Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

طوفان استوایی فِرِدی در آفریقا باعث مرگ 100 نفر شد

Telegram
تصاویری از طوفان استوایی فِرِدی Freddie در افریقا که تلفات جانی در پی داشت.
© AP Photo / Thoko Chikondi

مردی از خانه‌های غوطه‌ور در سیلآب های بلانتایر، مالاوی عبور می‌کند.

طوفان سهمگین فردی (Freddie) که هم‌اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، نوبت سوم است که به این قاره حمله کرد، در نوبت قبل بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

مردی از خانه‌های غوطه‌ور در سیلآب های بلانتایر، مالاوی عبور می‌کند.طوفان سهمگین فردی (Freddie) که هم‌اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، نوبت سوم است که به این قاره حمله کرد، در نوبت قبل  بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

مردی از خانه‌های غوطه‌ور در سیلآب های بلانتایر، مالاوی عبور می‌کند.

طوفان سهمگین فردی (Freddie) که هم‌اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، نوبت سوم است که به این قاره حمله کرد، در نوبت قبل بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AP Photo / NASA Earth Observatory

این تصویر ماهواره ای ارائه شده توسط رصدخانه ناسا، طوفان فردی را در بین موزامبیک، سمت چپ، و ماداگاسکار در قسمت جنوبی اقیانوس هند در روز چهارشنبه، 8 مارچ 2023 نشان می دهد.

مقامات هر دو کشور تأیید کردند که طوفان ویرانگر فردی که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که برای دومین بار در شنبه شب، 11 مارچ به این قاره حمله کرد، چندین نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

این تصویر ماهواره ای ارائه شده توسط رصدخانه ناسا، طوفان فردی را در بین موزامبیک، سمت چپ، و ماداگاسکار در قسمت جنوبی اقیانوس هند در روز چهارشنبه، 8 مارچ 2023 نشان می دهد.مقامات هر دو کشور تأیید کردند که طوفان ویرانگر فردی که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که برای دومین بار در شنبه شب، 11 مارچ به این قاره حمله کرد، چندین نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

این تصویر ماهواره ای ارائه شده توسط رصدخانه ناسا، طوفان فردی را در بین موزامبیک، سمت چپ، و ماداگاسکار در قسمت جنوبی اقیانوس هند در روز چهارشنبه، 8 مارچ 2023 نشان می دهد.

مقامات هر دو کشور تأیید کردند که طوفان ویرانگر فردی که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که برای دومین بار در شنبه شب، 11 مارچ به این قاره حمله کرد، چندین نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AP Photo / Thoko Chikondi

یک مرد مجروح در روز دوشنبه 13 مارچ 2023 به شفاخانه بلانتایر مالاوی منتقل شد.

طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

یک مرد مجروح در روز دوشنبه 13 مارچ 2023 به شفاخانه بلانتایر مالاوی منتقل شد.طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

یک مرد مجروح در روز دوشنبه 13 مارچ 2023 به شفاخانه بلانتایر مالاوی منتقل شد.

طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AFP 2023 / Amos Gumulira

نمای کلی از یک جاده فروریخته ناشی از سیل آب به دلیل باران های شدید به دنبال طوفان فردی در بلانتایر، مالاوی.

رهبر مالاوی در 13 مارچ 2023 پس از بازگشت طوفان قدرتمند فردی که ده ها کشته برجای گذاشت، در چندین منطقه جنوبی از جمله مرکز تجاری بلانتایر، وضعیت فاجعه بار اعلام کرد.

نمای کلی از یک جاده فروریخته ناشی از سیل آب به دلیل باران های شدید به دنبال طوفان فردی در بلانتایر، مالاوی.رهبر مالاوی در 13 مارچ 2023 پس از بازگشت طوفان قدرتمند فردی که ده ها کشته برجای گذاشت، در چندین منطقه جنوبی از جمله مرکز تجاری بلانتایر، وضعیت فاجعه بار اعلام کرد. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

نمای کلی از یک جاده فروریخته ناشی از سیل آب به دلیل باران های شدید به دنبال طوفان فردی در بلانتایر، مالاوی.

رهبر مالاوی در 13 مارچ 2023 پس از بازگشت طوفان قدرتمند فردی که ده ها کشته برجای گذاشت، در چندین منطقه جنوبی از جمله مرکز تجاری بلانتایر، وضعیت فاجعه بار اعلام کرد.

© AP Photo / Thoko Chikondi

رودخانه ای با جریان سریع در بلانتایر، مالاوی، سه شنبه، 14 مارچ 2023.

طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

رودخانه ای با جریان سریع در بلانتایر، مالاوی، سه شنبه، 14 مارچ 2023.طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

رودخانه ای با جریان سریع در بلانتایر، مالاوی، سه شنبه، 14 مارچ 2023.

طوفان سنگین فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AP Photo / Thoko Chikondi

جاده ای که دو شهر بلانتایر و لیلونگوه را به هم متصل می کند به دنبال باران های شدید ناشی از طوفان گرمسیری فردی در بلانتایر، مالاوی سه شنبه،آسیب دیده است.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

جاده ای که دو شهر بلانتایر و لیلونگوه را به هم متصل می کند به دنبال باران های شدید ناشی از طوفان گرمسیری فردی در بلانتایر، مالاوی سه شنبه،آسیب دیده است.مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

جاده ای که دو شهر بلانتایر و لیلونگوه را به هم متصل می کند به دنبال باران های شدید ناشی از طوفان گرمسیری فردی در بلانتایر، مالاوی سه شنبه،آسیب دیده است.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AP Photo / Thoko Chikondi

یک کودک در بلانتایر، مالاوی، در حال انتقال به جای امن.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

یک کودک در بلانتایر، مالاوی، در حال انتقال به جای امن.مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

یک کودک در بلانتایر، مالاوی، در حال انتقال به جای امن.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AP Photo / Thoko Chikondi

مردی بیرون از خانه آسیب دیده خود در بلانتایر، مالاوی، ایستاده است.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

مردی بیرون از خانه آسیب دیده خود در بلانتایر، مالاوی، ایستاده است.مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

مردی بیرون از خانه آسیب دیده خود در بلانتایر، مالاوی، ایستاده است.

مقامات هر دو کشور تایید کرده اند که طوفان بی امان که در حال حاضر جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

© AFP 2023 / Amos Gumulira

مردم محل در 14 مارچ 2023 در خیابانی در بلانتایر قدم می زنند، به دنبال باران های شدید پس از ریزش طوفان فردی.

مقامات در 13 مارچ 2023 گفتند طوفان فردی با بادهای شدید و باران سیل آسا بیش از 100 نفر را در مالاوی و موزامبیک در بازگشت به سرزمین اصلی آفریقای جنوبی کشته است.

فردی که در مسیر تبدیل شدن به طولانی‌ترین طوفان ثبت شده قرار دارد، در آخر هفته برای دومین بار طی چند هفته از جنوب آفریقا عبور کرد و پس از اولین بار در اواخر فبروری بازگشت.

مردم محل در 14 مارچ 2023 در خیابانی در بلانتایر قدم می زنند، به دنبال باران های شدید پس از ریزش طوفان فردی.مقامات در 13 مارچ 2023 گفتند طوفان فردی با بادهای شدید و باران سیل آسا بیش از 100 نفر را در مالاوی و موزامبیک در بازگشت به سرزمین اصلی آفریقای جنوبی کشته است.فردی که در مسیر تبدیل شدن به طولانی‌ترین طوفان ثبت شده قرار دارد، در آخر هفته برای دومین بار طی چند هفته از جنوب آفریقا عبور کرد و پس از اولین بار در اواخر فبروری بازگشت. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

مردم محل در 14 مارچ 2023 در خیابانی در بلانتایر قدم می زنند، به دنبال باران های شدید پس از ریزش طوفان فردی.

مقامات در 13 مارچ 2023 گفتند طوفان فردی با بادهای شدید و باران سیل آسا بیش از 100 نفر را در مالاوی و موزامبیک در بازگشت به سرزمین اصلی آفریقای جنوبی کشته است.

فردی که در مسیر تبدیل شدن به طولانی‌ترین طوفان ثبت شده قرار دارد، در آخر هفته برای دومین بار طی چند هفته از جنوب آفریقا عبور کرد و پس از اولین بار در اواخر فبروری بازگشت.

© AP Photo / Thoko Chikondi

یک مرد در بلانتایر، مالاوی در حال کمک کردن به دیگران.

طوفان بی امان فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

یک مرد در بلانتایر، مالاوی در حال کمک کردن به دیگران.طوفان بی امان فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

یک مرد در بلانتایر، مالاوی در حال کمک کردن به دیگران.

طوفان بی امان فردی که هم اکنون جنوب آفریقا را درنوردیده است، از زمانی که شنبه شب برای دومین بار این قاره را درنوردید، بیش از 50 نفر را در مالاوی و موزامبیک کشته است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала