Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

جلسه استماع تقلب مدنی علیه ترامپ در محکمه نیویورک

عضو شوید
© AP Photo / Craig Ruttle

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در خلال یک وقفه بعد از ظهر در دادگاه نیویورک با خبرنگاران صحبت می‌کند در حالی که او در آغاز یک محاکمه مدنی در یک دعوی که قبلاً منجر به حکم قاضی مبنی بر کلاهبرداری در معاملات تجاری خود شده است شرکت می کند.

2 اکتبر 2023

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در خلال یک وقفه بعد از ظهر در دادگاه نیویورک با خبرنگاران صحبت می‌کند در حالی که او در آغاز یک محاکمه مدنی در یک دعوی که قبلاً منجر به حکم قاضی مبنی بر کلاهبرداری در معاملات تجاری خود شده است شرکت می کند.2 اکتبر 2023 - اسپوتنیک افغانستان
1/10

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در خلال یک وقفه بعد از ظهر در دادگاه نیویورک با خبرنگاران صحبت می‌کند در حالی که او در آغاز یک محاکمه مدنی در یک دعوی که قبلاً منجر به حکم قاضی مبنی بر کلاهبرداری در معاملات تجاری خود شده است شرکت می کند.

2 اکتبر 2023

© AFP 2023 / Kena Betancur

معترضان بنرهایی را قبل از ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به دادگاه عالی ایالت نیویورک برای شروع محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه وی در 2 اکتبر 2023 در شهر نیویورک در دست دارند.

دونالد ترامپ همزمان با آغاز محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه رئیس جمهور سابق و دو پسرش در نیویورک، که امپراتوری تجاری نامزد جمهوری خواه را تهدید می کند، در حالی که کمپین برای بازپس گیری کاخ سفید با در دست داشتن چهار پرونده جنایی در پیش است، با خطر قانونی جدیدی روبرو می شود.

معترضان بنرهایی را قبل از ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به دادگاه عالی ایالت نیویورک برای شروع محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه وی در 2 اکتبر 2023 در شهر نیویورک در دست دارند.دونالد ترامپ همزمان با آغاز محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه رئیس جمهور سابق و دو پسرش در نیویورک، که امپراتوری تجاری نامزد جمهوری خواه را تهدید می کند، در حالی که کمپین برای بازپس گیری کاخ سفید با در دست داشتن چهار پرونده جنایی در پیش است، با خطر قانونی جدیدی روبرو می شود. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

معترضان بنرهایی را قبل از ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به دادگاه عالی ایالت نیویورک برای شروع محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه وی در 2 اکتبر 2023 در شهر نیویورک در دست دارند.

دونالد ترامپ همزمان با آغاز محاکمه کلاهبرداری مدنی علیه رئیس جمهور سابق و دو پسرش در نیویورک، که امپراتوری تجاری نامزد جمهوری خواه را تهدید می کند، در حالی که کمپین برای بازپس گیری کاخ سفید با در دست داشتن چهار پرونده جنایی در پیش است، با خطر قانونی جدیدی روبرو می شود.

© AFP 2023 / Kena Betancur

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، مقاله ای رسانه ای را بیرون از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک به نمایش گذاشت.

دونالد ترامپ مبارز روز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد تا با اتهامات کلاهبرداری مدنی روبرو شود و این پرونده را "شورایی" محکوم کرد که قصد دارد کمپین وی را برای بازپس گیری کاخ سفید مختل کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، مقاله ای رسانه ای را بیرون از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک به نمایش گذاشت.دونالد ترامپ مبارز روز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد تا با اتهامات کلاهبرداری مدنی روبرو شود و این پرونده را "شورایی" محکوم کرد که قصد دارد کمپین وی را برای بازپس گیری کاخ سفید مختل کند. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، مقاله ای رسانه ای را بیرون از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک به نمایش گذاشت.

دونالد ترامپ مبارز روز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد تا با اتهامات کلاهبرداری مدنی روبرو شود و این پرونده را "شورایی" محکوم کرد که قصد دارد کمپین وی را برای بازپس گیری کاخ سفید مختل کند.

© AFP 2023 / Ed Jones

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، خارج از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک با اهالی رسانه صحبت می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، خارج از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک با اهالی رسانه صحبت می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در شهر نیویورک، خارج از دادگاه در دادگاه عالی ایالت نیویورک با اهالی رسانه صحبت می‌کند.

© AP Photo / Brendan McDermid

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در دادگاه عالی نیویورک.

ترامپ به شکل داوطلبانه و نادری در دادگاهی در نیویورک برای شروع یک محاکمه مدنی حضور پیدا میکند که قبلاً حکم قاضی مبنی بر اینکه او در معاملات تجاری خود مرتکب تقلب شده است، در آن صادر شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در دادگاه عالی نیویورک.ترامپ به شکل داوطلبانه و نادری در دادگاهی در نیویورک برای شروع یک محاکمه مدنی حضور پیدا میکند که قبلاً حکم قاضی مبنی بر اینکه او در معاملات تجاری خود مرتکب تقلب شده است، در آن صادر شده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در دادگاه عالی نیویورک.

ترامپ به شکل داوطلبانه و نادری در دادگاهی در نیویورک برای شروع یک محاکمه مدنی حضور پیدا میکند که قبلاً حکم قاضی مبنی بر اینکه او در معاملات تجاری خود مرتکب تقلب شده است، در آن صادر شده است.

© AP Photo / Brittainy Newman

اعضای مطبوعات پیش از محاکمه مدنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز دوشنبه، اکتبر، بیرون از ساختمان دادگاه تجمع کردند.

اعضای مطبوعات پیش از محاکمه مدنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز دوشنبه، اکتبر، بیرون از ساختمان دادگاه تجمع کردند. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

اعضای مطبوعات پیش از محاکمه مدنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز دوشنبه، اکتبر، بیرون از ساختمان دادگاه تجمع کردند.

© AP Photo / Brittainy Newman

آلینا حبا، وکیل ترامپ، روز دوشنبه، اکتبر، دادگاه عالی نیویورک

آلینا حبا، وکیل ترامپ، روز دوشنبه، اکتبر، دادگاه عالی نیویورک  - اسپوتنیک افغانستان
7/10

آلینا حبا، وکیل ترامپ، روز دوشنبه، اکتبر، دادگاه عالی نیویورک

© AFP 2023 / John Lamparski

افسران پلیس شهر نیویورک در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مالی ترامپ در دادگاه نیویورک در حال نگهبانی هستند.

افسران پلیس شهر نیویورک در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مالی ترامپ در دادگاه نیویورک در حال نگهبانی هستند. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

افسران پلیس شهر نیویورک در اولین روز محاکمه کلاهبرداری مالی ترامپ در دادگاه نیویورک در حال نگهبانی هستند.

© AP Photo / Seth Wenig

رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ، در دادگاه عالی نیویورک

رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ، در دادگاه عالی نیویورک  - اسپوتنیک افغانستان
9/10

رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ، در دادگاه عالی نیویورک

© AP Photo / Stefan Jeremiah

کاروان موتر های حامل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، درحال عبور از خیابان 60 سنتر، نیویورک

 کاروان موتر های حامل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، درحال عبور از  خیابان 60 سنتر، نیویورک  - اسپوتنیک افغانستان
10/10

کاروان موتر های حامل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، درحال عبور از خیابان 60 سنتر، نیویورک

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала