اولین سخنرانی سران کشورها در هفتاد‌ و‌ هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

Telegram
هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 20 سپتمبر 2022 آغاز به کار کرد.
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برازیل در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برازیل در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برازیل در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AP Photo / Jason DeCrow

هندوراس شیومارا، رئیس‌جمهور کاسترو در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

هندوراس شیومارا، رئیس‌جمهور کاسترو در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

هندوراس شیومارا، رئیس‌جمهور کاسترو در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Ludovic Marin

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Angela Weiss

سخنرانی گیتاناس ناوسدا، رئیس‌جمهور لیتوانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

سخنرانی گیتاناس ناوسدا، رئیس‌جمهور  لیتوانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 - اسپوتنیک افغانستان
4/12

سخنرانی گیتاناس ناوسدا، رئیس‌جمهور لیتوانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

© AFP 2023 / Yuki Iwamura

سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور  ترکیه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 - اسپوتنیک افغانستان
5/12

سخنرانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

© AFP 2023 / Angela Weiss

سخنرانی ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

سخنرانی ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 - اسپوتنیک افغانستان
6/12

سخنرانی ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022

© AFP 2023 / Yuki Iwamura

روزانا کاپوتووا، رئیس جمهور اسلواکی، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

روزانا کاپوتووا، رئیس جمهور اسلواکی، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

روزانا کاپوتووا، رئیس جمهور اسلواکی، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Angela Weiss

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر جاپان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر جاپان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر جاپان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Angela Weiss

آندری دودا، رئیس جمهور پولند، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

آندری دودا، رئیس جمهور پولند، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

آندری دودا، رئیس جمهور پولند، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Yuki Iwamura

پادشاه اردن عبدالله دوم، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

پادشاه اردن عبدالله دوم، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

پادشاه اردن عبدالله دوم، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Angela Weiss

اولاف شولتز صدراعظم آلمان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

اولاف شولتز صدراعظم آلمان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

اولاف شولتز صدراعظم آلمان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

© AFP 2023 / Yuki Iwamura

قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک در 20 سپتمبر 2022 سخنرانی می‌کند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала