Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان  , 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

قربانیان زلزله اندونزیا

عضو شوید
عکس های 22 نوامبر زمین لرزه به شدت 5,6 در اندونزیا.
© AFP 2023 / Aditya Aji

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، از خانه های آسیب دیده وسایل را نجات می دهند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، از خانه های آسیب دیده وسایل را نجات می دهند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
1/10

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، از خانه های آسیب دیده وسایل را نجات می دهند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

© AFP 2023 / Aditya Aji

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، در طول مراسم خاکسپاری نماز می خوانند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، در طول مراسم خاکسپاری نماز می خوانند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
2/10

روستاییان پس از زلزله 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و ناپدید شدن افراد دیگر شد، در طول مراسم خاکسپاری نماز می خوانند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

© AFP 2023 / Aditya Aji

یک مرد جسد پسر مرده خود را در پی زمین لرزه 5.6 حمل می کند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

یک مرد جسد پسر مرده خود را در پی زمین لرزه 5.6 حمل می کند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
3/10

یک مرد جسد پسر مرده خود را در پی زمین لرزه 5.6 حمل می کند. (عکس توسط ADITYA AJI / AFP)

© AP Photo

بازماندگان زلزله در یک بیمارستان موقت در Cianjur، جاوه غربی، اندونزیا، دوشنبه، 21 نوامبر 2022 تحت درمان داکتر ها قرار گرفتند. (عکس AP)

بازماندگان زلزله در یک بیمارستان موقت در Cianjur، جاوه غربی، اندونزیا، دوشنبه، 21 نوامبر 2022 تحت درمان داکتر ها قرار گرفتند. (عکس AP) - اسپوتنیک افغانستان
4/10

بازماندگان زلزله در یک بیمارستان موقت در Cianjur، جاوه غربی، اندونزیا، دوشنبه، 21 نوامبر 2022 تحت درمان داکتر ها قرار گرفتند. (عکس AP)

© AP Photo / Rangga Firmansyah

مردی پس از زلزله در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، لباس ها را از خانه آسیب دیده خود جمع آوری می کند، سه شنبه، 22 نوامبر 2022. زلزله ساختمان های جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا را فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/Rangga Firmansyah)

مردی پس از زلزله در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، لباس ها را از خانه آسیب دیده خود جمع آوری می کند، سه شنبه، 22 نوامبر 2022. زلزله ساختمان های جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا را فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/Rangga Firmansyah) - اسپوتنیک افغانستان
5/10

مردی پس از زلزله در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، لباس ها را از خانه آسیب دیده خود جمع آوری می کند، سه شنبه، 22 نوامبر 2022. زلزله ساختمان های جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا را فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/Rangga Firmansyah)

© AP Photo / Tatan Syuflana

مردی هنگام بررسی خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022، واکنش نشان می‌دهد. این زلزله ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/ Tatan Syuflana)

مردی هنگام بررسی خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022، واکنش نشان می‌دهد. این زلزله ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/ Tatan Syuflana) - اسپوتنیک افغانستان
6/10

مردی هنگام بررسی خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا، سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022، واکنش نشان می‌دهد. این زلزله ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. (AP Photo/ Tatan Syuflana)

© AFP 2023 / Adek Berry

پلیس و سربازان اندونزیا در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و مفقود شدن سایر کامیون ها شد، آماده می شوند. (عکس از ADEK BERRY / AFP)

پلیس و سربازان اندونزیا در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و مفقود شدن سایر کامیون ها شد، آماده می شوند. (عکس از ADEK BERRY / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
7/10

پلیس و سربازان اندونزیا در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن حداقل 162 نفر و زخمی شدن صدها نفر و مفقود شدن سایر کامیون ها شد، آماده می شوند. (عکس از ADEK BERRY / AFP)

© AFP 2023 / Aditya Aji

در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن دست کم 162 نفر و صدها زخمی و ناپدید شدن افراد دیگر شد، روستائیان حامل یک قربانی مجروح هستند. (عکس از ADITYA AJI / AFP)

در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن دست کم 162 نفر و صدها زخمی و ناپدید شدن افراد دیگر شد، روستائیان حامل یک قربانی مجروح هستند. (عکس از ADITYA AJI / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
8/10

در پی زمین لرزه 5.6 ریشتری که در سیانجور در 22 نوامبر 2022 منجر به کشته شدن دست کم 162 نفر و صدها زخمی و ناپدید شدن افراد دیگر شد، روستائیان حامل یک قربانی مجروح هستند. (عکس از ADITYA AJI / AFP)

© AFP 2023 / Adek Berry

مردی استراحت می‌کند در حالی که دیگران جاده‌ای را در پی زمین‌لرزه‌ای 5.6 ریشتری پاک می‌کنند که در 22 نوامبر 2022 در Cianjur حداقل 162 کشته برجای گذاشت و صدها مجروح و سایرین مفقود شدند. (عکس از ADEK BERRY / AFP)

مردی استراحت می‌کند در حالی که دیگران جاده‌ای را در پی زمین‌لرزه‌ای 5.6 ریشتری پاک می‌کنند که در 22 نوامبر 2022 در Cianjur حداقل 162 کشته برجای گذاشت و صدها مجروح و سایرین مفقود شدند. (عکس از ADEK BERRY / AFP) - اسپوتنیک افغانستان
9/10

مردی استراحت می‌کند در حالی که دیگران جاده‌ای را در پی زمین‌لرزه‌ای 5.6 ریشتری پاک می‌کنند که در 22 نوامبر 2022 در Cianjur حداقل 162 کشته برجای گذاشت و صدها مجروح و سایرین مفقود شدند. (عکس از ADEK BERRY / AFP)

© AP Photo / Tatan Syuflana

مردی خانه‌های آسیب‌دیده را در محله‌ای که در اثر زلزله روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022 تحت تأثیر قرار گرفته است، بازرسی می‌کند. این زمین‌لرزه ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها نفر مجروح شدند. (AP Photo/ Tatan Syuflana)

مردی خانه‌های آسیب‌دیده را در محله‌ای که در اثر زلزله روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022 تحت تأثیر قرار گرفته است، بازرسی می‌کند. این زمین‌لرزه ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها نفر مجروح شدند. (AP Photo/ Tatan Syuflana) - اسپوتنیک افغانستان
10/10

مردی خانه‌های آسیب‌دیده را در محله‌ای که در اثر زلزله روز دوشنبه در سیانجور، جاوه غربی، اندونزیا سه‌شنبه، 22 نوامبر 2022 تحت تأثیر قرار گرفته است، بازرسی می‌کند. این زمین‌لرزه ساختمان‌هایی را در جزیره اصلی پرجمعیت اندونزیا فرو ریخت و تعدادی کشته و صدها نفر مجروح شدند. (AP Photo/ Tatan Syuflana)

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала