رژه پیروزی در مسکو به روایت تصویر

Telegram
رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو در جوار کاخ کرملین به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی برگزار شد.
© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

میدان سرخ مسکو،آماده رژه پیروزی است.

میدان سرخ مسکو،آماده رژه پیروزی است. - اسپوتنیک افغانستان
1/24

میدان سرخ مسکو،آماده رژه پیروزی است.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
2/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
3/24

سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Mikhail Metzel/POOL /  مراجعه به بانک تصاویر

سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
4/24

سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه زنان از دانشگاه نظام فدراسیون روسیه.

 رژه زنان از دانشگاه نظام فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
5/24

رژه زنان از دانشگاه نظام فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
6/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
7/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

سیستم یارس در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم یارس در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
8/24

سیستم یارس در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
9/24

قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

زره‌پوش "کا-17" " بومرانگ" در رژه پیروزی.

زره‌پوش "کا-17" " بومرانگ" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
10/24

زره‌پوش "کا-17" " بومرانگ" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سامانه "اس-400" در رژه پیروزی.

سامانه "اس-400" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
11/24

سامانه "اس-400" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک "ت-72" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

تانک "ت-72" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
12/24

تانک "ت-72" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
13/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

سامانه " اوران-9" در رژه پیروزی.

سامانه " اوران-9" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
14/24

سامانه " اوران-9" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
15/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

توپخانه "مستا-اس" در رژه پیروزی.

توپخانه "مستا-اس" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
16/24

توپخانه "مستا-اس" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک "کورگانتس-25" در رژه پیروزی.

تانک "کورگانتس-25" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
17/24

تانک "کورگانتس-25" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

زره‌پوش "تایفون" در رژه پیروزی.

زره‌پوش "تایفون" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
18/24

زره‌پوش "تایفون" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
19/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
20/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تانک " ت-85-34" در رژه پیروزی.

تانک " ت-85-34" در رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
21/24

تانک " ت-85-34" در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
22/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

سیستم "اسکندر-ام" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

سیستم "اسکندر-ام" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
23/24

سیستم "اسکندر-ام" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

سیستم "بوک-ام3" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

سیستم "بوک-ام3" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
24/24

سیستم "بوک-ام3" در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала