آمادگی برای مسابقات بین‌المللی تانک بیاتلون آرمیا 2022

Telegram
مسابقات تانک بیالتون آرمیا 2022 از 13 تا 27 اگست سال جاری میلادی در زمین آموزشی نظامی آلابینو در نزدیکی مسکو برگزار می شود و تیم هایی از 22 کشور از اروپا، آسیا، آفریقا و امریکای لاتین حضور خود را در این مسابقات به طور رسمی تایید کردند.
© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
1/15

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیم ویتنام در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک در زمین آموزش نظامی آلابینو در منطقه مسکو

یک سرباز تیم ویتنام در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک در زمین آموزش نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
2/15

یک سرباز تیم ویتنام در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک در زمین آموزش نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

ستونی از تانک ها قبل از شلیک کردن سلاح های استاندارد در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

ستونی از تانک ها قبل از شلیک کردن سلاح های استاندارد در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
3/15

ستونی از تانک ها قبل از شلیک کردن سلاح های استاندارد در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم مغولستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم مغولستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
4/15

نیروهای تیم مغولستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم ارمنستان قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم ارمنستان قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
5/15

نیروهای تیم ارمنستان قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم میانمار قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم میانمار قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
6/15

نیروهای تیم میانمار قبل از تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو.

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
7/15

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو.

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
8/15

نیروهای تیم لائوس در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

سربازان تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
9/15

سربازان تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
10/15

نیروهای تیم سوریه در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک های T-72B3 قبل از تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

تانک های T-72B3 قبل از تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
11/15

تانک های T-72B3 قبل از تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای تیم ارمنستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای تیم ارمنستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
12/15

نیروهای تیم ارمنستان در هنگام تنظیم سلاح های استاندارد تانک T-72B3 در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

داور روند تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 را در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو نظارت می کند

داور روند تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 را در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو نظارت می کند - اسپوتنیک افغانستان
13/15

داور روند تنظیم تسلیحات استاندارد تانک T-72B3 را در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو نظارت می کند

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیروهای حاضر در تمرینات مسابقات "تانک بیالتون" در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نیروهای حاضر در تمرینات مسابقات "تانک بیالتون" در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
14/15

نیروهای حاضر در تمرینات مسابقات "تانک بیالتون" در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

© Sputnik / Konstantin Morozov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیم ویتنامی در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

یک سرباز تیم ویتنامی در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو - اسپوتنیک افغانستان
15/15

یک سرباز تیم ویتنامی در زمین آموزشی نظامی آلابینو در منطقه مسکو

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала