Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

بزرگترین آتشفشان اندونزی دوباره بیدار شد

Telegram
عکس های بزرگترین آتشفشان اندونزی که به تازگی فعال شده است.
© AP Photo / Imanuel Yoga

دوشنبه، 5 دسامبر 2022روستاییان منطقه ای را که تحت تأثیر فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی قرار گرفته است، بازدید می کنند،. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، ابرهای گازی منتشر کرد.

دوشنبه، 5 دسامبر 2022روستاییان منطقه ای را که تحت تأثیر فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی قرار گرفته است، بازدید می کنند،. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، ابرهای گازی منتشر کرد. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

دوشنبه، 5 دسامبر 2022روستاییان منطقه ای را که تحت تأثیر فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی قرار گرفته است، بازدید می کنند،. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، ابرهای گازی منتشر کرد.

© AP Photo / Imanuel Yoga

روستاییان خانه های دفن شده در زیر خاکستر های آتشفشانی را می بینند و میزان خسارات وارد شده را بررسی می کنند.

روستاییان خانه های دفن شده در زیر خاکستر های آتشفشانی را می بینند و میزان خسارات وارد شده را بررسی می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

روستاییان خانه های دفن شده در زیر خاکستر های آتشفشانی را می بینند و میزان خسارات وارد شده را بررسی می کنند.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

پس از فوران آتشفشان کوه سمرو در لوماجانگ، جاوه شرقی در 4 دسامبر 2022 مردم به طور موقت در سالن اجتماعات کاندیپور پناه گرفتند.

پس از فوران آتشفشان کوه سمرو در لوماجانگ، جاوه شرقی در 4 دسامبر 2022 مردم به طور موقت در سالن اجتماعات کاندیپور پناه گرفتند. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

پس از فوران آتشفشان کوه سمرو در لوماجانگ، جاوه شرقی در 4 دسامبر 2022 مردم به طور موقت در سالن اجتماعات کاندیپور پناه گرفتند.

© AP Photo / Imanuel Yoga

مزدان همانطور که اطفال خود را از محل خطر فغال شدن آتشفشان تجات دادند مواشی خود را نیز از مخل خطر تخلیه می کنند.

مزدان همانطور که اطفال خود را از محل خطر فغال شدن آتشفشان تجات دادند مواشی خود را نیز از مخل خطر تخلیه می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

مزدان همانطور که اطفال خود را از محل خطر فغال شدن آتشفشان تجات دادند مواشی خود را نیز از مخل خطر تخلیه می کنند.

© AFP 2023 / Agus Harianto

کوه سمرو دود و خاکستر را به سمت آسمان متشر می کنند.

کوه سمرو دود و خاکستر را به سمت آسمان متشر می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

کوه سمرو دود و خاکستر را به سمت آسمان متشر می کنند.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

مردم پس از فوران آتشفشان سمرو در روستای کاجر کانینک در لوماجانگ نشسته اند و رقع خستگی می کنند. این آتشفشان خاکستر داع را به ارتفاع یک مایل به سمت این قریه ها پرتاب کرد.

مردم پس از فوران آتشفشان سمرو در روستای کاجر کانینک در لوماجانگ نشسته اند و رقع خستگی می کنند. این آتشفشان خاکستر داع را به ارتفاع یک مایل به سمت این قریه ها پرتاب کرد. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

مردم پس از فوران آتشفشان سمرو در روستای کاجر کانینک در لوماجانگ نشسته اند و رقع خستگی می کنند. این آتشفشان خاکستر داع را به ارتفاع یک مایل به سمت این قریه ها پرتاب کرد.

© AP Photo / Hendra Permana

امدادگران جریان مواد آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو، در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022 را رصد می کنند. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، یکشنبه، ابرهای گازی و رودخانه های گدازه ای را منتشر کرد.

امدادگران جریان مواد آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو، در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022 را رصد می کنند. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، یکشنبه، ابرهای گازی و رودخانه های گدازه ای را منتشر کرد. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

امدادگران جریان مواد آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو، در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022 را رصد می کنند. مرتفع ترین آتشفشان اندونزی در پرجمعیت ترین جزیره خود، یکشنبه، ابرهای گازی و رودخانه های گدازه ای را منتشر کرد.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

مردم پس از فوران آتشفشانی کوه Semeru در روستای Kajar Kuning در Lumajang در 5 دسامبر 2022 از کنار خانه ها عبور می کنند. - کوه Semeru اندونزی در 4 دسامبر فوران کرد و ابرهای خاکستر داغ را به ارتفاع یک مایل و رودخانه هایی از گدازه به سمت پایین پرتاب کرد در حالی که جرقه تخلیه مردم را برانگیخت. نزدیک به 2000 نفر از محل تخلیه شدند. دقیقا یک سال پس از آخرین فوران بزرگ آن ده ها کشته بر جای گذاشت.

مردم پس از فوران آتشفشانی کوه Semeru در روستای Kajar Kuning در Lumajang در 5 دسامبر 2022 از کنار خانه ها عبور می کنند. - کوه Semeru اندونزی در 4 دسامبر فوران کرد و ابرهای خاکستر داغ را به ارتفاع یک مایل و رودخانه هایی از گدازه به سمت پایین پرتاب کرد در حالی که جرقه تخلیه مردم را برانگیخت. نزدیک به 2000 نفر از محل تخلیه شدند. دقیقا یک سال پس از آخرین فوران بزرگ آن ده ها کشته بر جای گذاشت. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

مردم پس از فوران آتشفشانی کوه Semeru در روستای Kajar Kuning در Lumajang در 5 دسامبر 2022 از کنار خانه ها عبور می کنند. - کوه Semeru اندونزی در 4 دسامبر فوران کرد و ابرهای خاکستر داغ را به ارتفاع یک مایل و رودخانه هایی از گدازه به سمت پایین پرتاب کرد در حالی که جرقه تخلیه مردم را برانگیخت. نزدیک به 2000 نفر از محل تخلیه شدند. دقیقا یک سال پس از آخرین فوران بزرگ آن ده ها کشته بر جای گذاشت.

© AP Photo / Hendra Permana

مردم با رسیدن به مدرسه ای که به پناهگاهی موقت برای کسانی که از فوران کوه سمرو در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022، تبدیل به پناهگاهی موقت شده اند در حالیکه وسایل خود را حمل می کنند.

مردم با رسیدن به مدرسه ای که به پناهگاهی موقت برای کسانی که از فوران کوه سمرو در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022، تبدیل به پناهگاهی موقت شده اند در حالیکه وسایل خود را حمل می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

مردم با رسیدن به مدرسه ای که به پناهگاهی موقت برای کسانی که از فوران کوه سمرو در لوماجانگ، جاوا شرقی، اندونزی، یکشنبه، 4 دسامبر 2022، تبدیل به پناهگاهی موقت شده اند در حالیکه وسایل خود را حمل می کنند.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

دود از کوه سمرو در لوماجانگ در 5 دسامبر 2022 برمی خیزد. فوران ده ها کشته برجای گذاشت.

دود از کوه سمرو در لوماجانگ در 5 دسامبر 2022 برمی خیزد. فوران ده ها کشته برجای گذاشت. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

دود از کوه سمرو در لوماجانگ در 5 دسامبر 2022 برمی خیزد. فوران ده ها کشته برجای گذاشت.

© AP Photo / Imanuel Yoga

مردی در حالی که از کنار مسجدی که تا حدی در خاکستر آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی مدفون شده است و تلویزیون را حمل می‌کند،

مردی در حالی که از کنار مسجدی که تا حدی در خاکستر آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی مدفون شده است و تلویزیون را حمل می‌کند، - اسپوتنیک افغانستان
11/12

مردی در حالی که از کنار مسجدی که تا حدی در خاکستر آتشفشانی ناشی از فوران کوه سمرو در روستای کاجار کونینگ در لوماجانگ، جاوه شرقی، اندونزی مدفون شده است و تلویزیون را حمل می‌کند،

© AP Photo

مردی به کوه سمرو نگاه می کند که مواد آتشفشانی را در طی فوران روز یکشنبه، دسامبر منتشر می کند.

مردی به کوه سمرو نگاه می کند که مواد آتشفشانی را در طی فوران روز یکشنبه، دسامبر منتشر می کند. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

مردی به کوه سمرو نگاه می کند که مواد آتشفشانی را در طی فوران روز یکشنبه، دسامبر منتشر می کند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала