Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

وضعیت در ایالت اوهایو پس از تصادف قطار حامل مواد کیمیاوی

Telegram
© AP Photo / Gene J. Puskar

این عکس که پنجشنبه 9 فبروری، 2023، با پهپاد گرفته شده است، ادامه پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری "نورفولک جنوبی" را نشان می‌دهد که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

این عکس که پنجشنبه 9 فبروری، 2023، با پهپاد گرفته شده است، ادامه پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری "نورفولک جنوبی" را نشان می‌دهد که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد.(عکس / ژن جی پوسکار) - اسپوتنیک افغانستان
1/10

این عکس که پنجشنبه 9 فبروری، 2023، با پهپاد گرفته شده است، ادامه پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری "نورفولک جنوبی" را نشان می‌دهد که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

© AP Photo / Ohio National Guard

این عکس ارائه شده توسط گارد ملی اوهایو، سه شنبه،7 فبروری، 2023 گرفته شده است نشان می دهد اعضای تیم پشتیبانی مدنی ONG 52 آماده ورود به یک منطقه حادثه برای ارزیابی خطرات باقی مانده با یک سیستم ضدعفونی کننده بادی سبک وزن (LIDS) در شرق فلسطین، اوهایو هستند.

مقامات می گویند نظارت هوایی سطوح خطرناک دود را در جوامعی که خدمه مواد شیمیایی سمی را از قطار خارج شده از ریل رها کرده و سوزانده اند، شناسایی نکرده است.

اما آنها روز سه شنبه گفتند که ساکنان اوهایو و پنسیلوانیا که در نزدیکی لاشه هواپیما زندگی می کنند هنوز اجازه ورود به خانه های خود را ندارند.

این عکس ارائه شده توسط گارد ملی اوهایو، سه شنبه،7 فبروری، 2023 گرفته شده است نشان می دهد اعضای تیم پشتیبانی مدنی ONG 52 آماده ورود به یک منطقه حادثه برای ارزیابی خطرات باقی مانده با یک سیستم ضدعفونی کننده بادی سبک وزن (LIDS) در شرق فلسطین، اوهایو هستند.مقامات می گویند نظارت هوایی سطوح خطرناک دود را در جوامعی که خدمه مواد شیمیایی سمی را از قطار خارج شده از ریل رها کرده و سوزانده اند، شناسایی نکرده است.اما آنها روز سه شنبه گفتند که ساکنان اوهایو و پنسیلوانیا که در نزدیکی لاشه هواپیما زندگی می کنند هنوز اجازه ورود به خانه های خود را ندارند. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

این عکس ارائه شده توسط گارد ملی اوهایو، سه شنبه،7 فبروری، 2023 گرفته شده است نشان می دهد اعضای تیم پشتیبانی مدنی ONG 52 آماده ورود به یک منطقه حادثه برای ارزیابی خطرات باقی مانده با یک سیستم ضدعفونی کننده بادی سبک وزن (LIDS) در شرق فلسطین، اوهایو هستند.

مقامات می گویند نظارت هوایی سطوح خطرناک دود را در جوامعی که خدمه مواد شیمیایی سمی را از قطار خارج شده از ریل رها کرده و سوزانده اند، شناسایی نکرده است.

اما آنها روز سه شنبه گفتند که ساکنان اوهایو و پنسیلوانیا که در نزدیکی لاشه هواپیما زندگی می کنند هنوز اجازه ورود به خانه های خود را ندارند.

© AP Photo / Gene J. Puskar

این عکس که در 15 فبروری گرفته شده نشان می دهد که بوم ها (تیوب هایی برای جذب مواد از سطح آب) در جریانی قرار می گیرند که از مرکز فلسطین شرقی، اوهایو، چهارشنبه، فوریه می گذرد. پاکسازی پس از خروج از ریل قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

این عکس که در 15 فبروری گرفته شده نشان می دهد که بوم ها (تیوب هایی برای جذب مواد از سطح آب) در جریانی قرار می گیرند که از مرکز فلسطین شرقی، اوهایو، چهارشنبه، فوریه می گذرد. پاکسازی پس از خروج از ریل قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد.(عکس / ژن جی پوسکار) - اسپوتنیک افغانستان
3/10

این عکس که در 15 فبروری گرفته شده نشان می دهد که بوم ها (تیوب هایی برای جذب مواد از سطح آب) در جریانی قرار می گیرند که از مرکز فلسطین شرقی، اوهایو، چهارشنبه، فوریه می گذرد. پاکسازی پس از خروج از ریل قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

© AP Photo / Gene J. Puskar

چهارشنبه، 15 فوریه، 2023 زنی در حین جلسه تالار شهر در دبیرستان فلسطین شرقی در اوهایو، دست خود را برای پرسش سوالی بالا می برد.

این جلسه برای پاسخ به سوالات در مورد پاکسازی جاری در 3 فبروری خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی که حامل مواد خطرناک بود برگزار شد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

چهارشنبه، 15 فوریه، 2023 زنی در حین جلسه تالار شهر در دبیرستان فلسطین شرقی در اوهایو، دست خود را برای پرسش سوالی بالا می برد.این جلسه برای پاسخ به سوالات در مورد پاکسازی جاری در 3 فبروری خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی که حامل مواد خطرناک بود برگزار شد.(عکس / ژن جی پوسکار) - اسپوتنیک افغانستان
4/10

چهارشنبه، 15 فوریه، 2023 زنی در حین جلسه تالار شهر در دبیرستان فلسطین شرقی در اوهایو، دست خود را برای پرسش سوالی بالا می برد.

این جلسه برای پاسخ به سوالات در مورد پاکسازی جاری در 3 فبروری خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی که حامل مواد خطرناک بود برگزار شد.

(عکس / ژن جی پوسکار)

© AP Photo / Gene J. Puskar

چهارشنبه، 15فبروری ، 2023، در جریان پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود در شرق فلسطین، اوهایو، یک واگن مخزن روی یک تریلر بارگیری شده است.

چهارشنبه، 15فبروری ، 2023، در جریان پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود در شرق فلسطین، اوهایو، یک واگن مخزن روی یک تریلر بارگیری شده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

چهارشنبه، 15فبروری ، 2023، در جریان پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود در شرق فلسطین، اوهایو، یک واگن مخزن روی یک تریلر بارگیری شده است.

© AP Photo / Gene J. Puskar

کارگران هپاکو روز پنجشنبه، 9 فبروری، جریانی مواد کیمایوی بر سطح دریا را در شرق فلسطین، اوهایو مشاهده می کنند.

(عکس / ژن جی پوسکار)

کارگران هپاکو روز پنجشنبه، 9 فبروری، جریانی مواد کیمایوی بر سطح دریا را در شرق فلسطین، اوهایو مشاهده می کنند.(عکس / ژن جی پوسکار) - اسپوتنیک افغانستان
6/10

کارگران هپاکو روز پنجشنبه، 9 فبروری، جریانی مواد کیمایوی بر سطح دریا را در شرق فلسطین، اوهایو مشاهده می کنند.

(عکس / ژن جی پوسکار)

© AP Photo / Gene J. Puskar

یک دستگاه نظارت بر کیفیت هوا بر روی تابلوی توقف در شرق فلسطین، اوهایو آویزان است، زیرا عملیات پاکسازی پس از خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد.

یک دستگاه نظارت بر کیفیت هوا بر روی تابلوی توقف در شرق فلسطین، اوهایو آویزان است، زیرا عملیات پاکسازی پس از خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

یک دستگاه نظارت بر کیفیت هوا بر روی تابلوی توقف در شرق فلسطین، اوهایو آویزان است، زیرا عملیات پاکسازی پس از خارج شدن قطار باری نورفولک جنوبی بیش از یک هفته پیش ادامه دارد.

© AP Photo / Gene J. Puskar

پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد، ادامه دارد.

پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد، ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

پاکسازی بخش‌هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که جمعه شب در شرق فلسطین، اوهایو از ریل خارج شد، ادامه دارد.

© AP Photo / Gene J. Puskar

بکی رنس، مرکز، با یک افسر پلیس صحبت می کند که او آب را از پشت کامیون خود در مرکز شهر فلسطین شرقی، اوهایو می دهد، در حالی که پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شد، ادامه دارد.

بکی رنس، مرکز، با یک افسر پلیس صحبت می کند که او آب را از پشت کامیون خود در مرکز شهر فلسطین شرقی، اوهایو می دهد، در حالی که پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شد، ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

بکی رنس، مرکز، با یک افسر پلیس صحبت می کند که او آب را از پشت کامیون خود در مرکز شهر فلسطین شرقی، اوهایو می دهد، در حالی که پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شد، ادامه دارد.

© AP Photo / Gene J. Puskar

گروهی که بر کیفیت هوای داخل خانه نظارت می کنند، خانه ای را در شرق فلسطین، اوهایو، ترک می کنند، زیرا عملیات پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود، ادامه دارد.

گروهی که بر کیفیت هوای داخل خانه نظارت می کنند، خانه ای را در شرق فلسطین، اوهایو، ترک می کنند، زیرا عملیات پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود، ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

گروهی که بر کیفیت هوای داخل خانه نظارت می کنند، خانه ای را در شرق فلسطین، اوهایو، ترک می کنند، زیرا عملیات پاکسازی بخش هایی از قطار باری نورفولک جنوبی که بیش از یک هفته پیش از ریل خارج شده بود، ادامه دارد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала