نگاهی به یک سال تسلط دوباره طالبان برافغانستان؛ زنان بیشترین آسیب را دیده اند

Telegram
تا چند روز دیگر، دقیقا یک سال از زندانی شدن زنان افغانستان در خانه‌ها و محرومیت دختران از آموزش می‌گذرد. در آستانه یک سالگی سقوط دولت جمهوریت در افغانستان و سلطه طالبان، نگاهی به وضعیت مردم در این کشور نشان می‌دهد که زنان و دختران بیشترین آسیب را از این چرخش سیاسی و نظامی دیده‌اند.
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد.

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد. - اسپوتنیک افغانستان
1/15

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد. دراین تصویر سرباز آمریکایی تفنگ اش را به سمت مردم در حال فرار نشانه گرفته است.

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد. دراین تصویر سرباز آمریکایی تفنگ اش را به سمت مردم در حال فرار نشانه گرفته است. - اسپوتنیک افغانستان
2/15

مردم در حال هجوم به هواپیمای آمریکایی/ در 15 آگست سال 2021 هزاران مرد، زن و کودک افغان در تلاشی ناامیدانه برای فرار از افغانستان به هواپیمای نظامی آمریکا هجوم آوردند که تصاویر دلخراش آن در سراسر جهان منتشر شد. دراین تصویر سرباز آمریکایی تفنگ اش را به سمت مردم در حال فرار نشانه گرفته است.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

تلاش مردم کابل برای فرار از ترس طالبان و سقوط دو تن از هواپیمای آمریکایی


تلاش مردم کابل برای فرار از ترس طالبان و سقوط دو تن از هواپیمای آمریکایی - اسپوتنیک افغانستان
3/15

تلاش مردم کابل برای فرار از ترس طالبان و سقوط دو تن از هواپیمای آمریکایی


© AFP 2023 / Wakil Kohsar

صدها نفر از مردم افغانستان برای فرار از طالبان به فرودگاه کابل هجوم بردند؛ چندین نفر کشته شدند

صدها نفر از مردم افغانستان برای فرار از طالبان به فرودگاه کابل هجوم بردند؛ چندین نفر کشته شدند - اسپوتنیک افغانستان
4/15

صدها نفر از مردم افغانستان برای فرار از طالبان به فرودگاه کابل هجوم بردند؛ چندین نفر کشته شدند

© AFP 2023 / Ahmad Sahel Zrman

جنگجویان طالب پس از تسلط افغانستان در حال قایق سواری در بند امیر در ولایت بامیان وقت گذرانی می‌کنند.

جنگجویان طالب پس از تسلط افغانستان در حال قایق سواری در بند امیر در ولایت بامیان وقت گذرانی می‌کنند. - اسپوتنیک افغانستان
5/15

جنگجویان طالب پس از تسلط افغانستان در حال قایق سواری در بند امیر در ولایت بامیان وقت گذرانی می‌کنند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قیدوبندهای زیادی بر زنده‌گی مردم به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قیدوبندهای زیادی بر زنده‌گی مردم به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند. - اسپوتنیک افغانستان
6/15

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قیدوبندهای زیادی بر زنده‌گی مردم به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

طالبان زنان مجری تلویزیون را به استفاده از ماسک واداشت طالبان با وضع محدودیت‌های زیاد برای زنان، عرصه را به این طیف از اجتماع تنگ کرده‌اند.

طالبان زنان مجری تلویزیون را به استفاده از ماسک واداشت طالبان با وضع محدودیت‌های زیاد برای زنان، عرصه را به این طیف از اجتماع تنگ کرده‌اند. - اسپوتنیک افغانستان
7/15

طالبان زنان مجری تلویزیون را به استفاده از ماسک واداشت طالبان با وضع محدودیت‌های زیاد برای زنان، عرصه را به این طیف از اجتماع تنگ کرده‌اند.

© AFP 2023 / Javed Tanveer

از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، زنان از حق کار و دختران بالاتر از کلاس ششم از تحصیل محروم شده‌اند. زنان حق ندارند تاکسی دربست بگیرند و در صندلی کنار راننده بنشینند.

از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، زنان از حق کار و دختران بالاتر از کلاس ششم از تحصیل محروم شده‌اند. زنان حق ندارند تاکسی دربست بگیرند و در صندلی کنار راننده بنشینند. - اسپوتنیک افغانستان
8/15

از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، زنان از حق کار و دختران بالاتر از کلاس ششم از تحصیل محروم شده‌اند. زنان حق ندارند تاکسی دربست بگیرند و در صندلی کنار راننده بنشینند.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

طالبان که معمولا از میان ساکنان روستاهای افغانستان برخاسته‌اند، نخواسته‌اند که روستا را به شهر بیاورند، بلکه به نظر می‌رسد می‌خواهند شهر را به روستا ببرند، و همین رویکرد باعث برخورد آنان با مردم عادی می‌شود. آنان حتی به نحوه لباس پوشیدن مردم نیز واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، خیلی سریع و در عرض یک سال، شکاف عمیقی بین شهروندان عادی و طالبان ایجاد شده است.

طالبان که معمولا از میان ساکنان روستاهای افغانستان برخاسته‌اند، نخواسته‌اند که روستا را به شهر بیاورند، بلکه به نظر می‌رسد می‌خواهند شهر را به روستا ببرند، و همین رویکرد باعث برخورد آنان با مردم عادی می‌شود. آنان حتی به نحوه لباس پوشیدن مردم نیز واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، خیلی سریع و در عرض یک سال، شکاف عمیقی بین شهروندان عادی و طالبان ایجاد شده است. - اسپوتنیک افغانستان
9/15

طالبان که معمولا از میان ساکنان روستاهای افغانستان برخاسته‌اند، نخواسته‌اند که روستا را به شهر بیاورند، بلکه به نظر می‌رسد می‌خواهند شهر را به روستا ببرند، و همین رویکرد باعث برخورد آنان با مردم عادی می‌شود. آنان حتی به نحوه لباس پوشیدن مردم نیز واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، خیلی سریع و در عرض یک سال، شکاف عمیقی بین شهروندان عادی و طالبان ایجاد شده است.

© AFP 2023 / Javed Tanveer

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید، تجزیه و تحلیل بخش کمک‌رسانی این نهاد نشان می‌دهد از ماه آگست 2021تا کنون 121 هزار کودک در سراسر افغانستان مبادله شده‌اند.

 سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید، تجزیه و تحلیل بخش کمک‌رسانی این نهاد نشان می‌دهد از ماه آگست 2021تا کنون 121 هزار کودک در سراسر افغانستان مبادله شده‌اند. - اسپوتنیک افغانستان
10/15

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید، تجزیه و تحلیل بخش کمک‌رسانی این نهاد نشان می‌دهد از ماه آگست 2021تا کنون 121 هزار کودک در سراسر افغانستان مبادله شده‌اند.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

محدودیت‌ها بر زنان، فشارهای اقتصادی، و نقض شدید حقوق بشر، شکاف عمیقی بین طالبان و مردم افغانستان ایجاد کرده است

محدودیت‌ها بر زنان، فشارهای اقتصادی، و نقض شدید حقوق بشر، شکاف عمیقی بین طالبان و مردم افغانستان ایجاد کرده است - اسپوتنیک افغانستان
11/15

محدودیت‌ها بر زنان، فشارهای اقتصادی، و نقض شدید حقوق بشر، شکاف عمیقی بین طالبان و مردم افغانستان ایجاد کرده است

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

طالبان معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و با استفاده از قوه قهریه و زور به مراکز ترک اعتیاد می‌فرستد.

طالبان معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و با استفاده از قوه قهریه و زور به مراکز ترک اعتیاد می‌فرستد. - اسپوتنیک افغانستان
12/15

طالبان معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و با استفاده از قوه قهریه و زور به مراکز ترک اعتیاد می‌فرستد.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

طالبان در کنار محدودیت‌های کار و تحصیل، پوشش زنان را نیز محدود کرده اند و محتسبان امر به معروف طالبان زنان را در شهرها به دلیل نداشتن حجاب شکنجه می‌کنند -

طالبان در کنار محدودیت‌های کار و تحصیل، پوشش زنان را نیز محدود کرده اند و محتسبان امر به معروف طالبان زنان را در شهرها به دلیل نداشتن حجاب شکنجه می‌کنند - - اسپوتنیک افغانستان
13/15

طالبان در کنار محدودیت‌های کار و تحصیل، پوشش زنان را نیز محدود کرده اند و محتسبان امر به معروف طالبان زنان را در شهرها به دلیل نداشتن حجاب شکنجه می‌کنند -

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت روبه افزایش خوانده شده و وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت های هلمند، دایکندی و کندهار ثبت گردیده است.

شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت روبه افزایش خوانده شده و وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت های هلمند، دایکندی و کندهار ثبت گردیده است. - اسپوتنیک افغانستان
14/15

شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت روبه افزایش خوانده شده و وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت های هلمند، دایکندی و کندهار ثبت گردیده است.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که 24.4 میلیون نفر از جمله 13میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که 24.4 میلیون نفر از جمله 13میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. - اسپوتنیک افغانستان
15/15

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که 24.4 میلیون نفر از جمله 13میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала