Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

رسم و گذشت روز پیروزی در سراسر روسیه برگزار شد

عضو شوید
امروز در سراسر روسیه و یک تعداد کشورهای آسیایی اتحاد شوروی سابق و عده از کشور های دیگر رسم و گذشت نظامی را به مناسبت روز پیروزی در جنگ دوم جهانی علیه آلمان ناسیونالیستی برگزار گردید.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان در مراسم اهدای تاج گل و گل در شعله ابدی در مجموعه یادبود به افتخار سربازان شوروی که در جنگ های آزادسازی ساخالین جنوبی در میدان شکوه در یوژنو ساخالینسک کشته شدند.

سربازان در مراسم اهدای تاج گل و گل در شعله ابدی در مجموعه یادبود به افتخار سربازان شوروی که در جنگ های آزادسازی ساخالین جنوبی در میدان شکوه در یوژنو ساخالینسک کشته شدند. - اسپوتنیک افغانستان
1/18

سربازان در مراسم اهدای تاج گل و گل در شعله ابدی در مجموعه یادبود به افتخار سربازان شوروی که در جنگ های آزادسازی ساخالین جنوبی در میدان شکوه در یوژنو ساخالینسک کشته شدند.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

مردم در آستانه رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه، 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، لحظات حساسی را به اشتراک می گذارند.

مردم در آستانه رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه، 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، لحظات حساسی را به اشتراک می گذارند. - اسپوتنیک افغانستان
2/18

مردم در آستانه رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه، 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، لحظات حساسی را به اشتراک می گذارند.

© Sputnik / Sergei Krasnouhov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک.

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک. - اسپوتنیک افغانستان
3/18

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک.

© Sputnik / Sergei Krasnouhov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک زن رسم و گذشت نظامی را به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک تماشا می کند.

یک زن رسم و گذشت نظامی را به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک تماشا می کند. - اسپوتنیک افغانستان
4/18

یک زن رسم و گذشت نظامی را به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک تماشا می کند.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

کودکان در 8 می 2023، در آستانه هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، آهنگ میهن پرستانه را در میدانManezhnaya در مسکو می خوانند.

کودکان در 8 می 2023، در آستانه هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، آهنگ میهن پرستانه را در میدانManezhnaya در مسکو می خوانند. - اسپوتنیک افغانستان
5/18

کودکان در 8 می 2023، در آستانه هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، آهنگ میهن پرستانه را در میدانManezhnaya در مسکو می خوانند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک.

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

شرکت کنندگان در رسم وگذشت نظامی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان پیروزی در یوژنو-ساخالینسک.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

معاون قوماندان قوای مرکزی برای امور نظامی-سیاسی بریدجنرال رستم مینکایف در رسم و گذشت نظامی اختصاص داده شده به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در یکاترینبورگ.

معاون قوماندان قوای مرکزی برای امور نظامی-سیاسی بریدجنرال رستم مینکایف در رسم و گذشت نظامی اختصاص داده شده به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در یکاترینبورگ. - اسپوتنیک افغانستان
7/18

معاون قوماندان قوای مرکزی برای امور نظامی-سیاسی بریدجنرال رستم مینکایف در رسم و گذشت نظامی اختصاص داده شده به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در یکاترینبورگ.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان شرکت کننده قبل از شروع رسم و گذشت در مسکو که به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص داده شده است.

سربازان شرکت کننده قبل از شروع رسم و گذشت در مسکو که به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص داده شده است. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

سربازان شرکت کننده قبل از شروع رسم و گذشت در مسکو که به 78 سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص داده شده است.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه تشریفاتی جنبش میهن پرستانه یونارمیا در طول یک رژه نظامی که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در نووسیبیرسک اختصاص داشت.

خدمه تشریفاتی جنبش میهن پرستانه یونارمیا در طول یک رژه نظامی که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در نووسیبیرسک اختصاص داشت. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

خدمه تشریفاتی جنبش میهن پرستانه یونارمیا در طول یک رژه نظامی که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در نووسیبیرسک اختصاص داشت.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

سربازان روسی برای شرکت در رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند.

سربازان روسی برای شرکت در رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند. - اسپوتنیک افغانستان
10/18

سربازان روسی برای شرکت در رژه نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

9 می 2023. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور قرقیزستان صدیر جپاروف (چپ)، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان (سوم چپ) و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان (راست) پس از پایان رژه در مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی

9 می 2023. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور قرقیزستان صدیر جپاروف (چپ)، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان (سوم چپ) و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان (راست) پس از پایان رژه در مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی - اسپوتنیک افغانستان
11/18

9 می 2023. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور قرقیزستان صدیر جپاروف (چپ)، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان (سوم چپ) و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان (راست) پس از پایان رژه در مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک T-34 برای شرکت در رسم و گذشت 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان سرخ مسکو.

تانک T-34 برای شرکت در رسم و گذشت  78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
12/18

تانک T-34 برای شرکت در رسم و گذشت 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

رسم و گذشت در میدان سرخ مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص دارد.

رسم و گذشت در میدان سرخ مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص دارد. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

رسم و گذشت در میدان سرخ مسکو که به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اختصاص دارد.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

اجرای تیم های خلاق در رژه نظامی اختصاص یافته به هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان هزاره در کازان.

اجرای تیم های خلاق در رژه نظامی اختصاص یافته به هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان هزاره در کازان. - اسپوتنیک افغانستان
14/18

اجرای تیم های خلاق در رژه نظامی اختصاص یافته به هفتاد و هشتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان هزاره در کازان.

© Sputnik / Andrey Sorokin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز و خانواده اش رژه نظامی اختصاص داده شده به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی را در یاکوتسک تماشا می کنند.

یک سرباز و خانواده اش رژه نظامی اختصاص داده شده به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی را در یاکوتسک تماشا می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
15/18

یک سرباز و خانواده اش رژه نظامی اختصاص داده شده به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی را در یاکوتسک تماشا می کنند.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

یک افسر گارد افتخاری در مراسم گل و تاج گل در آرامگاه پیسکاریوفسکویه، جایی که بیشتر قربانیان محاصره لنینگراد در طول جنگ جهانی دوم در آن دفن شده بودند، در آستانه روز پیروزی، کلاه سربازی را تنظیم می کند تا 78 سال پس از پیروزی را جشن بگیرد.

یک افسر گارد افتخاری در مراسم گل و تاج گل در آرامگاه پیسکاریوفسکویه، جایی که بیشتر قربانیان محاصره لنینگراد در طول جنگ جهانی دوم در آن دفن شده بودند، در آستانه روز پیروزی، کلاه سربازی را تنظیم می کند تا 78 سال پس از پیروزی را جشن بگیرد.  - اسپوتنیک افغانستان
16/18

یک افسر گارد افتخاری در مراسم گل و تاج گل در آرامگاه پیسکاریوفسکویه، جایی که بیشتر قربانیان محاصره لنینگراد در طول جنگ جهانی دوم در آن دفن شده بودند، در آستانه روز پیروزی، کلاه سربازی را تنظیم می کند تا 78 سال پس از پیروزی را جشن بگیرد.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

سربازان روسی برای شرکت در رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند.

سربازان روسی برای شرکت در رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند. - اسپوتنیک افغانستان
17/18

سربازان روسی برای شرکت در رسم و گذشت نظامی روز پیروزی در مسکو، روسیه، سه شنبه 9 می 2023، به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، به سمت میدان سرخ راهپیمایی کردند.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، رئیس جمهور قرقیزستان سادیر جپاروف، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ترکمنستان سردار بردی محمداف و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی راه در مراسم گلریزان در شعله ابدی مقبره سرباز گمنام در باغ اسکندر.

نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، رئیس جمهور قرقیزستان سادیر جپاروف، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ترکمنستان سردار بردی محمداف و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی راه در مراسم گلریزان در شعله ابدی مقبره سرباز گمنام در باغ اسکندر. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، رئیس جمهور قرقیزستان سادیر جپاروف، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ترکمنستان سردار بردی محمداف و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی راه در مراسم گلریزان در شعله ابدی مقبره سرباز گمنام در باغ اسکندر.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала