Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

نگاره های از مراسم گشایش آرامگاه پله در برزیل

Telegram
پیکر پله در آرامگاه نهایی او قرار داده شد و هواداران این ستاره برزیلی می‌توانند برای دیدن او به یکی از معروف‌ترین گورستان های دنیا بروند.
© AFP 2023 / Nelson Almeda

نمایی از ورودی آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023 در آن آرام گرفته است. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس را روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقف آبی بالای آرامگاه ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

نمایی از ورودی آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023 در آن آرام گرفته است. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس را روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقف آبی بالای آرامگاه ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)  - اسپوتنیک افغانستان
1/8

نمایی از ورودی آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023 در آن آرام گرفته است. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس را روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقف آبی بالای آرامگاه ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Andre Penner

ادینهو در آرامگاه پدرش، پله بزرگ فوتبال برزیلی فقید ایستاده است، که عموم مردم می توانند برای نخستین بار در آرامگاه پله در گورستان نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل ، دوشنبه، 15 می 2023 از آن بازدید کنند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

ادینهو در آرامگاه پدرش، پله بزرگ فوتبال برزیلی فقید ایستاده است، که عموم مردم می توانند برای نخستین بار در آرامگاه پله در گورستان نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل ، دوشنبه، 15 می 2023 از آن بازدید کنند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
2/8

ادینهو در آرامگاه پدرش، پله بزرگ فوتبال برزیلی فقید ایستاده است، که عموم مردم می توانند برای نخستین بار در آرامگاه پله در گورستان نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل ، دوشنبه، 15 می 2023 از آن بازدید کنند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Andre Penner

یکی از هواداران باشگاه فوتبال سانتوس یکی از پیراهن‌های فوتبال برزیل را که پله بزرگ فوتبال برزیل استفاده کرده بود، در هنگام بازدید از آرامگاهش که برای نخستین بار در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل برای بازدید عموم افتتاح شد، لمس می‌کند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

یکی از هواداران باشگاه فوتبال سانتوس یکی از پیراهن‌های فوتبال برزیل را که پله بزرگ فوتبال برزیل استفاده کرده بود، در هنگام بازدید از آرامگاهش که برای نخستین بار در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل برای بازدید عموم افتتاح شد، لمس می‌کند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
3/8

یکی از هواداران باشگاه فوتبال سانتوس یکی از پیراهن‌های فوتبال برزیل را که پله بزرگ فوتبال برزیل استفاده کرده بود، در هنگام بازدید از آرامگاهش که برای نخستین بار در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل برای بازدید عموم افتتاح شد، لمس می‌کند. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Andre Penner

طرفداران از آرامگاه پله بزرگ فوتبال برزیلی بازدید می کنند که برای نخستین بار در آرامگاه گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل، در روز دوشنبه، 15 می 2023 برای بازدید عموم باز شد. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

طرفداران از آرامگاه پله بزرگ فوتبال برزیلی بازدید می کنند که برای نخستین بار در آرامگاه گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل، در روز دوشنبه، 15 می 2023 برای بازدید عموم باز شد. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
4/8

طرفداران از آرامگاه پله بزرگ فوتبال برزیلی بازدید می کنند که برای نخستین بار در آرامگاه گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل، در روز دوشنبه، 15 می 2023 برای بازدید عموم باز شد. (عکس از اندری پینر خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Nelson Almeda

نمای دقیق تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل، در آرامگاه او در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

نمای دقیق تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل، در آرامگاه او در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
5/8

نمای دقیق تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل، در آرامگاه او در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Nelson Almeda

نمایی از آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در آن آرام گرفته است، در گورستان یادبود نکروپلیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

نمایی از آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در آن آرام گرفته است، در گورستان یادبود نکروپلیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
6/8

نمایی از آرامگاه که تابوت پله ستاره فقید فوتبال برزیل در آن آرام گرفته است، در گورستان یادبود نکروپلیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023. در فضای 200 متری که امروز برای بازدید باز شد، عموم مردم می توانند شبیه سازی هواداران سانتوس بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره را ببینید که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار قرن که در سن 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

© AFP 2023 / Nelson Almeda

پسر پله، ستاره فقید فوتبال برزیل، ادسون چولبی ناسیمنتو، هنگام بازدید از آرامگاه که تابوت پدرش در آن قرار دارد، در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023، گریه می کند. در فضای 200 متری، که برای بازگشایی شده بود. بازدید امروز، عموم مردم می توانند شبیه سازی از طرفداران سانتوس را بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره ببینند که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار را دارد. ورزشکار قرن که در 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

پسر پله، ستاره فقید فوتبال برزیل، ادسون چولبی ناسیمنتو، هنگام بازدید از آرامگاه که تابوت پدرش در آن قرار دارد، در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023، گریه می کند. در فضای 200 متری، که برای بازگشایی شده بود. بازدید امروز، عموم مردم می توانند شبیه سازی از طرفداران سانتوس را بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره ببینند که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار را دارد. ورزشکار قرن که در 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه) - اسپوتنیک افغانستان
7/8

پسر پله، ستاره فقید فوتبال برزیل، ادسون چولبی ناسیمنتو، هنگام بازدید از آرامگاه که تابوت پدرش در آن قرار دارد، در گورستان یادبود نکروپولیس اکومنیکال در سانتوس، برزیل در 15 می 2023، گریه می کند. در فضای 200 متری، که برای بازگشایی شده بود. بازدید امروز، عموم مردم می توانند شبیه سازی از طرفداران سانتوس را بر روی دیوارها، زمین با چمن مصنوعی و سقفی مایل به آبی بالای مقبره ببینند که طلایی است و تصاویری از لحظات قابل توجه دوران حرفه ای ورزشکار را دارد. ورزشکار قرن که در 82 سالگی در 29 دسامبر 2022 درگذشت. (عکس از نیلسون آلمیدا خبرگزاری فرانسه)

© AP Photo / Andre Penner

مجسمه های پله در ورودی آرامگاه بزرگان فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپول اکومنیکا در سانتوس، برزیل، دوشنبه، 15 می 2023 ایستاده اند.

مجسمه های پله در ورودی آرامگاه بزرگان فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپول اکومنیکا در سانتوس، برزیل، دوشنبه، 15 می 2023 ایستاده اند. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

مجسمه های پله در ورودی آرامگاه بزرگان فوتبال برزیل در گورستان یادبود نکروپول اکومنیکا در سانتوس، برزیل، دوشنبه، 15 می 2023 ایستاده اند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала