بلندترین مجسمه بودا در روسیه

عضو شوید
بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در در دامنه کوه خاویرگا در جمهوری تووای روسیه قرار ددارد. این مجسمه با 16 متر طول و 26 تن وزن نوسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.
© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
1/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
2/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
3/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
4/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
5/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
6/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

© Sputnik / Ilya Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک  در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است. - اسپوتنیک افغانستان
7/7

بلندترین مجسمه بودا شاکیامونی در روسیه در پای کوه خاویرگا در محل تلاقی ینیسی بزرگ و کوچک در مقابل شهر کیزیل در جمهوری تووا. مجسمه بودا شاکیامونی با 16 متر ارتفاع و وزن 26 تن توسط مجسمه ساز ویتالی شانوف از مس ساخته شده است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала