرکنندگان دانشجو در 29 اپریل 2024 در شهر نیویورک، "محاصره همبستگی غزه" را در چمن غربی دانشگاه کلمبیا اشغال کردند. تنش ها روز دوشنبه در دانشگاه کلمبیا - کانون موج لرزه ای تظاهرات طرفداران فلسطینی در سراسر دانشگاه های ایالات متحده - افزایش یافت و مقامات از شکست مذاکرات با دانشجویان خبر دادند و خواستار حذف اردوگاه آنها از محوطه کالج شدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP)

تظاهرکنندگان دانشجو در 29 اپریل 2024 در شهر نیویورک، "محاصره همبستگی غزه" را در چمن غربی دانشگاه کلمبیا اشغال کردند. تنش ها روز دوشنبه در دانشگاه کلمبیا - کانون موج لرزه ای تظاهرات طرفداران فلسطینی در سراسر دانشگاه های ایالات متحده - افزایش یافت و مقامات از شکست مذاکرات با دانشجویان خبر دادند و خواستار حذف اردوگاه آنها از محوطه کالج شدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
2/10

تظاهرکنندگان دانشجو در 29 اپریل 2024 در شهر نیویورک، "محاصره همبستگی غزه" را در چمن غربی دانشگاه کلمبیا اشغال کردند. تنش ها روز دوشنبه در دانشگاه کلمبیا - کانون موج لرزه ای تظاهرات طرفداران فلسطینی در سراسر دانشگاه های ایالات متحده - افزایش یافت و مقامات از شکست مذاکرات با دانشجویان خبر دادند و خواستار حذف اردوگاه آنها از محوطه کالج شدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترض طرفدار فلسطین در 29اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترض طرفدار فلسطین در 29اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
3/10

معترض طرفدار فلسطین در 29اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

معترضان پرچم های فلسطین را در زمین چمن غربی دانشگاه کلمبیا در 29 اپریل 2024 در نیویورک به اهتزاز در می آورند. تظاهرکنندگان دانشجو در دانشگاه کلمبیا، مرکز تظاهرات طرفداران فلسطینی که در کالج‌های ایالات متحده آغاز شده است، روز دوشنبه گفتند که تا زمانی که مدرسه به خواسته‌های آنها نرسد، تسلیم نخواهند شد، و از اولتیماتوم برای متفرق شدن یا تعلیق سرباز زدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP)

معترضان پرچم های فلسطین را در زمین چمن غربی دانشگاه کلمبیا در 29 اپریل 2024 در نیویورک به اهتزاز در می آورند. تظاهرکنندگان دانشجو در دانشگاه کلمبیا، مرکز تظاهرات طرفداران فلسطینی که در کالج‌های ایالات متحده آغاز شده است، روز دوشنبه گفتند که تا زمانی که مدرسه به خواسته‌های آنها نرسد، تسلیم نخواهند شد، و از اولتیماتوم برای متفرق شدن یا تعلیق سرباز زدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
4/10

معترضان پرچم های فلسطین را در زمین چمن غربی دانشگاه کلمبیا در 29 اپریل 2024 در نیویورک به اهتزاز در می آورند. تظاهرکنندگان دانشجو در دانشگاه کلمبیا، مرکز تظاهرات طرفداران فلسطینی که در کالج‌های ایالات متحده آغاز شده است، روز دوشنبه گفتند که تا زمانی که مدرسه به خواسته‌های آنها نرسد، تسلیم نخواهند شد، و از اولتیماتوم برای متفرق شدن یا تعلیق سرباز زدند. (عکس از TIMOTHY A. CLARY / AFP)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با یک سرباز ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس روبرو شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با یک سرباز ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس روبرو شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
5/10

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با یک سرباز ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس روبرو شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
6/10

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 توسط سربازان دولتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

یک معترض طرفدار فلسطین توسط سربازان ایالت تگزاس و پلیس دانشگاه در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس در 29 اپریل 2024 دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسری گسترش یافت. کشور. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

یک معترض طرفدار فلسطین توسط سربازان ایالت تگزاس و پلیس دانشگاه در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس در 29 اپریل 2024 دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسری گسترش یافت. کشور. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
7/10

یک معترض طرفدار فلسطین توسط سربازان ایالت تگزاس و پلیس دانشگاه در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس در 29 اپریل 2024 دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسری گسترش یافت. کشور. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

سرباز ایالت تگزاس در 29 اپریل 2024 در نزدیکی تظاهرات کنندگان طرفدار فلسطین در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس ایستاده است. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

سرباز ایالت تگزاس در 29 اپریل 2024 در نزدیکی تظاهرات کنندگان طرفدار فلسطین در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس ایستاده است. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
8/10

سرباز ایالت تگزاس در 29 اپریل 2024 در نزدیکی تظاهرات کنندگان طرفدار فلسطین در دانشگاه تگزاس در آستین، تگزاس ایستاده است. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با سربازان ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس مواجه شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با سربازان ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس مواجه شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
9/10

معترضان طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 با سربازان ایالتی تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس مواجه شدند. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Suzanne Cordeiro

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
10/10

معترض طرفدار فلسطین در 29 اپریل 2024 در دانشگاه تگزاس در آستین تگزاس دستگیر شد. تظاهرات علیه جنگ اسرائیل با حماس در اوایل این ماه در دانشگاه کلمبیا آغاز شد و سپس به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت. آنها چالش بزرگی را برای مدیران دانشگاه ایجاد کرده‌اند که تلاش می‌کنند تعهدات پردیس را در مورد آزادی بیان و شکایت از اینکه تجمع‌ها از مرز عبور کرده‌اند متعادل کنند. (عکس از سوزان کوردیرو / خبرگزاری فرانسه)

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала