Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

رژه رسمی در میدان سرخ مسکو به یادبود رژه سال ۱۹۴۱

Telegram
رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ .

هر سال به تاریخ ۷ نومبر مراسمی در میدان سرخ مسکو رژه رسمی برگزار می‌شود. این رژه به گرامی‌داشت از یادبود سربازانی که در این روز در سال ۱۹۴۱ پس از شرکت در رژه به مناسبت سالگرد انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ به جبهه‌های جنگ جهانی دوم اعزام می‌شدند، برگزار می‌شود.

 

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر در این رژه در مرکز شهر مسکو حدود چهار هزار نفر شرکت ورزیده بودند.
یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
1/18
در این رژه در مرکز شهر مسکو حدود چهار هزار نفر شرکت ورزیده بودند.
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
2/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
3/18
یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
4/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
5/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر سخنرانی سرگئی سوبیانین، شاروال مسکو در میدان سرخ مسکو، جایی که رژه رسمی به مناسبت به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ برگزار شده است.
سخنرانی سرگئی سوبیانین، شاروال مسکو در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
6/18
سخنرانی سرگئی سوبیانین، شاروال مسکو در میدان سرخ مسکو، جایی که رژه رسمی به مناسبت به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ برگزار شده است.
© Sputnik / Илья Питалев /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
7/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Илья Питалев /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
8/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
9/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Илья Питалев /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
10/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Илья Питалев /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
11/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تماشاچیان رژه رسمی رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ
تماشاچیان رژه رسمی رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ - اسپوتنیک افغانستان
12/18
تماشاچیان رژه رسمی رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
13/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
14/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر گروه پرچمداران در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
گروه پرچمداران در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
15/18
گروه پرچمداران در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
16/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
17/18
شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه ۷ نومبر سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک افغانستان
18/18
یکی از شرکت کنندگان در رژه به مناسبت ۷۸ ـ مین سالگرد رژه سال ۱۹۴۱ در میدان سرخ مسکو
نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала