کمک جهان به قربانیان مراکش

Telegram
50 هزار خانه ویران شده: تمام جهان به قربانیان مراکش کمک می کند.
© AFP 2023 / Bulent Kilic

مادری که فرزندش را بر روی پشت خود حمل می‌کند، بیرون از خانه آسیب‌دیده از زلزله در تیغیخت، در رشته کوه‌های اطلس، در 14 سپتامبر 2023 با دیگران استراحت می‌کند. زلزله 6.8 ریشتری - قوی‌ترین زمین‌لرزه مراکش تا کنون - نزدیک به 3000 کشته و مجروح برجای گذاشته است. بیش از 5600 مورد از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش.

مادری که فرزندش را بر روی پشت خود حمل می‌کند، بیرون از خانه آسیب‌دیده از زلزله در تیغیخت، در رشته کوه‌های اطلس، در 14 سپتامبر 2023 با دیگران استراحت می‌کند. زلزله 6.8 ریشتری - قوی‌ترین زمین‌لرزه مراکش تا کنون - نزدیک به 3000 کشته و مجروح برجای گذاشته است. بیش از 5600 مورد از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش.  - اسپوتنیک افغانستان
1/12

مادری که فرزندش را بر روی پشت خود حمل می‌کند، بیرون از خانه آسیب‌دیده از زلزله در تیغیخت، در رشته کوه‌های اطلس، در 14 سپتامبر 2023 با دیگران استراحت می‌کند. زلزله 6.8 ریشتری - قوی‌ترین زمین‌لرزه مراکش تا کنون - نزدیک به 3000 کشته و مجروح برجای گذاشته است. بیش از 5600 مورد از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.  - اسپوتنیک افغانستان
2/12

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

زنان در 13 سپتامبر 2023 در داخل چادری که به عنوان پناهگاه موقت برای بازماندگان زلزله در روستایی در نزدیکی آمزمیز در مرکز مراکش برپا شده است، چای آماده می‌کنند. تیم‌های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش آغاز کردند، زیرا شانس یافتن بازماندگان از بین رفت. از زلزله هفته گذشته که نزدیک به 3000 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

زنان در 13 سپتامبر 2023 در داخل چادری که به عنوان پناهگاه موقت برای بازماندگان زلزله در روستایی در نزدیکی آمزمیز در مرکز مراکش برپا شده است، چای آماده می‌کنند. تیم‌های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش آغاز کردند، زیرا شانس یافتن بازماندگان از بین رفت. از زلزله هفته گذشته که نزدیک به 3000 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد.  - اسپوتنیک افغانستان
3/12

زنان در 13 سپتامبر 2023 در داخل چادری که به عنوان پناهگاه موقت برای بازماندگان زلزله در روستایی در نزدیکی آمزمیز در مرکز مراکش برپا شده است، چای آماده می‌کنند. تیم‌های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش آغاز کردند، زیرا شانس یافتن بازماندگان از بین رفت. از زلزله هفته گذشته که نزدیک به 3000 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد.

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد.  - اسپوتنیک افغانستان
4/12

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد.

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

چادرهایی برای پناه دادن به مردم آسیب دیده از زلزله، در شهر آمیزمیز، خارج از مراکش، مراکش، پنجشنبه، سپتامبر. 14، 2023. کابینه پادشاه محمد ششم در بیانیه ای اعلام کرد که دولت برای بازسازی مردم از حدود 50000 خانه که با تخصیص پول نقد بسته به سطح تخریب، آسیب دیده یا ویران شده اند، بودجه مالی خواهد کرد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

پسر جوانی در 14 سپتامبر 2023 در کمپ موقتی که برای بازماندگان زلزله در آمزمیز در رشته کوه های اطلس اطلس مراکش برپا شده بود، در مقابل چادر غذا می خورد. تیم های نجات تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند. 14 سپتامبر در حالی که شانس یافتن بازماندگان زلزله قدرتمندی که 2900 نفر را کشت و صدها هزار نفر را بی خانمان کرد به سرعت از بین رفت.

پسر جوانی در 14 سپتامبر 2023 در کمپ موقتی که برای بازماندگان زلزله در آمزمیز در رشته کوه های اطلس اطلس مراکش برپا شده بود، در مقابل چادر غذا می خورد. تیم های نجات تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند. 14 سپتامبر در حالی که شانس یافتن بازماندگان زلزله قدرتمندی که 2900 نفر را کشت و صدها هزار نفر را بی خانمان کرد به سرعت از بین رفت.  - اسپوتنیک افغانستان
6/12

پسر جوانی در 14 سپتامبر 2023 در کمپ موقتی که برای بازماندگان زلزله در آمزمیز در رشته کوه های اطلس اطلس مراکش برپا شده بود، در مقابل چادر غذا می خورد. تیم های نجات تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند. 14 سپتامبر در حالی که شانس یافتن بازماندگان زلزله قدرتمندی که 2900 نفر را کشت و صدها هزار نفر را بی خانمان کرد به سرعت از بین رفت.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

درب خانه ای که قبلاً یک خانه بود، در میان آوارهای ناشی از زلزله، در شهر ایمی نتالا، خارج از مراکش، مراکش، چهارشنبه، سپتامبر، ایستاده است. 13، 2023. روز چهارشنبه پس لرزه ای مرکز مراکش را به لرزه درآورد و باعث ترس خدمه امداد در روستاهای High Atlas شد و مردم را از زیر آوار خارج کرد.

درب خانه ای که قبلاً یک خانه بود، در میان آوارهای ناشی از زلزله، در شهر ایمی نتالا، خارج از مراکش، مراکش، چهارشنبه، سپتامبر، ایستاده است. 13، 2023. روز چهارشنبه پس لرزه ای مرکز مراکش را به لرزه درآورد و باعث ترس خدمه امداد در روستاهای High Atlas شد و مردم را از زیر آوار خارج کرد. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

درب خانه ای که قبلاً یک خانه بود، در میان آوارهای ناشی از زلزله، در شهر ایمی نتالا، خارج از مراکش، مراکش، چهارشنبه، سپتامبر، ایستاده است. 13، 2023. روز چهارشنبه پس لرزه ای مرکز مراکش را به لرزه درآورد و باعث ترس خدمه امداد در روستاهای High Atlas شد و مردم را از زیر آوار خارج کرد.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.  - اسپوتنیک افغانستان
8/12

روستاییان آواره در 14 سپتامبر 2023 در رشته کوه های اطلس بین معرکش و تارودانت به دنبال غذا و لباس های باقی مانده از داوطلبان می گردند. زمین لرزه 6.8 ریشتری - قوی ترین زمین لرزه مراکش تا کنون - از زمان وقوع آن نزدیک به 3000 کشته و بیش از 5600 زخمی برجای گذاشته است. در 8 سپتامبر در استان الحوض، جنوب مرکز توریستی مراکش.

© AFP 2023 / Fethi Belaid

مردم در 14 سپتامبر 2023 در روستای زلزله زده اردوز در منطقه آمیزمیز مراکش در چادر جمع می شوند. تیم های امداد در روز 14 سپتامبر تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند زیرا شانس یافتن بازماندگان به سرعت از بین رفت. زلزله قدرتمندی که 2900 کشته و صدها هزار بی خانمان گذاشت

مردم در 14 سپتامبر 2023 در روستای زلزله زده اردوز در منطقه آمیزمیز مراکش در چادر جمع می شوند. تیم های امداد در روز 14 سپتامبر تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند زیرا شانس یافتن بازماندگان به سرعت از بین رفت. زلزله قدرتمندی که 2900 کشته و صدها هزار بی خانمان گذاشت - اسپوتنیک افغانستان
9/12

مردم در 14 سپتامبر 2023 در روستای زلزله زده اردوز در منطقه آمیزمیز مراکش در چادر جمع می شوند. تیم های امداد در روز 14 سپتامبر تلاش گسترده ای را برای امداد رسانی به روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند زیرا شانس یافتن بازماندگان به سرعت از بین رفت. زلزله قدرتمندی که 2900 کشته و صدها هزار بی خانمان گذاشت

© AFP 2023 / Bulent Kilic

احمد حفیدی 63 ساله (راست) در 14 سپتامبر 2023 غذای رایگان به بازماندگان زلزله در نزدیکی مهمانخانه ویران شده خود در رشته کوه های اطلس در استان الحوض ارائه می دهد. زلزله 6.8 ریشتری - قوی ترین زلزله تاریخ مراکش - از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش، نزدیک به 3,000 نفر کشته و بیش از 5,600 زخمی شدند.

احمد حفیدی 63 ساله (راست) در 14 سپتامبر 2023 غذای رایگان به بازماندگان زلزله در نزدیکی مهمانخانه ویران شده خود در رشته کوه های اطلس در استان الحوض ارائه می دهد. زلزله 6.8 ریشتری - قوی ترین زلزله تاریخ مراکش - از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش، نزدیک به 3,000 نفر کشته و بیش از 5,600 زخمی شدند. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

احمد حفیدی 63 ساله (راست) در 14 سپتامبر 2023 غذای رایگان به بازماندگان زلزله در نزدیکی مهمانخانه ویران شده خود در رشته کوه های اطلس در استان الحوض ارائه می دهد. زلزله 6.8 ریشتری - قوی ترین زلزله تاریخ مراکش - از زمان حمله در 8 سپتامبر در استان الحوض، در جنوب مرکز توریستی مراکش، نزدیک به 3,000 نفر کشته و بیش از 5,600 زخمی شدند.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

بازماندگان زلزله آواره در 13 سپتامبر 2023 در چادر خود در روستایی در نزدیکی آمیزمیز یک وعده غذایی عدس برای ناهار به اشتراک می گذارند. تیم های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند تا فرصتی برای یافتن بازماندگان هفته قبل از بین برود. زمین لرزه مرگبار 6.8 ریشتری که بیش از 2900 کشته برجای گذاشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

بازماندگان زلزله آواره در 13 سپتامبر 2023 در چادر خود در روستایی در نزدیکی آمیزمیز یک وعده غذایی عدس برای ناهار به اشتراک می گذارند. تیم های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند تا فرصتی برای یافتن بازماندگان هفته قبل از بین برود. زمین لرزه مرگبار 6.8 ریشتری که بیش از 2900 کشته برجای گذاشت و بسیاری را بی خانمان کرد. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

بازماندگان زلزله آواره در 13 سپتامبر 2023 در چادر خود در روستایی در نزدیکی آمیزمیز یک وعده غذایی عدس برای ناهار به اشتراک می گذارند. تیم های امداد در 13 سپتامبر تلاش گسترده ای را در روستاهای کوهستانی ویران شده مراکش انجام دادند تا فرصتی برای یافتن بازماندگان هفته قبل از بین برود. زمین لرزه مرگبار 6.8 ریشتری که بیش از 2900 کشته برجای گذاشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

در 13 سپتامبر 2023، یک نجات‌یافته از زلزله، گوسفندی را که داوطلبان کمک‌های امدادی در روستایی در نزدیکی آمیزمیز در مرکز مراکش به او داده بودند، می‌کشد. تیم‌های نجات در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران‌شده مراکش انجام دادند تا فرصت‌هایی برای یافتن آن کمرنگ شود. بازماندگان زلزله مرگبار 6.8 ریشتری هفته قبل که بیش از 2900 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

در 13 سپتامبر 2023، یک نجات‌یافته از زلزله، گوسفندی را که داوطلبان کمک‌های امدادی در روستایی در نزدیکی آمیزمیز در مرکز مراکش به او داده بودند، می‌کشد. تیم‌های نجات در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران‌شده مراکش انجام دادند تا فرصت‌هایی برای یافتن آن کمرنگ شود. بازماندگان زلزله مرگبار 6.8 ریشتری هفته قبل که بیش از 2900 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

در 13 سپتامبر 2023، یک نجات‌یافته از زلزله، گوسفندی را که داوطلبان کمک‌های امدادی در روستایی در نزدیکی آمیزمیز در مرکز مراکش به او داده بودند، می‌کشد. تیم‌های نجات در 13 سپتامبر تلاش گسترده‌ای را در روستاهای کوهستانی ویران‌شده مراکش انجام دادند تا فرصت‌هایی برای یافتن آن کمرنگ شود. بازماندگان زلزله مرگبار 6.8 ریشتری هفته قبل که بیش از 2900 نفر را کشت و بسیاری را بی خانمان کرد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала