اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟

© Sputnik / Alexander Vilfاردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟ - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
پاسخ به این سوال که «چگونه میتوان اردوی قوی ساخت» بسیار ساده است. آن دول بر نتائیج عالی دست خواهند یافت که جمیعت با عزم راسخ و سطح بلند سرمایه کاری داشته باشند و بتوانند تخنالوژی های عالی خلاق و اقتصاد معاصر را در شرایط استقلال کافی، ولی نه اضافی، سازماندهی نمایند.

روبرت فیرلی (Robert Farley) در نشریه «The National Interest» امریکا می نویسد، بعد از ختم جنگ سرد نظامیان توجه را به شدت به فعالیت های محاربوی زمینی مبذول داشتند. در حال حاضر عملیات نسبتاً کمتر شکست های مشابه از نقطه نظر تخنالوژی ها و دوکتورین که به تسخیر یا آزادسازی اراضی منجر میشوند، در قبال دارند. آمادگی برای این عملیات عنصر مهم باقی می ماند، اما نیروهای زمینی اولویت های زیادی دیگر نیز دارند که برخی از آنها (از جمله مبارزه باجنبش های چریکی و کنترول پولیسی) ریشه های عمیق سازماندهی معاصر نظامی دارا می باشند.

تناسب نیروهای زمینی در سال 2030، بعد از آن، وقتیکه جنگ های بالقوه بر ضد تروریزم و جنگ های بسیج مجدد روسیه (در این باره بعداً مفصلاً صحبت خواهد شد) خاتمه یابند، چگونه معلوم خواهد شد؟

پیشبینی کردن، خاصتاً در باره آینده، کار ساده نیست، ولی چند سوال نسبتاً ساده میتوانند در روشن ساختن این تحلیل کمک نمایند. این تحقیق، منجمله، سه سوال را مطرح می سازد:

1) آیا اردو بر منابع ملی، بشمول پایگاه خلاق تخنالوژیکی دسترسی دارد؟

2) آیا اردو حمایت کافی از جانب ارگان های سیاسی بدون زیان برای استقلال سازمان ها دارد؟

3) آیا اردو بر آموزش تجربی دسترسی دارد یا نه؛ آیا میتواند نوآوری ها را فرا گیرد و در شرایط عینی بکار برد؟

با درنظرداشت سوالات فوق الذکر، در سال 2030 اکثریت نیروهای زمینی با مرگبارترین نیروهای معاصر، به استثنای دو نقطه، کاملاً مشابه خواهند بود.

هند

اردوی هند در یک صف با قطعات ممتاز زمینی جهان قرار خواهند گرفت. این اردو از عهده عملیات محاربوی با تمام تنوع و شدت آنها، هنگام مبارزه با ماوئیستان در داخل کشور و شورش در کشمیر که از طرف پاکستان حمایت میشود و سلسله کامل دیگر، عملیات کمتر وسیع عملیات در داخل، برآمده میتواند. برعلاوه این، اردوی هند برای فعالیت های محاربوی با شدت بلند علیه پاکستان بسیار خوب آماده شده است، چون مدتها قبل ضرورت پیشبرد تمرینات در شرایط نزدیک به شرایط محاربوی درک کرده است. بصورت کل این همه به دهلی نو در مبدل ساختن اردوی خود به وسیله موثر سیاست داخلی و خارجی کمک نموده است.

© REUTERS / Adnan Abidiاردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟ - اسپوتنیک افغانستان
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟

اگرچه تخنیک جنگی هند همیشه از رقبا نظر به بسیاری شاخص های موجود عقب مانده بود، امروز هند عملاً بر همه انواع تخنالوژی های نظامی دسترسی دارد. محصولات نظامی که این کشور از روسیه، اروپا، اسرائیل و امریکا خریادری میکند، به مکمل رشد مجتمع صنایع نظامی — صنعتی هند مبدل میگردند.

فرانسه

از جمله همه کشورهای اروپایی فرانسه اردوی دارای قابلیت بیشتر محاربوی و مرگبار دارا میباشد. فرانسه مانند گذشته جهت بازی نمودن یکی از رول های اساسی در سیاست جهان تلاش می ورزد و جداً بر ضرورت نیروهای موثر زمینی باورد دارد.

مجتمع نظامی — صنعتی فرانسه هم در جبهه داخلی و هم در جبهه صاداراتی پایداری خود را حفظ میکند.

© Flickr / Carlos Menendez San Juanنظر « Times» راجع به ضربه هوایی هند بر پاکستان
نظر « Times» راجع به ضربه هوایی هند بر پاکستان - اسپوتنیک افغانستان
نظر « Times» راجع به ضربه هوایی هند بر پاکستان

اردوی فرانسه تجربه قابل ملاحظه پیشبرد عملیات از سرحد پائینی تا فوقانی طیف محاربوی دارا می باشد. اردوی فرانسه در صحنه های جنگ با ترورزیم در افغانستان و افریقای شمالی شرکت داشت و از نیروهای منظم و قطعات نظم خاص در نبردها با نیروهای چریکی و دفاع از مردم ملکی استفاده نموده است.

روسیه

در ختم جنگ سرد اردوی روسیه با تغییرات رنج آور مواجه گردید و بخش زیادی دسترسی خود بر منابع، نفوذ سیاسی و منابع کاری از دست داد. آن مجتمع نظامی — صنعتی که زمان از اردوی سرخ حمایت میکرد، تدریجاً تخریب گردید و به نظامیان فقط تخنیک کهنه در وضع غیرقناعت بخش بجا گذاشت. روحیه رزمی سقوط نموده بود و در این زمینه به جنگیدن در چیچنیا و مناطق دیگر مجبور بود.

© Sputnik / Grigoriy Sisoevاردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟ - اسپوتنیک افغانستان
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟

برخی چیزها تغییر کرد، ولی، واضح است که نه همه چیز. رشد اقتصاد روسیه امکان افزایش سرمایه گذاری ها در این عرصه را فراهم ساخت.

اصلاحات، خاصتاً در رابطه با قطعات نظم ویژه، به روسیه در برنده شدن در جنگ در چیچنیا کمک نمود. در سال 2008 اردوی روسیه به سرعت به گرجستان شکست داد و در سال 2014 ابتکار عمل را در حوادث مربوط به اوکراین و پیوستن کریمیا را به دست گرفت. در مجموع این جنگ ها را میتوان به «بسیج مجدد روسیه» مسمی کرد.

در سال 2030 اردوی روسیه نیروی مرگبار باقی خواهد ماند، اما با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. یکی از مشکلات دسترسی بر تخنالوژی ها و مشکل دیگر — منابع کاری می باشد، چون اردو، ظاهراً، بین مودل کهنه مکلفیت عسکری و سیستم داوطلبان بند مانده است. ولی نباید فراموش کرد که روسیه منابع عظیم و تجربه بس بزرگ ساختار اردو و پیشبرد عملیات جنگی دارد.

ایالات متحده امریکا

اردوی امریکا حد اقل از سال 1991 ستندرد طلایی نیروهای محاربوی زمینی نشان میدهد.

© AFP 2023 / David Furstاردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟ - اسپوتنیک افغانستان
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟

شکست اردوی عراق در سال 1991 و نابودسازی کامل آن به بهانه های خودساخته و تجاوز بر عراق برخلاف همه موازین حقوق بین الملل در سال 2003، ظاهراً، دستاوردهای مهم آن از زمان جنگ سرد محسوب میشوند. اردوی امریکا در حال حاضر در سومالی، جیبوتی، یمن، لیبیا، سوریه، عراق، افغانستان و بسیاری نقاط دیگر جهان مصروف جنگ می باشد. مخارج عظیم تمویل پایگاه های نظامی امریکا در سراسر جهان بار قروض مالی امریکا را به حد تحمل ناپذیر رسانده و فکر نمی شود که مالیه دهندگان امریکا بتوانند این مخارج را بر دوش بکشند.

چین

اردوی آزادی بخش چین از اوایل سال های 1991 اصلاحات جامع نیروهای زمینی خود را پیش می برد. اوضاع در سال های 1990 و 2000 به شدت تغییر کرد. با داشتن دسترسی بر تمویل مالی و سکتور پیشرفته تخنالوژیکی، قطعات زمینی اردوی آزادی بخش چین کاهش یافت و اصلاح سازی شد و به سازمان عصری محاربوی مبدل گشت. در حال حاضر نیروهای بحری و هوایی اردوی آزادی بخش چین اصلاحات را بصورت نهایی تکمیل نموده اند. یگانه چیز که کفایت نمی کند، اینست که اردوی آزادی بخش چین از زمان جنگ چین — ویتنام عملیات واقعی محاربوی را انجام نه داده است و در منازعات بزرگ در این قرن نقش کلیدی بازی نکرده است. ولی تمایل مشی عصری سازی و اصلاح سازی اردوی آزادی بخش چین ادامه دارد.

© REUTERS / Damir Sagoljاردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟ - اسپوتنیک افغانستان
اردوی کی در سال 2030 نیرومندتر ثابت خواهد شد؟

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала