انفجارت پی‌هم مرکز کی‌یف را لرزاند

Telegram
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: "نیروهای مسلح روسیه امروز حمله گسترده ای با سلاح های دقیق دوربرد به تاسیسات فرماندهی نظامی، ارتباطات و سیستم های انرژی اوکراین وارد کردند. هدف مورد نظر محقق شد، تمام تاسیسات مورد نظر مورد اصابت قرار گرفت."
© AP Photo / Adam Schreck

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
1/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Adam Schreck

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
2/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Adam Schreck

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
3/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Efrem Lukatsky

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
4/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Adam Schreck

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Efrem Lukatsky

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
6/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Efrem Lukatsky

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
7/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

© AP Photo / Adam Schreck

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است. - اسپوتنیک افغانستان
8/8

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف تعیین شده برای حمله گسترده با سلاح های هدایت شونده دقیق علیه اوکراین که امروز انجام شد، محقق شده است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала