دومین روزمجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک؛ بخش اول

Telegram
هفتمین مجمع اقتصادی شرق با محوریت موضوع "به سوی دنیای چند قطبی" و با مشارکت 40 کشور در ولادی وستوک در خاور دور روسیه برگزار شده است. در گالری امروز اسپوتنیک شما را به تماشای تصاویری از دومین روز این رویداد دعوت می‌کند.
© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

مین آنگ هلین، نخست وزیر میانمار (سمت چپ) و دیمیتری گورنوستایف (راست) معاون سردبیر - مدیر اداره اطلاعات اصلی گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز) در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

مین آنگ هلین، نخست وزیر میانمار (سمت چپ) و دیمیتری گورنوستایف (راست) معاون سردبیر - مدیر اداره اطلاعات اصلی گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز)   در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
1/14

مین آنگ هلین، نخست وزیر میانمار (سمت چپ) و دیمیتری گورنوستایف (راست) معاون سردبیر - مدیر اداره اطلاعات اصلی گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز) در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کار غرفه گروه رسانه ای روسیا سگونیا ( روسیه امروز) در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

کار غرفه گروه رسانه ای روسیا سگونیا ( روسیه امروز) در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
2/14

کار غرفه گروه رسانه ای روسیا سگونیا ( روسیه امروز) در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

الکسی تسیدنوف، رئیس جمهوری بوریاتیا، اولگ ماتیسین وزیر ورزش فدراسیون روسیه، رئیس هیئت مدیره، مدیر بنیاد روسکونگر الکساندر استوگلف، فرماندار منطقه کمروو، سرگئی تسیویلف (از چپ به راست) در مراسم افتتاحیه غرفه وزارت ورزش در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

الکسی تسیدنوف، رئیس جمهوری بوریاتیا، اولگ ماتیسین وزیر ورزش فدراسیون روسیه،   رئیس هیئت مدیره، مدیر بنیاد روسکونگر الکساندر استوگلف، فرماندار منطقه کمروو، سرگئی تسیویلف (از چپ به راست) در مراسم افتتاحیه غرفه وزارت ورزش در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
3/14

الکسی تسیدنوف، رئیس جمهوری بوریاتیا، اولگ ماتیسین وزیر ورزش فدراسیون روسیه، رئیس هیئت مدیره، مدیر بنیاد روسکونگر الکساندر استوگلف، فرماندار منطقه کمروو، سرگئی تسیویلف (از چپ به راست) در مراسم افتتاحیه غرفه وزارت ورزش در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع"  در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
4/14

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع"  در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
5/14

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع"  در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
6/14

شرکت کننده در کنکور " آماده برای کار و دفاع" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کارین کنایسل وزیر امور خارجه اسبق اتریش و دیمیتری گورنوستایف، معاون سردبیر - مدیر اداره اصلی اطلاعات گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز) در غرفه گروه رسانه ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

کارین کنایسل وزیر امور خارجه اسبق اتریش و دیمیتری گورنوستایف، معاون سردبیر - مدیر اداره اصلی اطلاعات گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز)  در غرفه گروه رسانه ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
7/14

کارین کنایسل وزیر امور خارجه اسبق اتریش و دیمیتری گورنوستایف، معاون سردبیر - مدیر اداره اصلی اطلاعات گروه رسانه ای راسیا سگودنیا (روسیه امروز) در غرفه گروه رسانه ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در نشست "صنعت برق خاور دور: گسترش منطقه قیمت گذاری رقابتی و ادغام با سیستم انرژی یکپارچه روسیه" در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در نشست "صنعت برق خاور دور: گسترش منطقه قیمت گذاری رقابتی و ادغام با سیستم انرژی یکپارچه روسیه" در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
8/14

شرکت کنندگان در نشست "صنعت برق خاور دور: گسترش منطقه قیمت گذاری رقابتی و ادغام با سیستم انرژی یکپارچه روسیه" در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
9/14

مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک در حال آزمایش پلت فرم دیجیتال " صادرات من" است.

یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک در حال آزمایش پلت فرم دیجیتال " صادرات من" است. - اسپوتنیک افغانستان
10/14

یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک در حال آزمایش پلت فرم دیجیتال " صادرات من" است.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

کار استودیوی رادیویی اسپوتنیک در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

کار استودیوی رادیویی اسپوتنیک در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
11/14

کار استودیوی رادیویی اسپوتنیک در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

اجرای یک تیم خلاق فولکلور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

اجرای یک تیم خلاق فولکلور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
12/14

اجرای یک تیم خلاق فولکلور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

تصویری از ببر آمور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

تصویری از ببر آمور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
13/14

تصویری از ببر آمور در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کننده در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کننده در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
14/14

شرکت کننده در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала