نخستین روز مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک

Telegram
© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

دخترانی با لباس مهماندار در غرفه آئروفلوت در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

دخترانی با لباس مهماندار در غرفه آئروفلوت در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
1/15

دخترانی با لباس مهماندار در غرفه آئروفلوت در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری روسیه (سمت چپ) و الکساندر کوزلوف، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در مراسم افتتاحیه غرفه خانه ببر در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر.

کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری روسیه   (سمت چپ) و الکساندر کوزلوف، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در مراسم افتتاحیه غرفه خانه ببر در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر. - اسپوتنیک افغانستان
2/15

کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری روسیه (سمت چپ) و الکساندر کوزلوف، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در مراسم افتتاحیه غرفه خانه ببر در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

آنا پوپووا (سمت چپ)، رئیس سرویس فدرال برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسان (روسپاتربنادزور)، پزشک ارشد بهداشتی دولتی فدراسیون روسیه، در غرفه گروه رسانه‌ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرقی در ولادیووستوک.

آنا پوپووا (سمت چپ)، رئیس سرویس فدرال برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسان (روسپاتربنادزور)، پزشک ارشد بهداشتی دولتی فدراسیون روسیه، در غرفه گروه رسانه‌ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرقی در ولادیووستوک. - اسپوتنیک افغانستان
3/15

آنا پوپووا (سمت چپ)، رئیس سرویس فدرال برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسان (روسپاتربنادزور)، پزشک ارشد بهداشتی دولتی فدراسیون روسیه، در غرفه گروه رسانه‌ای Rossiya Segodnya در مجمع اقتصادی شرقی در ولادیووستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

یک تن از شرکت کنندگان جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی احیای ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

یک تن از شرکت کنندگان جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی احیای ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
4/15

یک تن از شرکت کنندگان جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی احیای ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی بازیابی ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه  در جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی بازیابی ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
5/15

پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه عمومی "وضعیت اجرای برنامه جهانی بازیابی ببر برای دوره 2010 تا 2022" در چارچوب مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

نقشه روسیه بر روی غرفه‌ای در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

  نقشه روسیه بر روی غرفه‌ای  در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
6/15

نقشه روسیه بر روی غرفه‌ای در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ربات مروج خدمات "الکس" در غرفه "سرزمین نوآوری" در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

ربات مروج خدمات "الکس" در غرفه "سرزمین نوآوری" در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
7/15

ربات مروج خدمات "الکس" در غرفه "سرزمین نوآوری" در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
8/15

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

مجسمه "ببر آمور" در تکنیک موزاییک کهربا، ساخته شده توسط متخصصان کارخانه کهربا کالینینگراد از شرکت دولتی "روستک"، در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادیووستوک.

مجسمه "ببر آمور" در تکنیک موزاییک کهربا، ساخته شده توسط متخصصان کارخانه کهربا کالینینگراد از شرکت دولتی "روستک"، در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادیووستوک. - اسپوتنیک افغانستان
9/15

مجسمه "ببر آمور" در تکنیک موزاییک کهربا، ساخته شده توسط متخصصان کارخانه کهربا کالینینگراد از شرکت دولتی "روستک"، در نمایشگاه انجمن اقتصادی شرق در ولادیووستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. در پس زمینه: غرفه وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه (وزارت صنعت و تجارت روسیه).

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. در پس زمینه: غرفه وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه (وزارت صنعت و تجارت روسیه). - اسپوتنیک افغانستان
10/15

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. در پس زمینه: غرفه وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه (وزارت صنعت و تجارت روسیه).

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک داوطلب از شرکت کنندگان در دومین مجمع بین المللی ببر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک استقبال می کند.

یک داوطلب از شرکت کنندگان در دومین مجمع بین المللی ببر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک استقبال می کند. - اسپوتنیک افغانستان
11/15

یک داوطلب از شرکت کنندگان در دومین مجمع بین المللی ببر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک استقبال می کند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه "خانه ببر" در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر.

غرفه "خانه ببر" در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر. - اسپوتنیک افغانستان
12/15

غرفه "خانه ببر" در دومین مجمع بین المللی حفاظت از ببر.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
13/15

شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

غرفه وزارت منابع طبیعی و محیط زیست فدراسیون روسیه در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

غرفه وزارت منابع طبیعی و محیط زیست فدراسیون روسیه در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
14/15

غرفه وزارت منابع طبیعی و محیط زیست فدراسیون روسیه در نمایشگاه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در جشنواره خیابان شرق دور به عنوان بخشی از مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در جشنواره خیابان شرق دور به عنوان بخشی از مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک. - اسپوتنیک افغانستان
15/15

شرکت کنندگان در جشنواره خیابان شرق دور به عنوان بخشی از مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала