رزمایش پهپادی ارتش ایران

عضو شوید
رزمایش مشترک پهپادی سال 1401 ارتش ایران صبح روز چهارشنبه، دوم سنبله آغاز شد.
خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که این رزمایش دو روز ادامه خواهد داشت و بیش از 150 فروند پهپاد شرکت دارند.
© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، برخاست و فرود عمود (ویتول) یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) در حال پرواز در دریا را طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران نشان می‌دهد.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، برخاست و فرود عمود (ویتول) یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) در حال پرواز در دریا را طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران نشان می‌دهد. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، برخاست و فرود عمود (ویتول) یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) در حال پرواز در دریا را طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران نشان می‌دهد.

© AP Photo / Iranian Army

رزمایش پهپادی ارتش ایران

رزمایش پهپادی ارتش ایران - اسپوتنیک افغانستان
3/10

رزمایش پهپادی ارتش ایران

© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

© AFP 2023 / Iranian Army Office

رزمایش مشترک پهپادی سال 1401 ارتش ایران صبح روز چهارشنبه، دوم سنبله آغاز شد.

رزمایش مشترک پهپادی سال 1401 ارتش ایران صبح روز چهارشنبه، دوم سنبله آغاز شد. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

رزمایش مشترک پهپادی سال 1401 ارتش ایران صبح روز چهارشنبه، دوم سنبله آغاز شد.

© AFP 2023 / Iranian Army Office

طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) ارتش ایران روی یک وسیله نقلیه نصب شده است.

طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) ارتش ایران روی  یک وسیله نقلیه نصب شده است. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) ارتش ایران روی یک وسیله نقلیه نصب شده است.

© AFP 2023 / Iranian Army Office

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

© AFP 2023 / Iranian Army Office

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، مانور پهپاد انتحاری "کامی‌کازه" را در حریان رزمایش پهپادی ارتش ایران نشان می‌دهد.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، مانور پهپاد انتحاری "کامی‌کازه" را در حریان رزمایش پهپادی ارتش ایران نشان می‌دهد. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، مانور پهپاد انتحاری "کامی‌کازه" را در حریان رزمایش پهپادی ارتش ایران نشان می‌دهد.

© AFP 2023 / Iranian Army Office

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

تصویر منتشر شده توسط ارتش ایران در 24 اگست سال 2022، تکنسین‌ها را نشان می‌دهد که یک طیارۀ بدون سرنشین نظامی (پهپاد) را در یک فرودگاه طی یک رزمایش پهپادی دو روزه در مکانی نامعلوم در ایران بررسی می‌کنند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала