کلوپ ویدیو

انفجار در جاده استقلال استامبول+عکسها

Telegram
ردوغان انفجار امروزی در جاده استقلال شهر استامبول را حمله تروریستی دانست که کشته و زخمی های زیاد بی گناهان را بجا گذاشت.
© AP Photo / Francisco Seco

موترهای پولیس و آمبولانس‌ها در محل انفجار در جاده پیاده روی محبوب استقلال در استانبول، ترکیه، یکشنبه، 13 نوامبر 2022، پارک شده‌اند. علی یرلیکایا، قوماندان پولیس استامبول در توییتی اعلام کرد که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داده است. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود.

موترهای پولیس و آمبولانس‌ها در محل انفجار در جاده پیاده روی محبوب استقلال در استانبول، ترکیه، یکشنبه، 13 نوامبر 2022، پارک شده‌اند. علی یرلیکایا، قوماندان پولیس استامبول در توییتی اعلام کرد که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داده است. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

موترهای پولیس و آمبولانس‌ها در محل انفجار در جاده پیاده روی محبوب استقلال در استانبول، ترکیه، یکشنبه، 13 نوامبر 2022، پارک شده‌اند. علی یرلیکایا، قوماندان پولیس استامبول در توییتی اعلام کرد که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داده است. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

مردم فرار می کنند در حالی که پولیس ترکیه تلاش می کند تا منطقه را ایمن کند، پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که بر اساس گزارشات، چهار نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند.

مردم فرار می کنند در حالی که پولیس ترکیه تلاش می کند تا منطقه را ایمن کند، پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که بر اساس گزارشات، چهار نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

مردم فرار می کنند در حالی که پولیس ترکیه تلاش می کند تا منطقه را ایمن کند، پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که بر اساس گزارشات، چهار نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند.

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود - اسپوتنیک افغانستان
3/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود - اسپوتنیک افغانستان
4/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در جاده استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. علت انفجار مشخص نبود

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.  - اسپوتنیک افغانستان
5/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

پولیس ترکیه ای در کنار وسیله نقلیه خود می ایستد در حالی که تلاش می کند منطقه را ایمن کند پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که چهار نفر کشته و 38 نفر کشته شدند. بر اساس اطلاعات اولیه مجروح شدند.

پولیس ترکیه ای در کنار وسیله نقلیه خود می ایستد در حالی که تلاش می کند منطقه را ایمن کند پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که چهار نفر کشته و 38 نفر کشته شدند. بر اساس اطلاعات اولیه مجروح شدند. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

پولیس ترکیه ای در کنار وسیله نقلیه خود می ایستد در حالی که تلاش می کند منطقه را ایمن کند پس از یک انفجار قوی با منشأ نامعلوم که جاده شلوغ خرید استقلال در استامبول را در 13 نوامبر 2022 لرزاند. - قوماندان استامبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که چهار نفر کشته و 38 نفر کشته شدند. بر اساس اطلاعات اولیه مجروح شدند.

© AP Photo / Francisco Seco

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

نیروهای امنیتی و آمبولانس ها در محل حادثه پس از انفجار در خیابان استقلال عابر پیاده محبوب استانبول، یکشنبه، 13 نوامبر 2022. فرماندار استانبول، علی یرلیکایا، در توییتی نوشت که انفجار حدود ساعت 4:20 بعد از ظهر رخ داد. (1320 به وقت گرینویچ) و کشته ها و مجروحین وجود دارد، اما تعداد آنها را نگفت.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала