آزدای ستالینگراد در جنگ دوم جهانی

عضو شوید
سرباز ستالینگراد در شرایط سخت سرد 31 جنوری 1943 که روسیه توانست قوای هتلر را شکست دهد.
© Sputnik / Zelma

ستالینگراد ، 31 جنوری 1943 "شهر آزاد شد"

ستالینگراد ، 31 جنوری 1943 "شهر آزاد شد" - اسپوتنیک افغانستان
1/18

ستالینگراد ، 31 جنوری 1943 "شهر آزاد شد"

© Sputnik / Zelma

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد (17جنوری 1942 - 2 فبروری 1943). ویرانه های استالینگراد.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد (17جنوری 1942 - 2 فبروری 1943). ویرانه های استالینگراد. - اسپوتنیک افغانستان
2/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد (17جنوری 1942 - 2 فبروری 1943). ویرانه های استالینگراد.

© Sputnik / Zelma

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. جولای 1942 - فبروری 1943 سربازان شوروی در جریان نبردهای خیابانی در استالینگراد

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. جولای 1942 - فبروری 1943 سربازان شوروی در جریان نبردهای خیابانی در استالینگراد - اسپوتنیک افغانستان
3/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. جولای 1942 - فبروری 1943 سربازان شوروی در جریان نبردهای خیابانی در استالینگراد

© Sputnik / Zelma

ستالینگراد، دسامبر 1942. در مرکز ارتباطات. دختر ارتباطی

ستالینگراد، دسامبر 1942. در مرکز ارتباطات. دختر ارتباطی - اسپوتنیک افغانستان
4/18

ستالینگراد، دسامبر 1942. در مرکز ارتباطات. دختر ارتباطی

© Sputnik / Evzerihin

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. نبرد استالینگراد. ساکنان شهر پس از حمله گسترده هواپیماهای فاشیست به شهر ویران شده پناه می برند.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. نبرد استالینگراد. ساکنان شهر پس از حمله گسترده هواپیماهای فاشیست به شهر ویران شده پناه می برند. - اسپوتنیک افغانستان
5/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. نبرد استالینگراد. ساکنان شهر پس از حمله گسترده هواپیماهای فاشیست به شهر ویران شده پناه می برند.

© AFP 2023 / TASS

عکس تانک هایی را نشان می دهد که ارتش آلمان پس از شکست در نبرد استالینگراد به جا مانده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و ارتش سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد.

عکس تانک هایی را نشان می دهد که ارتش آلمان پس از شکست در نبرد استالینگراد به جا مانده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و ارتش سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

عکس تانک هایی را نشان می دهد که ارتش آلمان پس از شکست در نبرد استالینگراد به جا مانده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و ارتش سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد.

© AFP 2023 / Boris Yaroslavtsev

پرتره نستیا، یک پارتیزان قوای سرخ، که توسط عکاس جنگ بوریس یاروسلاتسف، در سال 1943، در طول نبرد استالینگراد گرفته شده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و قوای سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد.

پرتره نستیا، یک پارتیزان قوای سرخ، که توسط عکاس جنگ بوریس یاروسلاتسف، در سال 1943، در طول نبرد استالینگراد گرفته شده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و قوای سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد. - اسپوتنیک افغانستان
7/18

پرتره نستیا، یک پارتیزان قوای سرخ، که توسط عکاس جنگ بوریس یاروسلاتسف، در سال 1943، در طول نبرد استالینگراد گرفته شده است. نبرد در زمستان 1942 تا 1943 انجام شد و قوای سرخ بر مهاجمان آلمانی پیروز شد.

© Sputnik / Evzerihin /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. یک نوازنده در خیابان استالینگراد ویران شده.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. یک نوازنده در خیابان استالینگراد ویران شده. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد استالینگراد. یک نوازنده در خیابان استالینگراد ویران شده.

© Sputnik / Zelma /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-45. استالینگراد، 1943. این همان چیزی است که مرکز شهر در پایان نبرد ولگا به نظر می رسید.

جنگ بزرگ میهنی 1941-45. استالینگراد، 1943. این همان چیزی است که مرکز شهر در پایان نبرد ولگا به نظر می رسید. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-45. استالینگراد، 1943. این همان چیزی است که مرکز شهر در پایان نبرد ولگا به نظر می رسید.

© Sputnik / Ryumkin /  مراجعه به بانک تصاویر

الکساندر ایلیچ رودیمتسف، سرلشکر، قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (سوم سمت راست)، قوماندان پیاده 13 گارد، که به ویژه خود را در میان سربازان در نبرد استالینگراد متمایز کرد.

الکساندر ایلیچ رودیمتسف، سرلشکر، قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (سوم سمت راست)، قوماندان پیاده 13 گارد، که به ویژه خود را در میان سربازان در نبرد استالینگراد متمایز کرد. - اسپوتنیک افغانستان
10/18

الکساندر ایلیچ رودیمتسف، سرلشکر، قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (سوم سمت راست)، قوماندان پیاده 13 گارد، که به ویژه خود را در میان سربازان در نبرد استالینگراد متمایز کرد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 هواپیماهای تهاجمی Il-2 شوروی در یک مأموریت جنگی در نزدیکی استالینگراد پرواز می کنند. یک هواپیمای تهاجمی از جنگ بزرگ میهنی که در OKB-240 به رهبری سرگئی ولادیمیرویچ ایلیوشین ایجاد شد.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 هواپیماهای تهاجمی Il-2 شوروی در یک مأموریت جنگی در نزدیکی استالینگراد پرواز می کنند. یک هواپیمای تهاجمی از جنگ بزرگ میهنی که در OKB-240 به رهبری سرگئی ولادیمیرویچ ایلیوشین ایجاد شد. - اسپوتنیک افغانستان
11/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 هواپیماهای تهاجمی Il-2 شوروی در یک مأموریت جنگی در نزدیکی استالینگراد پرواز می کنند. یک هواپیمای تهاجمی از جنگ بزرگ میهنی که در OKB-240 به رهبری سرگئی ولادیمیرویچ ایلیوشین ایجاد شد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

قطار آلمانی های اسیر شده استالینگراد جنگ بزرگ میهنی. جنگ جهانی دوم. 1941-1945.

قطار آلمانی های اسیر شده استالینگراد جنگ بزرگ میهنی. جنگ جهانی دوم. 1941-1945. - اسپوتنیک افغانستان
12/18

قطار آلمانی های اسیر شده استالینگراد جنگ بزرگ میهنی. جنگ جهانی دوم. 1941-1945.

© AP Photo

در این فایل عکسی که در فبروری گرفته شده است. 19، 1943، سربازان آلمانی و دیگر محورها در استالینگراد، روسیه، در مقابل بادهای تند جمع شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مراسم بزرگداشت 75مین سالگرد تسلیم نازی ها در نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و پیروزی ارتش سرخ را به عنوان نمونه درخشانی از استقامت ملت در میان ناملایمات ستود.

در این فایل عکسی که در فبروری گرفته شده است. 19، 1943، سربازان آلمانی و دیگر محورها در استالینگراد، روسیه، در مقابل بادهای تند جمع شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مراسم بزرگداشت 75مین سالگرد تسلیم نازی ها در نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و پیروزی ارتش سرخ را به عنوان نمونه درخشانی از استقامت ملت در میان ناملایمات ستود. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

در این فایل عکسی که در فبروری گرفته شده است. 19، 1943، سربازان آلمانی و دیگر محورها در استالینگراد، روسیه، در مقابل بادهای تند جمع شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مراسم بزرگداشت 75مین سالگرد تسلیم نازی ها در نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و پیروزی ارتش سرخ را به عنوان نمونه درخشانی از استقامت ملت در میان ناملایمات ستود.

© AP Photo

یکی از حفره های متعدد در دشت های اطراف استالینگراد، روسیه در نوامبر. 10، 1942، که پس از دستگیری توسط نیروهای آلمانی، اکنون به عنوان یک موقعیت توپخانه استفاده می شود.

یکی از حفره های متعدد در دشت های اطراف استالینگراد، روسیه در نوامبر. 10، 1942، که پس از دستگیری توسط نیروهای آلمانی، اکنون به عنوان یک موقعیت توپخانه استفاده می شود. - اسپوتنیک افغانستان
14/18

یکی از حفره های متعدد در دشت های اطراف استالینگراد، روسیه در نوامبر. 10، 1942، که پس از دستگیری توسط نیروهای آلمانی، اکنون به عنوان یک موقعیت توپخانه استفاده می شود.

© Sputnik / Arkadyi Shaikhet /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 مردم استالینگراد به آزادیخواهان سلام می کنند.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 مردم استالینگراد به آزادیخواهان سلام می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
15/18

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 مردم استالینگراد به آزادیخواهان سلام می کنند.

© AP Photo

سربازان روسی جاده ای را از برف پاک می کنند تا واحد آنها بتواند در شمال غربی استالینگراد در جون پیشروی کند. 4, 1943.

سربازان روسی جاده ای را از برف پاک می کنند تا واحد آنها بتواند در شمال غربی استالینگراد در جون پیشروی کند. 4, 1943. - اسپوتنیک افغانستان
16/18

سربازان روسی جاده ای را از برف پاک می کنند تا واحد آنها بتواند در شمال غربی استالینگراد در جون پیشروی کند. 4, 1943.

© Sputnik / Evgeniy /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941 - 1945 ساختمان مدرسه ای که در نبرد استالینگراد ویران شد.

جنگ بزرگ میهنی 1941 - 1945 ساختمان مدرسه ای که در نبرد استالینگراد ویران شد. - اسپوتنیک افغانستان
17/18

جنگ بزرگ میهنی 1941 - 1945 ساختمان مدرسه ای که در نبرد استالینگراد ویران شد.

© AP Photo

در حالی که سربازان آلمانی در جون از استالینگراد اخراج می شوند، دو سرباز محور، در حالی که دست هایشان را بالای سرشان گرفته اند، توسط یکی از اسیرکنندگان روسی از یک ساختمان کتک خورده بیرون رانده می شوند. 25، 1943 در طول جنگ جهانی دوم.

در حالی که سربازان آلمانی در جون از استالینگراد اخراج می شوند، دو سرباز محور، در حالی که دست هایشان را بالای سرشان گرفته اند، توسط یکی از اسیرکنندگان روسی از یک ساختمان کتک خورده بیرون رانده می شوند. 25، 1943 در طول جنگ جهانی دوم. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

در حالی که سربازان آلمانی در جون از استالینگراد اخراج می شوند، دو سرباز محور، در حالی که دست هایشان را بالای سرشان گرفته اند، توسط یکی از اسیرکنندگان روسی از یک ساختمان کتک خورده بیرون رانده می شوند. 25، 1943 در طول جنگ جهانی دوم.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала