Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

نگاره های از انفجارهای شدید و آتش سوزی پایتخت کنیا + عکس

عضو شوید
این گالری اسپوتنیک به انفجارهای شدید و آتش سوزی در پایتخت کشور افریقایی کنیا اختصاص دارد. به گزارش صلیب سرخ کنیا، نزدیک به 30 نفر پس از رویداد انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های گوناگون برده شده اند.
© AFP 2023 / Luis Tato

پس از وقوع یک سری انفجارها در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024، مردم از محل فرار می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

پس از وقوع یک سری انفجارها در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024، مردم از محل فرار می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

پس از وقوع یک سری انفجارها در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024، مردم از محل فرار می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Luis Tato

آتش نشانان در پی وقوع یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا، با بیداد آتش مبارزه می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

آتش نشانان در پی وقوع یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا، با بیداد آتش مبارزه می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

آتش نشانان در پی وقوع یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا، با بیداد آتش مبارزه می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Simon Maina

آتش سوزی در یک محله مسکونی به دنبال یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

 آتش سوزی در یک محله مسکونی به دنبال یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

آتش سوزی در یک محله مسکونی به دنبال یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی، پایتخت کنیا به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Luis Tato

کمک رسانی به آسیب دیدگان انفجارات و آتش سوزی در منطقه امباکاسی در نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

کمک رسانی به آسیب دیدگان انفجارات و آتش سوزی در منطقه امباکاسی در نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

کمک رسانی به آسیب دیدگان انفجارات و آتش سوزی در منطقه امباکاسی در نایروبی، پایتخت کنیا در 2 فیبروری 2024. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Simon Maina

یک آتش‌نشان ماسک اکسیجن یکی از همکارانش را در حالی که آنها برای خاموش کردن آتش در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024 آماده می‌شوند، تنظیم می‌کند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

یک آتش‌نشان ماسک اکسیجن یکی از همکارانش را در حالی که آنها برای خاموش کردن آتش در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024 آماده می‌شوند، تنظیم می‌کند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

یک آتش‌نشان ماسک اکسیجن یکی از همکارانش را در حالی که آنها برای خاموش کردن آتش در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی در 2 فیبروری 2024 آماده می‌شوند، تنظیم می‌کند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Luis Tato

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Luis Tato

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

آتش نشانان پس از یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024 با آتش سوزی مقابله می کنند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

© AFP 2023 / Luis Tato

دو مرد پس از ترک خانه‌های آسیب‌دیده خود در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024، در کنار اشیای خانه خود نشسته‌اند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

دو مرد پس از ترک خانه‌های آسیب‌دیده خود در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024، در کنار اشیای خانه خود نشسته‌اند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

دو مرد پس از ترک خانه‌های آسیب‌دیده خود در پی یک رشته انفجار در منطقه امباکاسی در نایروبی، کنیا در 2 فیبروری 2024، در کنار اشیای خانه خود نشسته‌اند. به گفته صلیب سرخ کنیا، حداقل 30 نفر پس از وقوع انفجار در یک منطقه صنعتی در نایروبی به درمانگاه های مختلف منتقل شده اند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала