Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

نمایشگاه گجت های طبی هوشمند در لاس وگاس

Telegram
© AP Photo / Rick Bowmer

این تصویر رونمایی از U-Scan ، قبل از نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.

U-Scan یک آزمایشگاه بهداشتی است که در هر کاسه توالت قرار می گیرد. با نظارت و تشخیص انواع بیومارکرهای موجود در ادرار همراه با توصیه های عملی برای بهبود سلامت، تصویر فوری از تعادل بدن را ارائه می دهد.

(AP Photo/Rick Bowmer)

3 جنوری 2023

این تصویر رونمایی از U-Scan ، قبل از نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.U-Scan یک آزمایشگاه بهداشتی است که در هر کاسه توالت قرار می گیرد. با نظارت و تشخیص انواع بیومارکرهای موجود در ادرار همراه با توصیه های عملی برای بهبود سلامت، تصویر فوری از تعادل بدن را ارائه می دهد.(AP Photo/Rick Bowmer)3 جنوری 2023 - اسپوتنیک افغانستان
1/12

این تصویر رونمایی از U-Scan ، قبل از نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.

U-Scan یک آزمایشگاه بهداشتی است که در هر کاسه توالت قرار می گیرد. با نظارت و تشخیص انواع بیومارکرهای موجود در ادرار همراه با توصیه های عملی برای بهبود سلامت، تصویر فوری از تعادل بدن را ارائه می دهد.

(AP Photo/Rick Bowmer)

3 جنوری 2023

© AP Photo / John Locher

یک شرکت‌کننده یک اسکنر مغز قابل حمل EEG iMediSync iSyncWave را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، امتحان می‌کند.

سه شنبه، 3 جنوری2023

لاس وگاس. (AP Photo/John Locher)

یک شرکت‌کننده یک اسکنر مغز قابل حمل EEG iMediSync iSyncWave را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، امتحان می‌کند.سه شنبه، 3 جنوری2023لاس وگاس. (AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
2/12

یک شرکت‌کننده یک اسکنر مغز قابل حمل EEG iMediSync iSyncWave را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، امتحان می‌کند.

سه شنبه، 3 جنوری2023

لاس وگاس. (AP Photo/John Locher)

© AP Photo / John Locher

یک غرفه دار دفیبریلاتور قابل حمل Lifeaz را در جریان رونمایی CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می دهد.

سه شنبه، 3 ژانویه 2023

لاس وگاس. (AP Photo/John Locher)

یک غرفه دار دفیبریلاتور قابل حمل Lifeaz را در جریان رونمایی CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می دهد.سه شنبه، 3 ژانویه 2023لاس وگاس. (AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
3/12

یک غرفه دار دفیبریلاتور قابل حمل Lifeaz را در جریان رونمایی CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می دهد.

سه شنبه، 3 ژانویه 2023

لاس وگاس. (AP Photo/John Locher)

© AP Photo / John Locher

مترجم گریه نوزاد Qbear+ AI توسط شرکت موسیقی کوانتوم در جریان نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، به نمایش گذاشته شد.

سازنده ادعا می کند که این دستگاه از فناوری هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و تشخیص نیازهای نوزادان از انواع مختلف گریه استفاده می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

مترجم گریه نوزاد Qbear+ AI توسط شرکت موسیقی کوانتوم در جریان نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، به نمایش گذاشته شد.سازنده ادعا می کند که این دستگاه از فناوری هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و تشخیص نیازهای نوزادان از انواع مختلف گریه استفاده می کند.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
4/12

مترجم گریه نوزاد Qbear+ AI توسط شرکت موسیقی کوانتوم در جریان نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، به نمایش گذاشته شد.

سازنده ادعا می کند که این دستگاه از فناوری هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و تشخیص نیازهای نوزادان از انواع مختلف گریه استفاده می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / John Locher

غرفه‌دار Dan Nguyen Gia پوشش کیسه بوکس هوشمند I-Percut را در طول نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

غرفه‌دار Dan Nguyen Gia پوشش کیسه بوکس هوشمند I-Percut را در طول نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
5/12

غرفه‌دار Dan Nguyen Gia پوشش کیسه بوکس هوشمند I-Percut را در طول نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES نشان می‌دهد.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / John Locher

یک غرفه‌دار تغذیه پرنده دوربین هوشمند Bird Buddy را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، در دست گرفته است.

لاس وگاس. تغذیه پرنده دوربین مجهز به هوش مصنوعی به شما اطلاع می دهد که پرنده در حال تغذیه است، عکس می گیرد و عکس ها را سازماندهی می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

یک غرفه‌دار تغذیه پرنده دوربین هوشمند Bird Buddy را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، در دست گرفته است.لاس وگاس. تغذیه پرنده دوربین مجهز به هوش مصنوعی به شما اطلاع می دهد که پرنده در حال تغذیه است، عکس می گیرد و عکس ها را سازماندهی می کند.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
6/12

یک غرفه‌دار تغذیه پرنده دوربین هوشمند Bird Buddy را در طول نمایشگاه CES که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد، در دست گرفته است.

لاس وگاس. تغذیه پرنده دوربین مجهز به هوش مصنوعی به شما اطلاع می دهد که پرنده در حال تغذیه است، عکس می گیرد و عکس ها را سازماندهی می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / Rick Bowmer

یک غرفه‌کار اپلیکاتور ابروی هوشمند L'Oreal را نشان می‌دهد که از واقعیت افزوده برای کمک به چاپ ابروها بر روی صورت در طول نمایشگاه CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES استفاده می‌کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

یک غرفه‌کار اپلیکاتور ابروی هوشمند L'Oreal را نشان می‌دهد که از واقعیت افزوده برای کمک به چاپ ابروها بر روی صورت در طول نمایشگاه CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES استفاده می‌کند.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/Rick Bowmer) - اسپوتنیک افغانستان
7/12

یک غرفه‌کار اپلیکاتور ابروی هوشمند L'Oreal را نشان می‌دهد که از واقعیت افزوده برای کمک به چاپ ابروها بر روی صورت در طول نمایشگاه CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES استفاده می‌کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

© AP Photo / John Locher

یک مسواک برقی صوتی Y-Brush در هنگام رونمایی از CES، قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.

این برس دندان های کاربر را در 10 ثانیه تمیز می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

یک مسواک برقی صوتی Y-Brush در هنگام رونمایی از CES، قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.این برس دندان های کاربر را در 10 ثانیه تمیز می کند.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
8/12

یک مسواک برقی صوتی Y-Brush در هنگام رونمایی از CES، قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.

این برس دندان های کاربر را در 10 ثانیه تمیز می کند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / Rick Bowmer

تاکوما ایواسا مگان X را در غرفه Shiftall در جریان رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشت.

Megane X یک هدست واقعیت مجازی بسیار سبک و بسیار فشرده است که با SteamVR سازگار است.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

تاکوما ایواسا مگان X را در غرفه Shiftall در جریان رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشت.Megane X یک هدست واقعیت مجازی بسیار سبک و بسیار فشرده است که با SteamVR سازگار است.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/Rick Bowmer) - اسپوتنیک افغانستان
9/12

تاکوما ایواسا مگان X را در غرفه Shiftall در جریان رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشت.

Megane X یک هدست واقعیت مجازی بسیار سبک و بسیار فشرده است که با SteamVR سازگار است.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

© AP Photo / John Locher

یک غرفه‌دار در جریان رونمایی از نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES، ماسک جذب کننده صدا و صدا Skyted را نشان می‌دهد.

این دستگاه به خاموش کردن صدای کاربر کمک می کند تا افراد دیگر نتوانند هنگام استفاده از تلفن یا دستگاه دیگری بشنوند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

یک غرفه‌دار در جریان رونمایی از نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES، ماسک جذب کننده صدا و صدا Skyted را نشان می‌دهد.این دستگاه به خاموش کردن صدای کاربر کمک می کند تا افراد دیگر نتوانند هنگام استفاده از تلفن یا دستگاه دیگری بشنوند.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
10/12

یک غرفه‌دار در جریان رونمایی از نمایشگاه CES قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES، ماسک جذب کننده صدا و صدا Skyted را نشان می‌دهد.

این دستگاه به خاموش کردن صدای کاربر کمک می کند تا افراد دیگر نتوانند هنگام استفاده از تلفن یا دستگاه دیگری بشنوند.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / John Locher

دوچرخه برقی برفی MoonBikes Motors MoonBike در طول نمایشگاه CES به نمایش گذاشته شد که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

دوچرخه برقی برفی MoonBikes Motors MoonBike در طول نمایشگاه CES به نمایش گذاشته شد که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/John Locher) - اسپوتنیک افغانستان
11/12

دوچرخه برقی برفی MoonBikes Motors MoonBike در طول نمایشگاه CES به نمایش گذاشته شد که قبل از شروع نمایشگاه فناوری CES رونمایی شد.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/John Locher)

© AP Photo / Rick Bowmer

Anura Lite در غرفه Nuralogix در هنگام رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.

این اپلیکیشن از یک سلفی ویدیویی 30 ثانیه‌ای برای ثبت الگوهای جریان خون صورت استفاده می‌کند که برای خروجی اندازه‌گیری سلامت و علائم حیاتی در درجه پزشکی استفاده می‌شود.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

Anura Lite در غرفه Nuralogix در هنگام رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.این اپلیکیشن از یک سلفی ویدیویی 30 ثانیه‌ای برای ثبت الگوهای جریان خون صورت استفاده می‌کند که برای خروجی اندازه‌گیری سلامت و علائم حیاتی در درجه پزشکی استفاده می‌شود.سه شنبه، 3 جنوری 2023(AP Photo/Rick Bowmer) - اسپوتنیک افغانستان
12/12

Anura Lite در غرفه Nuralogix در هنگام رونمایی از CES، قبل از نمایشگاه فناوری CES به نمایش گذاشته شد.

این اپلیکیشن از یک سلفی ویدیویی 30 ثانیه‌ای برای ثبت الگوهای جریان خون صورت استفاده می‌کند که برای خروجی اندازه‌گیری سلامت و علائم حیاتی در درجه پزشکی استفاده می‌شود.

سه شنبه، 3 جنوری 2023

(AP Photo/Rick Bowmer)

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала