Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

پس از تیراندازی در کالیفرنیا در جشن سال نو چینی

Telegram
© AP Photo / Jae C. Hong

دو مرد در نزدیکی استودیوی رقص ستاره به احترام قربانیان کشته شده در تیراندازی در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023، گل می گذارند.

یک مرد مسلح در اواخر روز شنبه در یک استودیوی تالار رقص چند نفر را در میان جشن های سال نو قمری در محله عمدتاً آسیایی-آمریکایی مونتری پارک کشت.

دو مرد در نزدیکی استودیوی رقص ستاره به احترام قربانیان کشته شده در تیراندازی در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023، گل می گذارند.یک مرد مسلح در اواخر روز شنبه در یک استودیوی تالار رقص چند نفر را در میان جشن های سال نو قمری در محله عمدتاً آسیایی-آمریکایی مونتری پارک کشت. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

دو مرد در نزدیکی استودیوی رقص ستاره به احترام قربانیان کشته شده در تیراندازی در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023، گل می گذارند.

یک مرد مسلح در اواخر روز شنبه در یک استودیوی تالار رقص چند نفر را در میان جشن های سال نو قمری در محله عمدتاً آسیایی-آمریکایی مونتری پارک کشت.

© AP Photo / Jae C. Hong

این تصویر که با پهپاد گرفته شده است، استودیوی رقص ستاره را در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023 نشان می دهد.

این تصویر که با پهپاد گرفته شده است، استودیوی رقص ستاره را در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023 نشان می دهد. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

این تصویر که با پهپاد گرفته شده است، استودیوی رقص ستاره را در پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه، 22 جنوری 2023 نشان می دهد.

© AFP 2023 / Robyn Beck

افسران پولیس پارک مونتری در محل تیراندازی دسته جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا، در 22 جنوری 2023 ایستاده اند.

پولیس گفت که در تیراندازی دسته جمعی در یکی از شهرهای آسیایی در جنوب کالیفرنیا ده نفر کشته و حداقل 10 نفر دیگر زخمی شده اند و مظنون هنوز فراری است.

افسران پولیس پارک مونتری در محل تیراندازی دسته جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا، در 22 جنوری 2023 ایستاده اند.پولیس گفت که در تیراندازی دسته جمعی در یکی از شهرهای آسیایی در جنوب کالیفرنیا ده نفر کشته و حداقل 10 نفر دیگر زخمی شده اند و مظنون هنوز فراری است. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

افسران پولیس پارک مونتری در محل تیراندازی دسته جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا، در 22 جنوری 2023 ایستاده اند.

پولیس گفت که در تیراندازی دسته جمعی در یکی از شهرهای آسیایی در جنوب کالیفرنیا ده نفر کشته و حداقل 10 نفر دیگر زخمی شده اند و مظنون هنوز فراری است.

© AFP 2023 / Robyn Beck

پرسنل اجرای قانون در خارج از سایت در تورنس، کالیفرنیا دیده می شوند، جایی که گمان می رود مظنون به تیراندازی دسته جمعی که در آن 10 نفر در پارک مونتری، کالیفرنیا کشته شدند، پنهان شده است.

پلیس روز یکشنبه با مردی درگیر شد که 10 نفر را در تیراندازی دسته جمعی در یک باشگاه رقص در جشن سال نو قمری در کالیفرنیا کشته است.

شاهدان گفتند که حداقل 10 نفر دیگر در تیراندازی با مرد مسلح که پلیس او را آسیایی توصیف می کند و به کلوپ در مونتری پارک در نزدیکی لس آنجلس تیراندازی کرد، زخمی شدند.

پرسنل اجرای قانون در خارج از سایت در تورنس، کالیفرنیا دیده می شوند، جایی که گمان می رود مظنون به تیراندازی دسته جمعی که در آن 10 نفر در پارک مونتری، کالیفرنیا کشته شدند، پنهان شده است.پلیس روز یکشنبه با مردی درگیر شد که 10 نفر را در تیراندازی دسته جمعی در یک باشگاه رقص در جشن سال نو قمری در کالیفرنیا کشته است.شاهدان گفتند که حداقل 10 نفر دیگر در تیراندازی با مرد مسلح که پلیس او را آسیایی توصیف می کند و به کلوپ در مونتری پارک در نزدیکی لس آنجلس تیراندازی کرد، زخمی شدند. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

پرسنل اجرای قانون در خارج از سایت در تورنس، کالیفرنیا دیده می شوند، جایی که گمان می رود مظنون به تیراندازی دسته جمعی که در آن 10 نفر در پارک مونتری، کالیفرنیا کشته شدند، پنهان شده است.

پلیس روز یکشنبه با مردی درگیر شد که 10 نفر را در تیراندازی دسته جمعی در یک باشگاه رقص در جشن سال نو قمری در کالیفرنیا کشته است.

شاهدان گفتند که حداقل 10 نفر دیگر در تیراندازی با مرد مسلح که پلیس او را آسیایی توصیف می کند و به کلوپ در مونتری پارک در نزدیکی لس آنجلس تیراندازی کرد، زخمی شدند.

© AFP 2023 / Robyn Beck

مردم مأموران اجرای قانون را تماشا می کنند که به داخل یک ون با بدنه ای روی صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا، نفوذ می کنند.

پلیس کالیفرنیا در حال دستگیری مرد مسلحی بود که 10 نفر را در یک کلوپ رقص در جریان جشن های سال نو قمری کشت، پس از یک بن بست طولانی روز یکشنبه در یک ون یافت شد، جایی که تصاویر جسدی را در صندلی راننده نشان می داد.

این عملیات دستگیری 12 ساعت قبل از آن آغاز شد که مردی که پلیس او را آسیایی توصیف کرد شروع به تیراندازی به باشگاهی در مونتری پارک، شهری در لس آنجلس با جامعه بزرگ آسیایی کرد.

مردم مأموران اجرای قانون را تماشا می کنند که به داخل یک ون با بدنه ای روی صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا، نفوذ می کنند.پلیس کالیفرنیا در حال دستگیری مرد مسلحی بود که 10 نفر را در یک کلوپ رقص در جریان جشن های سال نو قمری کشت، پس از یک بن بست طولانی روز یکشنبه در یک ون یافت شد، جایی که تصاویر جسدی را در صندلی راننده نشان می داد.این عملیات دستگیری 12 ساعت قبل از آن آغاز شد که مردی که پلیس او را آسیایی توصیف کرد شروع به تیراندازی به باشگاهی در مونتری پارک، شهری در لس آنجلس با جامعه بزرگ آسیایی کرد. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

مردم مأموران اجرای قانون را تماشا می کنند که به داخل یک ون با بدنه ای روی صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا، نفوذ می کنند.

پلیس کالیفرنیا در حال دستگیری مرد مسلحی بود که 10 نفر را در یک کلوپ رقص در جریان جشن های سال نو قمری کشت، پس از یک بن بست طولانی روز یکشنبه در یک ون یافت شد، جایی که تصاویر جسدی را در صندلی راننده نشان می داد.

این عملیات دستگیری 12 ساعت قبل از آن آغاز شد که مردی که پلیس او را آسیایی توصیف کرد شروع به تیراندازی به باشگاهی در مونتری پارک، شهری در لس آنجلس با جامعه بزرگ آسیایی کرد.

© AFP 2023 / Robyn Beck

هلیکوپتر کلانتر شهرستان لس آنجلس پس از اینکه مقامات به یک ون با جسدی در صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا حمله کردند، در حرکت است.

هلیکوپتر کلانتر شهرستان لس آنجلس پس از اینکه مقامات به یک ون با جسدی در صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا حمله کردند، در حرکت است. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

هلیکوپتر کلانتر شهرستان لس آنجلس پس از اینکه مقامات به یک ون با جسدی در صندلی راننده در تورنس، کالیفرنیا حمله کردند، در حرکت است.

© AFP 2023 / Robyn Beck

پولیس در نزدیکی صحنه تیراندازی جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا.

پولیس در نزدیکی صحنه تیراندازی جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

پولیس در نزدیکی صحنه تیراندازی جمعی در پارک مونتری، کالیفرنیا.

© AP Photo / Jae C. Hong

ساکنان سایت جشنواره سال نو قمری پس از لغو آن به دلیل تیراندازی دسته جمعی در نزدیکی پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه قدم می زنند.

ساکنان سایت جشنواره سال نو قمری پس از لغو آن به دلیل تیراندازی دسته جمعی در نزدیکی پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه قدم می زنند. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

ساکنان سایت جشنواره سال نو قمری پس از لغو آن به دلیل تیراندازی دسته جمعی در نزدیکی پارک مونتری، کالیفرنیا، یکشنبه قدم می زنند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала