دبی غرق سیلاب باران شد

عضو شوید
در جریان 12 ساعت باران شدید، جاده های شهر دبی غرق شد.
© AP Photo / Jon Gambrell

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود.

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر  شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن.

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

به دنبال باران سیل آسا در امارت خلیج فارس دبی در 16اپریل 2024، وسایل نقلیه در یک پارکینگ سیل زده پارک می شوند. باران های سیل آسا و بادهای شدید در 16 اپریل بخش هایی از خلیج را درنوردید، زیرا تعداد قربانیان طوفان در عمان به 18 نفر افزایش یافت، که بسیاری از آنها بسیار زیاد است. از آنها بچه ها پروازها در دبی، مرکز مالی منطقه لغو شدند، در حالی که مدارس در امارات متحده عربی و بحرین تعطیل شدند. (عکس از Giuseppe CACACE / AFP)

به دنبال باران سیل آسا در امارت خلیج فارس دبی در 16اپریل 2024، وسایل نقلیه در یک پارکینگ سیل زده پارک می شوند. باران های سیل آسا و بادهای شدید در 16 اپریل بخش هایی از خلیج را درنوردید، زیرا تعداد قربانیان طوفان در عمان به 18 نفر افزایش یافت، که بسیاری از آنها بسیار زیاد است. از آنها بچه ها پروازها در دبی، مرکز مالی منطقه لغو شدند، در حالی که مدارس در امارات متحده عربی و بحرین تعطیل شدند. (عکس از Giuseppe CACACE / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
3/8

به دنبال باران سیل آسا در امارت خلیج فارس دبی در 16اپریل 2024، وسایل نقلیه در یک پارکینگ سیل زده پارک می شوند. باران های سیل آسا و بادهای شدید در 16 اپریل بخش هایی از خلیج را درنوردید، زیرا تعداد قربانیان طوفان در عمان به 18 نفر افزایش یافت، که بسیاری از آنها بسیار زیاد است. از آنها بچه ها پروازها در دبی، مرکز مالی منطقه لغو شدند، در حالی که مدارس در امارات متحده عربی و بحرین تعطیل شدند. (عکس از Giuseppe CACACE / AFP)

© AP Photo / Jon Gambrell

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، مردان هنگام تلاش برای بیرون کشیدن یک وسیله نقلیه از آب راکد در دبی، امارات متحده عربی، اشاره می‌کنند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسری رها کرد. دبی. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود. (AP Photo/Jon Gambrell)

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، مردان هنگام تلاش برای بیرون کشیدن یک وسیله نقلیه از آب راکد در دبی، امارات متحده عربی، اشاره می‌کنند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسری رها کرد. دبی. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود. (AP Photo/Jon Gambrell) - اسپوتنیک افغانستان
4/8

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، مردان هنگام تلاش برای بیرون کشیدن یک وسیله نقلیه از آب راکد در دبی، امارات متحده عربی، اشاره می‌کنند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسری رها کرد. دبی. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود. (AP Photo/Jon Gambrell)

© AP Photo / Jon Gambrell

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود.

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

سه‌شنبه، 16 اپریل 2024، یک موتر شاسی‌بلند در دبی، امارات متحده عربی از میان آب‌های ایستاده عبور می‌کند. باران‌های شدید روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را درنوردید، بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را زیر آب برد و وسایل نقلیه را در جاده‌های سراسر دبی رها کرد. در همین حال، تعداد تلفات سیل شدید جداگانه در کشور همسایه عمان به 18 نفر افزایش یافت و سایرین همچنان ناپدید هستند، زیرا سلطنت برای طوفان آماده می شود.

© Video frame

طیاره ترانسپورتی در جریان غرق شدن در میدان هوایی دبی.

طیاره ترانسپورتی در جریان غرق شدن در میدان هوایی دبی. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

طیاره ترانسپورتی در جریان غرق شدن در میدان هوایی دبی.

© AP Photo / Jon Gambrell

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن.

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

مردم چهارشنبه 17 اپریل 2024 به سیلابی که یکی از جاده های اصلی دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، نگاه می کنند. رعد و برق شدید در روز سه شنبه، 16 اپریل 2024، امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی این شهر ریخت. شهر بیابانی دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌های از شهرراه های اصلی و میدان هوایی بین‌المللی آن.

© AP Photo / Jon Gambrell

وسایل نقلیه رها شده در سیلاب که یک جاده اصلی در دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، چهارشنبه، 17 اپریل 2024. رعد و برق شدید روز سه شنبه امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی ایالت-شهر بیابانی بارید. دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی و فرودگاه بین‌المللی آن. (AP Photo/Jon Gambrell)

وسایل نقلیه رها شده در سیلاب که یک جاده اصلی در دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، چهارشنبه، 17 اپریل 2024. رعد و برق شدید روز سه شنبه امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی ایالت-شهر بیابانی بارید. دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی و فرودگاه بین‌المللی آن. (AP Photo/Jon Gambrell) - اسپوتنیک افغانستان
8/8

وسایل نقلیه رها شده در سیلاب که یک جاده اصلی در دبی، امارات متحده عربی را پوشانده است، چهارشنبه، 17 اپریل 2024. رعد و برق شدید روز سه شنبه امارات متحده عربی را درنوردید و بارانی به ارزش بیش از یک سال و نیم بر روی ایالت-شهر بیابانی بارید. دبی در مدت چند ساعت به دلیل آبگرفتگی بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی و فرودگاه بین‌المللی آن. (AP Photo/Jon Gambrell)

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала