تمرینات نظامی نیروی دریایی اقیانوس آرام "ووستوک-2022" در خلیج پیتر کبیر

Telegram
در رزمایش وستوک-2022 که از تاریخ یکم سپتمبر در روسیه آغاز شده، سربازان و ناظران نظامی از 14 کشور از جمله روسیه، چین، هند و آذربایجان حضور دارند.
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

ملوانان ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکف در تمرینات نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022 شرکت می کنند.

 ملوانان ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکف در تمرینات نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022 شرکت می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

ملوانان ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکف در تمرینات نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022 شرکت می کنند.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

در رزمایش نظامی ووستوک 2022 که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند..

در رزمایش نظامی ووستوک 2022 که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند.. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

در رزمایش نظامی ووستوک 2022 که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند..

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

نمایی از کشتی ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در رزمایش نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022.

نمایی از کشتی ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در رزمایش نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

نمایی از کشتی ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در رزمایش نظامی "واستوک-2022" در خلیج پیترکبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک در 5 سپتامبر 2022.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

رزمایش مذکور که تحت رهبری ستاد کل نیروهای مسلح روسیه برگزار می‌شود تا 7 سپتامبر ادامه خواهد داشت.

رزمایش مذکور که تحت رهبری ستاد کل نیروهای مسلح روسیه برگزار می‌شود تا 7 سپتامبر ادامه خواهد داشت. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

رزمایش مذکور که تحت رهبری ستاد کل نیروهای مسلح روسیه برگزار می‌شود تا 7 سپتامبر ادامه خواهد داشت.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

در این مانور نظامی که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند..

در این مانور نظامی که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند.. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

در این مانور نظامی که در هفت منطقه نظامی روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود، بیش از 50 هزار سرباز و بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 هواپیما و 60 کشتی جنگی شرکت دارند..

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود.

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

تمرینات نظامی وستوک 2022، شامل چندین کشور از جمله چین، از 1 تا 7 سپتامبر در چندین پلیگون آموزشی در خاور دور روسیه و در آب های خارج از آن برگزار می شود

تمرینات نظامی وستوک 2022، شامل چندین  کشور از جمله چین، از 1 تا 7 سپتامبر در چندین پلیگون آموزشی در خاور دور روسیه و در آب های خارج از آن برگزار می شود - اسپوتنیک افغانستان
7/12

تمرینات نظامی وستوک 2022، شامل چندین کشور از جمله چین، از 1 تا 7 سپتامبر در چندین پلیگون آموزشی در خاور دور روسیه و در آب های خارج از آن برگزار می شود

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند.

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند.

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

وزارت دفاع گفت که بیش از 2000 پرسنل نظامی خارجی از جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قرقیزستان، چین، مغولستان، قزاقستان، لائوس، میانمار، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت دارند.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

در این رزمایش مشترک، نیروهای شرکت کننده، گروهی از کشتی های تاکتیکی را برای مقابله با یک دشمن فرضی شبیه سازی کردند، همچنین بمب افکن استراتژیک دوربرد برای ساعاتی به منظور تشخیص آمادگی نیروهای دافع هوایی شرکت کننده در رزمایش به پرواز درآمد.

در این رزمایش مشترک، نیروهای شرکت کننده، گروهی از کشتی های تاکتیکی را برای مقابله با یک دشمن فرضی شبیه سازی کردند، همچنین بمب افکن استراتژیک دوربرد برای ساعاتی به منظور تشخیص آمادگی نیروهای دافع هوایی شرکت کننده در رزمایش به پرواز درآمد. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

در این رزمایش مشترک، نیروهای شرکت کننده، گروهی از کشتی های تاکتیکی را برای مقابله با یک دشمن فرضی شبیه سازی کردند، همچنین بمب افکن استراتژیک دوربرد برای ساعاتی به منظور تشخیص آمادگی نیروهای دافع هوایی شرکت کننده در رزمایش به پرواز درآمد.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

ملوانان یک هلیکوپتر نظامی روسی Ka-27PL را بر روی عرشه ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در جریان تمرینات نظامی "ووستوک - 2022" در خلیج پیتر کبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک منتقل می کنند.

ملوانان یک هلیکوپتر نظامی روسی Ka-27PL را بر روی عرشه ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در جریان تمرینات نظامی "ووستوک - 2022" در خلیج پیتر کبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک  منتقل می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

ملوانان یک هلیکوپتر نظامی روسی Ka-27PL را بر روی عرشه ناوشکن ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف در جریان تمرینات نظامی "ووستوک - 2022" در خلیج پیتر کبیر دریای جاپان در خارج از شهر ولادی وستوک منتقل می کنند.

© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود.

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود. - اسپوتنیک افغانستان
12/12

مرحله اصلی وستوک -2022 در پولیگون سرگئیفسکی در منطقه پریمورسکی از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر، برگزار می شود.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала