نگاره های از خورشید گرفتگی جزئی 2022 در کشورهای گوناگون

Telegram
خورشید گرفتی جزئی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در آیسلند آغاز شده و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان می رسد.
© AFP 2023 / Laurie Dieffembacq/BELGA

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی از ایکسل را در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان خواهد رسید و از اروپا، شمال شرق آفریقا و خاورمیانه می گذرد. به گفته موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه افمریدها (IMCCE) از رصدخانه پاریس.

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی از ایکسل را در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان خواهد رسید و از اروپا، شمال شرق آفریقا و خاورمیانه می گذرد. به گفته موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه افمریدها (IMCCE) از رصدخانه پاریس. - اسپوتنیک افغانستان
1/13

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی از ایکسل را در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان خواهد رسید و از اروپا، شمال شرق آفریقا و خاورمیانه می گذرد. به گفته موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه افمریدها (IMCCE) از رصدخانه پاریس.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو در بنای یادبود افسران امور داخلی، سربازان مجری قانون که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند، مشاهده شد.

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو در بنای یادبود افسران امور داخلی، سربازان مجری قانون که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند، مشاهده شد. - اسپوتنیک افغانستان
2/13

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو در بنای یادبود افسران امور داخلی، سربازان مجری قانون که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند، مشاهده شد.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

مردی یک خورشید گرفتگی جزئی را که در مسکو مشاهده شده از طریق دیسکت کمپیوتری تماشا می کند.

مردی یک خورشید گرفتگی جزئی را که در مسکو مشاهده شده از طریق دیسکت کمپیوتری تماشا می کند. - اسپوتنیک افغانستان
3/13

مردی یک خورشید گرفتگی جزئی را که در مسکو مشاهده شده از طریق دیسکت کمپیوتری تماشا می کند.

© AFP 2023 / Damien Meyer

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی را در هد-بازوژ، غرب فرانسه در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - این پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان می رسد و از اروپا، شمال شرقی عبور می کند. آفریقا و خاورمیانه، با توجه به موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه Ephemerides (IMCCE) از رصدخانه پاریس.

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی را در هد-بازوژ، غرب فرانسه در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - این پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان می رسد و از اروپا، شمال شرقی عبور می کند. آفریقا و خاورمیانه، با توجه به موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه Ephemerides (IMCCE) از رصدخانه پاریس. - اسپوتنیک افغانستان
4/13

یک نگاره از خورشید گرفتگی جزئی را در هد-بازوژ، غرب فرانسه در 25 اکتبر 2022 نشان می دهد. - این پدیده آسمانی در ساعت 08:58 به وقت گرینویچ در ایسلند آغاز شد و در ساعت 13:02 به وقت گرینویچ در سواحل هند به پایان می رسد و از اروپا، شمال شرقی عبور می کند. آفریقا و خاورمیانه، با توجه به موسسه فرانسوی مکانیک آسمانی و محاسبه Ephemerides (IMCCE) از رصدخانه پاریس.

© AFP 2023 / Johan Nilsson/Various sources

یک خورشید گرفتگی جزئی در مالموئه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ به تصویر کشیده شده است.

یک خورشید گرفتگی جزئی در مالموئه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ به تصویر کشیده شده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/13

یک خورشید گرفتگی جزئی در مالموئه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ به تصویر کشیده شده است.

© AP Photo / Visar Kryeziu

دانشجویانی که از عینک آفتابی استفاده می‌کنند، در روز سه‌شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، خورشید گرفتگی جزئی را در پریشتینا، پایتخت کوزوو مشاهده کردند.

دانشجویانی که از عینک آفتابی استفاده می‌کنند، در روز سه‌شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، خورشید گرفتگی جزئی را در پریشتینا، پایتخت کوزوو مشاهده کردند. - اسپوتنیک افغانستان
6/13

دانشجویانی که از عینک آفتابی استفاده می‌کنند، در روز سه‌شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، خورشید گرفتگی جزئی را در پریشتینا، پایتخت کوزوو مشاهده کردند.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد.

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد. - اسپوتنیک افغانستان
7/13

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

دختری از طریق تلسکوپ خورشید گرفتگی جزئی را در مسکو تماشا می کند.

دختری از طریق تلسکوپ خورشید گرفتگی جزئی را در مسکو تماشا می کند. - اسپوتنیک افغانستان
8/13

دختری از طریق تلسکوپ خورشید گرفتگی جزئی را در مسکو تماشا می کند.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

این نگاره که در 25 اکتبر 2022 گرفته شده است، ماه را نشان می دهد که تا حدی قرص خورشید را در طی یک خورشید گرفتگی جزئی که از شهر غزه در نوار غزه فلسطینی محاصره شده قابل مشاهده است، نشان می دهد.

این نگاره که در 25 اکتبر 2022 گرفته شده است، ماه را نشان می دهد که تا حدی قرص خورشید را در طی یک خورشید گرفتگی جزئی که از شهر غزه در نوار غزه فلسطینی محاصره شده قابل مشاهده است، نشان می دهد. - اسپوتنیک افغانستان
9/13

این نگاره که در 25 اکتبر 2022 گرفته شده است، ماه را نشان می دهد که تا حدی قرص خورشید را در طی یک خورشید گرفتگی جزئی که از شهر غزه در نوار غزه فلسطینی محاصره شده قابل مشاهده است، نشان می دهد.

© Sputnik / Vladimir Trefilov /  مراجعه به بانک تصاویر

دختری در حال تماشای خورشید گرفتگی جزئی در مسکو است.

دختری در حال تماشای خورشید گرفتگی جزئی در مسکو است. - اسپوتنیک افغانستان
10/13

دختری در حال تماشای خورشید گرفتگی جزئی در مسکو است.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد.

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد. - اسپوتنیک افغانستان
11/13

خورشید گرفتگی جزئی در مسکو مشاهده شد.

© AP Photo / Armin Durgut

فیلمبردار یک خورشید گرفتگی جزئی را از کوه ولاسیک در نزدیکی تراونیک، بوسنی، سه شنبه، 25 اکتبر 2022، ثبت می کند.

فیلمبردار یک خورشید گرفتگی جزئی را از کوه ولاسیک در نزدیکی تراونیک، بوسنی، سه شنبه، 25 اکتبر 2022، ثبت می کند. - اسپوتنیک افغانستان
12/13

فیلمبردار یک خورشید گرفتگی جزئی را از کوه ولاسیک در نزدیکی تراونیک، بوسنی، سه شنبه، 25 اکتبر 2022، ثبت می کند.

© AFP 2023 / Yuri Kadobnov

یک خورشید گرفتگی جزئی در 25 اکتبر 2022 بر فراز مسکو به تصویر کشیده شده است.

یک خورشید گرفتگی جزئی در 25 اکتبر 2022 بر فراز مسکو به تصویر کشیده شده است. - اسپوتنیک افغانستان
13/13

یک خورشید گرفتگی جزئی در 25 اکتبر 2022 بر فراز مسکو به تصویر کشیده شده است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала