روس ها ماشین محاربوی آلمان را غنیمت گرفتند

عضو شوید
انجینران روسی ماشین محاربوی پیاده آلمانی غنیمت گرفته شده ماردر را ترمیم و آماده محاربه نمودند.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز از خودروی جنگی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" خارج می شود که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoye در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

یک سرباز از خودروی جنگی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" خارج می شود که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoye در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

یک سرباز از خودروی جنگی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" خارج می شود که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoye در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

چوکی راننده و داشبورد یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

چوکی راننده و داشبورد یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

چوکی راننده و داشبورد یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط سربازان منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

مکانیک راننده یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

مکانیک راننده یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

مکانیک راننده یک ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی اسیر شده "ماردر" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازسازی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

ماشین محاربوی پیاده نظام آلمانی "Marder" که توسط پرسنل نظامی منطقه نظامی مرکزی بازیابی شده است. خودروی جنگی پیاده نظام از روستای Severnoe در نزدیکی Avdeevka تخلیه شد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала