اولین سفر کیم جونگ اون به روسیه

Telegram
عنقریب برای اولین بار کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی عازم مسکو میشود.
© Sputnik / Press service of the Governor of Primorsky Krai /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون در ایستگاه راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی.

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون در ایستگاه راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون در ایستگاه راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

لیموزین موتورسیکلت رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون، قبل از مراسم گل گذاری در یادبود تحت البحری S-56 در ولادی وستوک.

لیموزین موتورسیکلت رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون، قبل از مراسم گل گذاری در یادبود تحت البحری S-56 در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

لیموزین موتورسیکلت رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی، کیم جونگ اون، قبل از مراسم گل گذاری در یادبود تحت البحری S-56 در ولادی وستوک.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره (نفر دوم از راست) در مراسم استقبال رسمی در سایت روبروی ورودی اصلی یکی از FEFU ساختمان های جزیره راسکی

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره (نفر دوم از راست) در مراسم استقبال رسمی در سایت روبروی ورودی اصلی یکی از FEFU ساختمان های جزیره راسکی - اسپوتنیک افغانستان
3/12

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره (نفر دوم از راست) در مراسم استقبال رسمی در سایت روبروی ورودی اصلی یکی از FEFU ساختمان های جزیره راسکی

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. یک ست چای مسافرتی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی در هنگام تبادل هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU ارائه شد. در ولادی وستوک

25 اپریل 2019. یک ست چای مسافرتی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی در هنگام تبادل هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU ارائه شد. در ولادی وستوک - اسپوتنیک افغانستان
4/12

25 اپریل 2019. یک ست چای مسافرتی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کیم جونگ اون رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی در هنگام تبادل هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU ارائه شد. در ولادی وستوک

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. هنرمندان شماره رقص "رقص کره ای با طرفداران" را در یک پذیرایی رسمی از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به افتخار رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در پردیس FEFU اجرا می کنند.

25 اپریل 2019. هنرمندان شماره رقص "رقص کره ای با طرفداران" را در یک پذیرایی رسمی از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به افتخار رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در پردیس FEFU اجرا می کنند.  - اسپوتنیک افغانستان
5/12

25 اپریل 2019. هنرمندان شماره رقص "رقص کره ای با طرفداران" را در یک پذیرایی رسمی از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به افتخار رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در پردیس FEFU اجرا می کنند.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. یک شمشیر کره ای توسط رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هنگام مبادله هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک اهدا شد.

25 اپریل 2019. یک شمشیر کره ای توسط رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هنگام مبادله هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک اهدا شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

25 اپریل 2019. یک شمشیر کره ای توسط رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هنگام مبادله هدایا در یک پذیرایی رسمی پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک اهدا شد.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، کیم جونگ اون (سمت چپ) پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک.

25 اپریل 2019. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، کیم جونگ اون (سمت چپ) پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

25 اپریل 2019. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، کیم جونگ اون (سمت چپ) پس از مذاکرات در پردیس FEFU در ولادی وستوک.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi /  مراجعه به بانک تصاویر

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات گسترده روسی-کوریایی شمالی با رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در محوطه دانشگاه فدرال خاور دور (FEFU) در جزیره راسکی.

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات گسترده روسی-کوریایی شمالی با رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در محوطه دانشگاه فدرال خاور دور (FEFU) در جزیره راسکی. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

25 اپریل 2019. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات گسترده روسی-کوریایی شمالی با رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در محوطه دانشگاه فدرال خاور دور (FEFU) در جزیره راسکی.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون و الکساندر کوزلوف، وزیر توسعه خاور دور و قطب شمال (سمت چپ) در مراسم عزیمت در استیشن راه آهن ولادی وستوک.

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون و الکساندر کوزلوف، وزیر توسعه خاور دور و قطب شمال (سمت چپ) در مراسم عزیمت در استیشن راه آهن ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون و الکساندر کوزلوف، وزیر توسعه خاور دور و قطب شمال (سمت چپ) در مراسم عزیمت در استیشن راه آهن ولادی وستوک.

© Sputnik / Press service of the Governor of Primorsky Krai /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی - اسپوتنیک افغانستان
10/12

رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، کیم جونگ اون در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجارتی، کمپین تبلیغاتی

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در مراسم اهدای گل در یادبود تحت البحریS-56 در ولادی وستوک.

کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در مراسم اهدای گل در یادبود تحت البحریS-56 در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در مراسم اهدای گل در یادبود تحت البحریS-56 در ولادی وستوک.

© Sputnik / Press service of the Governor of Primorsky Krai /  مراجعه به بانک تصاویر

افسران امنیتی در نزدیکی واگن قطار زرهی کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی.

افسران امنیتی در نزدیکی واگن قطار زرهی کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

افسران امنیتی در نزدیکی واگن قطار زرهی کیم جونگ اون، رئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریایی شمالی در استیشن راه آهن ولادی وستوک. تصویر جزوه ای است که توسط شخص ثالث ارائه شده است. فقط استفاده از تحریریه ممنوعیت بایگانی، استفاده تجاری، کمپین تبلیغاتی.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала