Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

باران، آغوش و غذائی شام: نشست APEC 2023 در سانفرانسیسکو

عضو شوید
آندرس مانوئل لیپز اوبرادور رئیس جمهور مکسیکو مهمانان عالی قدر اوپک خود را خوشامد گفت که امروز 17نوامبر برگزار شد.
© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود.

© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds

رئیس جمهور مکسیکو، آندرس مانوئل لیپز اوبرادور (رئیس جمهور) با گابریل بوریک، رئیس جمهور چیلی، در حالی که عکس خانوادگی خود را با رهبران جهانی شرکت کننده در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، گذاشتند، خوشامد گفت. نشست سران APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود

رئیس جمهور مکسیکو، آندرس مانوئل لیپز اوبرادور (رئیس جمهور) با گابریل بوریک، رئیس جمهور چیلی، در حالی که عکس خانوادگی خود را با رهبران جهانی شرکت کننده در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، گذاشتند، خوشامد گفت. نشست سران APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود - اسپوتنیک افغانستان
2/12

رئیس جمهور مکسیکو، آندرس مانوئل لیپز اوبرادور (رئیس جمهور) با گابریل بوریک، رئیس جمهور چیلی، در حالی که عکس خانوادگی خود را با رهبران جهانی شرکت کننده در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، گذاشتند، خوشامد گفت. نشست سران APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود

© AFP 2023 / Josh Edelson

یکی از اعضای ارتش در 16 نوامبر 2023 در امتداد فرش قرمز غرق شده در جلوی شام رهبران و همسران در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، ایستاده است. APEC اجلاس سران تا 17 نوامبر برگزار می شود.

یکی از اعضای ارتش در 16 نوامبر 2023 در امتداد فرش قرمز غرق شده در جلوی شام رهبران و همسران در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، ایستاده است. APEC اجلاس سران تا 17 نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

یکی از اعضای ارتش در 16 نوامبر 2023 در امتداد فرش قرمز غرق شده در جلوی شام رهبران و همسران در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، ایستاده است. APEC اجلاس سران تا 17 نوامبر برگزار می شود.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن، صدراعظم جاپان فومیو کیشیدا، رئیس جمهور ویتنام Vo Van Thuong و رئیس جمهور کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، هدفون های خود را در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) بررسی می کنند. هفته در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن، صدراعظم جاپان فومیو کیشیدا، رئیس جمهور ویتنام Vo Van Thuong و رئیس جمهور کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، هدفون های خود را در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) بررسی می کنند. هفته در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن، صدراعظم جاپان فومیو کیشیدا، رئیس جمهور ویتنام Vo Van Thuong و رئیس جمهور کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، هدفون های خود را در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) بررسی می کنند. هفته در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول شام رهبران و همسران خود در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در لژیون افتخار در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در تاریخ 16 نوامبر 2023، نان تست می زند. اجلاس APEC تا ماه نوامبر برگزار می شود.

© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds

رئیس جمهور چیلی گابریل بوریک با رئیس جمهور چین شی جین پینگ در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023 صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

رئیس جمهور چیلی گابریل بوریک با رئیس جمهور چین شی جین پینگ در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023 صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

رئیس جمهور چیلی گابریل بوریک با رئیس جمهور چین شی جین پینگ در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023 صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و جان کری فرستاده ویژه ریاست جمهوری کاخ سفید در امور آب و هوا در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و جان کری فرستاده ویژه ریاست جمهوری کاخ سفید در امور آب و هوا در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و جان کری فرستاده ویژه ریاست جمهوری کاخ سفید در امور آب و هوا در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو.

© AFP 2023 / Frederic J. Brown

رئیس جمهور کلمبیا گوستاوو پترو در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، در مرکز رسانه ای با مطبوعات صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

رئیس جمهور کلمبیا گوستاوو پترو در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، در مرکز رسانه ای با مطبوعات صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

رئیس جمهور کلمبیا گوستاوو پترو در طول هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023، در مرکز رسانه ای با مطبوعات صحبت می کند. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه و لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو

الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه و لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو - اسپوتنیک افغانستان
9/12

الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه و لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، در یک گفتگوی غیررسمی و ناهار کاری در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر شرکت کردند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

یک مامور سرویس مخفی از کنار صحنه تماشا می‌کند که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حالی که با اعضای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو ملاقات می‌کند، برای عکسی خانوادگی استاده است. ، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود

یک مامور سرویس مخفی از کنار صحنه تماشا می‌کند که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حالی که با اعضای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو ملاقات می‌کند، برای عکسی خانوادگی استاده است. ، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود - اسپوتنیک افغانستان
10/12

یک مامور سرویس مخفی از کنار صحنه تماشا می‌کند که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حالی که با اعضای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) در هفته رهبران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو ملاقات می‌کند، برای عکسی خانوادگی استاده است. ، کالیفرنیا، در 16 نوامبر 2023. اجلاس APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود

© AFP 2023 / Jason Henry

درگیری معترضان ضد حزب کمونیست چین با معترضان طرفدار چین در نزدیکی نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، در 16 نوامبر 2023. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

درگیری معترضان ضد حزب کمونیست چین با معترضان طرفدار چین در نزدیکی نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، در 16 نوامبر 2023. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

درگیری معترضان ضد حزب کمونیست چین با معترضان طرفدار چین در نزدیکی نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، در 16 نوامبر 2023. نشست APEC تا 17 نوامبر برگزار می شود.

© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

رهبران، از جمله رئیس جمهور جو بایدن، برای گرفتن عکس خانوادگی در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر، می آیند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو.

رهبران، از جمله رئیس جمهور جو بایدن، برای گرفتن عکس خانوادگی در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر، می آیند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

رهبران، از جمله رئیس جمهور جو بایدن، برای گرفتن عکس خانوادگی در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، پنجشنبه، نوامبر، می آیند. 16، 2023، در سانفرانسیسکو.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала