غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟

© Fotolia / vvoeغرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟ - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
روسیه دیروز به علل روشن مجال نشان دادن واکنش نداشت. ولی خانواده متحد دول غربی یکبار دیگر بر ما پیروزی بزرگ کسب کرد و زور خود را نشان داد.

ویکتور موراخوفسکی طی مطلب برای خبرگزاری «ریانووستی» در ادامه می نویسد، ولی، اگر صادقانه گفته شود، پس اصلاً زور را به ما نشان نه دادند. آدرس عمده اخراج همزمان دیپلوماتان روسیه نه، بلکه خود «غرب» شرطی بود.

فعالیت ها بصورت فعال راه اندازی شدند. میخواهیم یاداوری نمائیم که در روز جمعه در گردهمایی اتحادیه اروپایی تیریزه می صدراعظم انگلیس همکاران خود را بصورت منضبط، طوریکه در جهان آزاد معمول است، جهت سرزنش روسیه، فراخواند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟ - اسپوتنیک افغانستان
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟

این برخورد جسورانه بود، چون:

1) مجازات نمودن ما به خاطر مسموم ساختن سکریپال جاسوس انگلیسی پیشبینی میشد. اگرچه نه تنها مقصرین تعیین نشده، بلکه تحقیق پولیس نیز در مرحله نخست قرار دارد.

2) صدرعظم کشوری که از اتحادیه اروپایی خارج میشود و به شدت با آنها راجع به شرایط خروج چانه می زند، جهت همبستگی اروپایی دعوت بعمل آورد.

این ماموریت ساده نبود. از همینرو رسانه های انگلیس تا شام روز جمعه با خوشی، مانند پیرزوی بزرگ، گزارش میدادند: اروپا فورمولبندی تحمیل شده انگلستان را پذیرفت. گردهمایی موافقه نمود:«کاملاً محتمل است که توضیح دیگر قناعت بخش مسموم شدن سکریپال، به جز از شرکت روسیه، وجود ندارد».

© Sputnik / Sergei Guneev /  مراجعه به بانک تصاویر غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟ - اسپوتنیک افغانستان
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟

به این سوال که چرا، بازهم پاسخ داده نشد. انگیلا میرکیل صدراعظم آلمان مختصراً اظهار داشت:« ثبوت های معین ارایه شده بودند». هیچکس تعبیر و تفسیر را نه شنید.

© AP Photo / Matt Dunham/Geert Vanden Wijngaertغرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟ - اسپوتنیک افغانستان
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟

بعداً امریکا حرف تعیین کننده خود را اظهار داشت. وزارت خارجه اعلام داشت — بدون هرگونه «احتمال» و «بسیار ممکن خواهد بود» — یاداوری میکنیم:« در چهارم مارچ روسیه ماده مسموم کننده نظامی را جهت تلاش مسموم ساختن تبعه انگلستان بکار برد». به همه از قبل تفهیم نمودند که امریکا به مقیاس بزرگ واکنش نشان خواهد داد. چنین واقع شد: بصورت مجموعی در مورد اخراج 60 کارمند سفارت روسیه از ایالات متحده فیصله بعمل آمده است. با آنها بصورت ناگزیر کانادا نیز پیوست (چهار کارمند را اخراج میکند).

بعد از این جهان مجبوراً به خاطر نشان دادن وفاداری خود در نوبت ایستاده شد.

اولتر ازهمه در روز دوشنبه، طوریکه انتظار میرفت، راجع به اخراج دیپلوماتان وفادارترین آنها — پلنگان اطراف بالتیک و پولند اعلام داشتند که 9 دیپلومات روسیه را اشخاص نامطلبوب اعلام نمودند.

جرمنی و فرانسه هرکدام به اخراج چهار چهار دیپلومات اکتفا کردند. سه دیپلومات را از چک اخراج کردند. ایتالیا، دنمارک، هالند و اسپانیا هرکدام به اخراج دو دو کارمند نمایندگی های دیپلوماتیک روسیه موافقه کردند. اروپایان دیگر (اصلاً، در مجموع فقط دو سوم اعضای اتحادیه اروپایی):فنلند، سویدن، رومانیا و کرویشیا، بصورت سمبولیک هرکدام یک یک دیپلومات روسیه را اخراج کردند. ناروی که عضو اتحادیه اروپایی نیست، ولی عضو ناتو است نیز یک دیپلومات روسیه را اخراج میکند.

طوریکه معمول است، اوکراین در این کار یادداشت عجولانه مضحک اضافه کرد. ابتدا این دولت که ظاهرا، راجع به نظر امریکا به موقعً به آن خبر نه داده بودند، اطمینان نه داشت و حتی اعلام داشت که هیچکس را اخراج نخواهد کرد. ولی زمانیکه نظر رهبری را به سمع کییف رساندند، او بالاتر از همه خیز زد و 13 نفر را — مجموعاً بیشتر، نسبت به جرمنی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، اخراج کرد.

بالاخره، بصورت عجولانه راجع به اخراج دیپلوماتان روسیه کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی، ولی طرفدار امریکا البانیه و مقدونیه نیز اعلام داشتند. به آنها « هیچگونه ثبوت های معلوم» اصلاً ضرور نبودند، به خاطر که آنها ماهیت این عمل را بدون زرنگی فهمیدند: همه انگشتر دست امریکا را می بوسند، باید در آن شرکت کرد.

عملکرد دسته جمعی روز دوشنبه با اعلامیه نهایت مستقیم و صادقانه اطریش خاتمه یافت که نماینده حکومت آن همه چیز را بنام خود یاد کرد:« ما هیچگونه اقدامات را به سطح ملی اتخاذ نخواهیم کرد، ما دیپلوماتان را اخراج نخواهیم کرد. علت این امر قرار ذیل است: ما قصد داریم مجراهای دیالوگ با روسیه را باز حفظ نمائیم. اطریش کشور بی طرف و پل خاص بین شرق و غرب می باشد».

در واقع، اطریشیان، با یاداوری بی طرفی خود به صدای بلند، حوادث جاری را جنگ سرد خواندند.

جالب تر چیزی دیگر است: و آن اینکه بعداً چه خواهد شد.

در اینجا قابل یاداوری است: صحبت راجع به نمایندگی دیپلوماتیک روسیه مطرح بحث می باشد. اصلاً بجای صد نفر اخراج شده صد کارمند دیگر خواهند آمد.

مساله عمده اینست که معلوم نیست که آیا «جبهه نو ضد روسیه» از محدوده نمایش نامه عدول خواهد کرد یا خیر.

© Sputnik / Vladimir Pesnya /  مراجعه به بانک تصاویر غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟ - اسپوتنیک افغانستان
غرب روسیه را مجازات میکند: آیا او از عهده این کار برخواهد آمد؟

انگلستان اصلاً از اروپا مبدل ساختن منازعه دیپلوماتیک به منازعه اقتصادی انتظار داشت. علت حمایت داغ واشنگتن از این اقدام اصلاً جلوگیری از شبکه لوله های گاز بود.

لغو پروژه «جریان شمالی — 2» نه تنها به نفع امریکا است.  در این صورت کالای تولید شده در اتحادیه اروپایی گران خواهند شد. اروپا حالا به امریکا نه تنها جنگ سرد، بلکه جنگ کاملاً مشخص داغ اقتصادی پیش می برد.

از همینرو امریکا و انگلستان سکریپال های زیادی و سرمایه داران فراری روسیه و «پناهندگان سیاسی» و غیره ذخیره دارند. بالاخره آنها در ذخایر خود روچینکوف های زیادی دارند که چهره ظاهری خود را تغییر میدهند و فریاد می زند« من از پوتین مخفی شده ام، پوتین میخواهد مرا بکشد».

 قربانی کردن هرکدام آنها هیچ ارزش هم ندارد. بعد از آن در اروپا اعلام خواهد شد که رژیم روسیه هشدارها را نمی داند: می بینید که دشمنان خود را چگونه مجازات میکند. بیائید همه باهم یکجا به حساب شما به کرملن زور و وحدت خود را نشان دهیم.

آیا اروپا آنگاه تاب خواهد آورد — این معلوم نیست.

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала