رفع عواقب زلزله قوی در تایوان

عضو شوید
افسر پلیس یک روز پس از زلزله قدرتمند که شهر هوآلین در شرق تایوان چین را لرزاند، بیرون ساختمان نیمه فرو ریخته را محافظه می کند.
© AFP 2023 / Sam Yeh

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند."

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند." - اسپوتنیک افغانستان
1/12

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند."

© AP Photo / Chiang Ying-ying

یک مهندس سازه یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، شرق تایوان، پنج شنبه، 4 اپریل 2024، نمونه هایی را از ساختمانی کج می گیرد.

یک مهندس سازه یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، شرق تایوان، پنج شنبه، 4 اپریل 2024، نمونه هایی را از ساختمانی کج می گیرد. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

یک مهندس سازه یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، شرق تایوان، پنج شنبه، 4 اپریل 2024، نمونه هایی را از ساختمانی کج می گیرد.

© AFP 2023 / Sam Yeh

مردم زلزله‌زده در 3 اپریل 2024، پس از وقوع زلزله‌ای بزرگ در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در Hualien ایستاده‌اند. حداقل 9 نفر در 3 آوریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد

مردم زلزله‌زده در 3 اپریل 2024، پس از وقوع زلزله‌ای بزرگ در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در Hualien ایستاده‌اند. حداقل 9 نفر در 3 آوریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد - اسپوتنیک افغانستان
3/12

مردم زلزله‌زده در 3 اپریل 2024، پس از وقوع زلزله‌ای بزرگ در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در Hualien ایستاده‌اند. حداقل 9 نفر در 3 آوریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد

© AP Photo / Chiang Ying-ying

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است.

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است.

© AP Photo / ChiangYing-ying

نگاه پولیس به یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است.

نگاه پولیس به یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

نگاه پولیس به یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 رخ داد، در زاویه عنوان ایستاده است.

© AFP 2023 / Sam Yeh

پرسنل کمک های ع اجل در 3 اپریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده است. حداقل 9 نفر در 3 اپریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد.

پرسنل کمک های ع اجل در 3 اپریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده است. حداقل 9 نفر در 3 اپریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

پرسنل کمک های ع اجل در 3 اپریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده است. حداقل 9 نفر در 3 اپریل بر اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی را در پی داشت، کشته و بیش از 1000 مجروح شدند قبل از برداشتن آن به ژاپن و فیلیپین نیز کشیده شد.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

آوار ساختمانی با عنوان را یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، در شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 احاطه کرده است

آوار ساختمانی با عنوان را یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، در شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 احاطه کرده است - اسپوتنیک افغانستان
7/12

آوار ساختمانی با عنوان را یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوالین، در شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024 احاطه کرده است

© AFP 2023 / Sam Yeh

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 عبور می کنند. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا جاپان شد، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن.

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 عبور می کنند. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا جاپان شد، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن.  - اسپوتنیک افغانستان
8/12

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 عبور می کنند. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا جاپان شد، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن.

© AFP 2023 / STR

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند."

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند." - اسپوتنیک افغانستان
9/12

این تصویر خسارت ساختمانی را نشان می دهد که در اثر زلزله در Hualien در 4اپریل 2024 به وجود آمده است. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا ژاپن و بیش از 1000 نفر مجروح شد، کشته شدند. فیلیپین قبل از بلند شدن (عکس از Sam Yeh / AFP) / "اشاره [های] اشتباهی که در فراداده این عکس توسط Sam Yeh ظاهر می شود در سیستم های AFP به روش زیر اصلاح شده است: [حذف محدودیت ها]. لطفاً فوراً ذکر[های] اشتباه را از همه سرویس‌های آنلاین خود حذف کنید و آن را (آنها) را از سرورهای خود حذف کنید. اگر توسط AFP مجاز به توزیع آن (آنها) به اشخاص ثالث شده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که اقدامات مشابه توسط آنها انجام می شود. رعایت نکردن سریع این دستورالعمل ها مسئولیتی را در قبال هرگونه استفاده مداوم یا ارسال اعلان از جانب شما به همراه خواهد داشت. بنابراین از توجه و اقدام سریع شما کمال تشکر را داریم. از ناراحتی‌ای که ممکن است این اعلان ایجاد کند متاسفیم و برای هرگونه اطلاعات بیشتری که ممکن است نیاز داشته باشید، در اختیار شما باقی می‌ماند."

© AFP 2023 / Sam Yeh

پلیس در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 ایستاده است. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قوی در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدار سونامی را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. تا ژاپن و فیلیپین قبل از بلند شدن.

پلیس در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 ایستاده است. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قوی در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدار سونامی را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. تا ژاپن و فیلیپین قبل از بلند شدن. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

پلیس در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله در Hualien در 4 اپریل 2024 ایستاده است. حداقل 9 نفر در اثر زلزله قوی در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدار سونامی را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. تا ژاپن و فیلیپین قبل از بلند شدن.

© AP Photo / Hualien Fire Department

در این عکس که توسط اداره آتش نشانی Hualien منتشر شده است، آتش نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین لرزه قوی در شهرستان Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می کنند. امدادگران در حال جستجو برای یافتن افراد هستند. تماس یک روز پس از قوی ترین زمین لرزه تایوان در ربع قرن به ساختمان ها آسیب رساند، باعث رانش سنگ های متعدد و کشته شدن چندین نفر شد

در این عکس که توسط اداره آتش نشانی Hualien منتشر شده است، آتش نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین لرزه قوی در شهرستان Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می کنند. امدادگران در حال جستجو برای یافتن افراد هستند. تماس یک روز پس از قوی ترین زمین لرزه تایوان در ربع قرن به ساختمان ها آسیب رساند، باعث رانش سنگ های متعدد و کشته شدن چندین نفر شد - اسپوتنیک افغانستان
11/12

در این عکس که توسط اداره آتش نشانی Hualien منتشر شده است، آتش نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین لرزه قوی در شهرستان Hualien، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 اپریل 2024، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می کنند. امدادگران در حال جستجو برای یافتن افراد هستند. تماس یک روز پس از قوی ترین زمین لرزه تایوان در ربع قرن به ساختمان ها آسیب رساند، باعث رانش سنگ های متعدد و کشته شدن چندین نفر شد

© AFP 2023 / Sam Yeh

پس از زمین لرزه Hualien در 4 اپریل 2024، صخره ها در مقابل تونل Chongte سقوط کرده اند. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی تا ژاپن را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن.

پس از زمین لرزه Hualien در 4 اپریل 2024، صخره ها در مقابل تونل Chongte سقوط کرده اند. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی تا ژاپن را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

پس از زمین لرزه Hualien در 4 اپریل 2024، صخره ها در مقابل تونل Chongte سقوط کرده اند. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و هشدارهای سونامی تا ژاپن را به دنبال داشت، کشته و بیش از 1000 زخمی شدند. و فیلیپین قبل از بلند شدن.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала