Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

تمرین برای رژه روز پیروزی در مسکو + عکس

عضو شوید
رژه پیروزی در 9 ماه می به مناسبت جشن 79 سالگی پیروزی در جنگ جهانی دوم همه ساله در میدان سرخ مسکو برگزار می شود.
© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتابگر سامانه موشکی راهبردی "یارس" در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

پرتابگر سامانه موشکی راهبردی "یارس" در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

پرتابگر سامانه موشکی راهبردی "یارس" در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

پرسنل نظامی تانک های T-34-85 را در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین برای رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی تخلیه می کنند.

پرسنل نظامی تانک های T-34-85 را در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین برای رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی تخلیه می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

پرسنل نظامی تانک های T-34-85 را در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین برای رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی تخلیه می کنند.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

مردی از طریق یک گوشی هوشمند از عبور ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی فیلم می گیرد.

مردی از طریق یک گوشی هوشمند از عبور ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه  در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی فیلم می گیرد. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

مردی از طریق یک گوشی هوشمند از عبور ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی فیلم می گیرد.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

یک نفربر زرهی روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

یک نفربر زرهی  روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

یک نفربر زرهی روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در ستونی از تجهیزات نظامی قبل از تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

خودروهای نظامی روسیه برای برگزاری تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 آماده می شوند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

خودروهای نظامی روسیه برای برگزاری تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا  در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 آماده می شوند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

خودروهای نظامی روسیه برای برگزاری تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 آماده می شوند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

یک نفربر زرهی روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

یک نفربر زرهی  روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

یک نفربر زرهی روی سکوی چرخدار "بومرنگ" در تمرین رژه به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© AP Photo / Dmitry Serebryakov

یک سرباز روسی پیش از تمرین برای رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، جمعه، 26 اپریل 2024، خودروی زرهی خود را که در خیابان تورسکایا پارک شده بود، ترخیص می کند. این رژه در میدان سرخ مسکو در 9 ماه می به مناسبت جشن 79 سالگی پیروزی در جنگ جهانی دوم برگزار می شود.

یک سرباز روسی پیش از تمرین برای رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، جمعه، 26 اپریل 2024، خودروی زرهی خود را که در خیابان تورسکایا پارک شده بود، ترخیص می کند. این رژه در میدان سرخ مسکو در 9 ماه می به مناسبت جشن 79 سالگی پیروزی در جنگ جهانی دوم برگزار می شود.  - اسپوتنیک افغانستان
9/12

یک سرباز روسی پیش از تمرین برای رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، جمعه، 26 اپریل 2024، خودروی زرهی خود را که در خیابان تورسکایا پارک شده بود، ترخیص می کند. این رژه در میدان سرخ مسکو در 9 ماه می به مناسبت جشن 79 سالگی پیروزی در جنگ جهانی دوم برگزار می شود.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

سامانه موشکی عملیاتی - تاکتیکی اسکندر ام در ستونی از تجهیزات نظامی پیش از تمرین رژه به مناسبت هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

سامانه موشکی عملیاتی - تاکتیکی اسکندر ام در ستونی از تجهیزات نظامی پیش از تمرین رژه به مناسبت هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

سامانه موشکی عملیاتی - تاکتیکی اسکندر ام در ستونی از تجهیزات نظامی پیش از تمرین رژه به مناسبت هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

ستون های تجهیزات نظامی در تمرین رژه در مسکو به افتخار هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

یک خودروی نظامی روسی در حین تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 حرکت می کند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

یک خودروی نظامی روسی در حین تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا  در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 حرکت می کند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

یک خودروی نظامی روسی در حین تمرین به مناسبت رژه نظامی روز پیروزی در خیابان تورسکایا در کنار میدان سرخ، در مرکز مسکو، در 26 اپریل 2024 حرکت می کند. روسیه هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی 1945 بر آلمان نازی را در 9 می جشن خواهد گرفت.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала