سفر غیرمترقبه بایدن به اوکراین

Telegram
جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز غیر مترقبه عازم کیف شد.
© AFP 2023 / Evan Vucci

جو بایدن امروز 20 فبروری 2023 غیر مترقبه عازم کیف شد و با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و همسرش اولنا زلنسکا دیدار کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی این سفر غیرمنتظره افزایش تحویل تسلیحات را به اوکراین وعده داد.

جو بایدن امروز 20 فبروری 2023 غیر مترقبه عازم کیف شد و با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و همسرش اولنا زلنسکا دیدار کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی این سفر غیرمنتظره افزایش تحویل تسلیحات را به اوکراین وعده داد. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

جو بایدن امروز 20 فبروری 2023 غیر مترقبه عازم کیف شد و با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و همسرش اولنا زلنسکا دیدار کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی این سفر غیرمنتظره افزایش تحویل تسلیحات را به اوکراین وعده داد.

© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن در جریان سفر به کیف تاریخی 20 فبروری 2023 مورد استقبال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار گرفت. روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه شاهد حمله روسیه به اوکراین بودند. بایدن در اولین سفر خود به این کشور از زمان آغاز درگیری ها، در پایتخت اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن در جریان سفر به کیف تاریخی 20 فبروری 2023 مورد استقبال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار گرفت. روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه شاهد حمله روسیه به اوکراین بودند. بایدن در اولین سفر خود به این کشور از زمان آغاز درگیری ها، در پایتخت اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن در جریان سفر به کیف تاریخی 20 فبروری 2023 مورد استقبال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار گرفت. روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه شاهد حمله روسیه به اوکراین بودند. بایدن در اولین سفر خود به این کشور از زمان آغاز درگیری ها، در پایتخت اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد.

© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که برای بازدید از کیف در 20 فبروری 2023 وارد شد، در کنار ولدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین) در مقابل کلیسای جامع سنت مایکل قدم می زند. این اولین سفر بایدن از زمان آغاز درگیری ها به کیف است که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار نموده است.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که برای بازدید از کیف در 20 فبروری 2023 وارد شد، در کنار ولدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین) در مقابل کلیسای جامع سنت مایکل قدم می زند. این اولین سفر بایدن از زمان آغاز درگیری ها به کیف است که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار نموده است. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که برای بازدید از کیف در 20 فبروری 2023 وارد شد، در کنار ولدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین) در مقابل کلیسای جامع سنت مایکل قدم می زند. این اولین سفر بایدن از زمان آغاز درگیری ها به کیف است که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار نموده است.

© AP Photo / Evan Vucci

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دوشنبه، 20 فبروری 2023، در مراسم اهدای تاج گل به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دیوار یادبود خارج از کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، شرکت نمود.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دوشنبه، 20 فبروری 2023، در مراسم اهدای تاج گل به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دیوار یادبود خارج از کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، شرکت نمود. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دوشنبه، 20 فبروری 2023، در مراسم اهدای تاج گل به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دیوار یادبود خارج از کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، شرکت نمود.

© AP Photo / Evan Vucci

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، سمت راست، با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023 قدم می زند.

د

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، سمت راست، با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023 قدم می زند.د - اسپوتنیک افغانستان
5/10

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، سمت راست، با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در طی یک بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023 قدم می زند.

د

© AP Photo / Evan Vucci

رئیس جمهور جو بایدن با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در یک بازدید غیرمنتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023، قدم زد.

رئیس جمهور جو بایدن با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در یک بازدید غیرمنتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023، قدم زد. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

رئیس جمهور جو بایدن با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در یک بازدید غیرمنتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه، 20 فبروری 2023، قدم زد.

© AFP 2023 / Evan Vucci

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک بازدید غیر منتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه 20 فبروری 2023 قدم می زند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک بازدید غیر منتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه 20 فبروری 2023 قدم می زند. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک بازدید غیر منتظره در کلیسای جامع گنبد طلایی سنت مایکل در کیف، دوشنبه 20 فبروری 2023 قدم می زند.

© AFP 2023 / Evan Vucci

رئیس جمهور جو بایدن پس از ورود به کاخ ماریینسکی در کیف امروز 20 فبروری 2023 توسط ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پله ها بالا می رود.

رئیس جمهور جو بایدن پس از ورود به کاخ ماریینسکی در کیف امروز 20 فبروری 2023 توسط ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پله ها بالا می رود. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

رئیس جمهور جو بایدن پس از ورود به کاخ ماریینسکی در کیف امروز 20 فبروری 2023 توسط ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پله ها بالا می رود.

© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی در کیف در 20 فبروری 2023 شرکت کردند. - جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سفر غیرمنتظره به کیف در 20 فبروری 2023، وعده افزایش تحویل تسلیحات به اوکراین را داد. او همچنان متعهد به "تعهد بی‌پرده" واشنگتن در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین شد.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی در کیف در 20 فبروری 2023 شرکت کردند. - جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سفر غیرمنتظره به کیف در 20 فبروری 2023، وعده افزایش تحویل تسلیحات به اوکراین را داد. او همچنان متعهد به "تعهد بی‌پرده" واشنگتن در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین شد. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی در کیف در 20 فبروری 2023 شرکت کردند. - جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سفر غیرمنتظره به کیف در 20 فبروری 2023، وعده افزایش تحویل تسلیحات به اوکراین را داد. او همچنان متعهد به "تعهد بی‌پرده" واشنگتن در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین شد.

© AP Photo / Evan Vucci

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدار با رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی در کاخ ماریینسکی طی بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، امروز دوشنبه، 20 فبروری 2023، کتاب مهمان را امضا می کند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدار با رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی در کاخ ماریینسکی طی بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، امروز دوشنبه، 20 فبروری 2023، کتاب مهمان را امضا می کند. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدار با رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی در کاخ ماریینسکی طی بازدید از پیش اعلام نشده در کیف، امروز دوشنبه، 20 فبروری 2023، کتاب مهمان را امضا می کند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала