کلوپ ویدیو

اقدامات وطنپرستانه در شهرهای مختلف روسیه

Telegram
در اکثر شهر های روسیه گردهمایی های بخاطر حمایت از پوتین و برگزاری همه پرسی در مناطق دانتسک و لوگانسک برگزار شد.
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مرد جوان قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو.

مرد جوان قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
1/14

مرد جوان قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو.

© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو.

مردم قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
2/14

مردم قبل از تجمع "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا در مسکو.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم به گردهمایی "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا شهر مسکو تجمع کردند.

مردم به گردهمایی "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا شهر مسکو تجمع کردند. - اسپوتنیک افغانستان
3/14

مردم به گردهمایی "بیایید نزدیکان خود را رها نکنیم" در میدان مانژنایا شهر مسکو تجمع کردند.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
4/14

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نوسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نوسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
5/14

کنسرت-میتنیگ در پارک مرکزی نوسیبیرسک در حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

گردهمایی در ولادی وستوک بربی حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

گردهمایی در ولادی وستوک بربی حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
6/14

گردهمایی در ولادی وستوک بربی حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

حضور قزاق ها در گردهمایی ولادی وستوک بخاطر حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

حضور قزاق ها در گردهمایی ولادی وستوک بخاطر حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
7/14

حضور قزاق ها در گردهمایی ولادی وستوک بخاطر حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

حضور ادروی نوجوانان در تجمعی ولادی وستوک در حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

حضور ادروی نوجوانان در تجمعی ولادی وستوک در حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
8/14

حضور ادروی نوجوانان در تجمعی ولادی وستوک در حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

راهپیمایی در ولادی وستوک غرض حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

راهپیمایی در ولادی وستوک غرض حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
9/14

راهپیمایی در ولادی وستوک غرض حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

پوستر در پارک مرکزی نووسیبیرسک، جای که یک کنسرت تجمع در حمایت از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye در مورد پیوستن به روسیه برگزار می شود.

پوستر در پارک مرکزی نووسیبیرسک، جای که یک کنسرت تجمع در حمایت از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye در مورد پیوستن به روسیه برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
10/14

پوستر در پارک مرکزی نووسیبیرسک، جای که یک کنسرت تجمع در حمایت از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye در مورد پیوستن به روسیه برگزار می شود.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

تجمع مردم در ولادی وستوک غرض حمایت از باشندگان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود

تجمع مردم در ولادی وستوک غرض حمایت از باشندگان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود - اسپوتنیک افغانستان
11/14

تجمع مردم در ولادی وستوک غرض حمایت از باشندگان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
12/14

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

گردهمایی مردم در ولادی وستوک برای حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

گردهمایی مردم در ولادی وستوک برای حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
13/14

گردهمایی مردم در ولادی وستوک برای حمایت از ساکنان مناطق آزاد شده دونباس و اوکراین، جایی که همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه برگزار می شود. همه پرسی برای ورود مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye به روسیه از 23 تا 27 سپتامبر برگزار می شود.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
14/14

کنسرت-میتنگ در پارک مرکزی نووسیبیرسک بخاطر حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برگزاری همه پرسی در مناطق DPR، LPR، Kherson و Zaporozhye برای پیوستن به روسیه.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала