تطبیقات هستوی کوریائی شمالی با استفاده از MLRS

عضو شوید
کوریائی شمالی همیشه آمادگی کامل در مقابل دشمنان خود دارد، به همین لحاظ قوای هستوی این کشور همیشه آماده پاسخ است.
© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
1/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
2/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
3/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
4/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
5/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک افغانستان
6/6

کوریایی شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی حمله متقابل هستوی را با استفاده ازدستگاه های راکت انداز چندگانه "فوق العاده بزرگ" به رهبری رهبر کوریایی شمالی کیم جونگ اون انجام داد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала