افغانستان: مرگ و جراحتِ ده هزار غیرنظامی در سال ۲۰۱۷ – گزارش ملل متحد

Telegram
حملات انتحاری و مواد تعبیه شده ی انفجاری عاملِ ارقامِ بلندِ تلفاتِ افراد ملکی

کابل،۱۵ فبروری ۲۰۱۸ — برمبنای آخرین گزارش سالانه ی ملل متحد پیرامون پیآمدهای منازعات مسلحانه در افغانستان، بیشتر از ده هزار فرد ملکی در جریان سال ۲۰۱۷ یا زندگی خویش را از دست داده اند و یا متحمل جراحت گردیده اند. 
گزارش سالانه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و اداره حقوق بشر ملل متحد که امروز به نشر رسید، بطور مجموع تلفات ۱۰۴۵۳ فرد ملکی (۳۴۳۸ کشته و ۷۰۱۵ زخمی) را ثبت نموده است. با وصفِ اینکه این آمار کاهشِ نُه فیصدیِ تلفات افراد ملکی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، اما این گزارش بیانگر آمار بلندِ تلفات افراد ملکی به سبب حملات انتحاری و مواد انفجاری تعبیه شده می باشد.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان تدامیچی یاماموتو می گوید که: " ارقامِ تکان دهنده ی این گزارش معلومات معتبری را در مورد تاثیر جنگ تهیه می نماید، اما آمارِ تلفات به تنهای مصیبت های مخوفِ انسانی را که بالای مردم عادی بخصوص زنان و کودکان تحمیل می گردد، به تصویر کشیده نمی تواند." 
یاماماتو که ریاست یوناما را نیز بدوش دارد نگرانی عمیق خویش را از آسیب های رو به افزایش علیه افراد ملکی که از ناحیه حملات انتحاری صورت می گیرد، ابراز می نماید. وی اظهار داشت که: "من بخصوص در مورد استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده بشمول بمب های مورد استفاده در حملات انتحاری و بمب های فشاری که به شکل غیر قانونی و غیر قابل تفکیک در مناطق مزدحم و در میان افراد ملکی منفجر می گردد، نگران هستم. این یک عملِ شرم آور است." 
جنگ های زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت دومین عامل عمده تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۷ بوده است، هرچند که میزان تلفات وارده از این رویارویی ها ۱۹ فیصد نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است. 
این گزارش تقریباً دو بر سه حصه (۶۵ فیصد) تلفات افراد ملکی را به عناصر ضد دولت نسبت می دهد؛ ۴۲ فیصد این تلفات به طالبان، ۱۰ فیصد به داعش یا شاخه خراسان دولت اسلامی و ۱۳ فیصد آن به جناح های نا مشخص و سایر گروهای عناصر ضد دولت نسبت داده شده است.
بار دیگر 7 تن از افراد ملکی در نتیجه یک رشته عملیات مشترک هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند - اسپوتنیک افغانستان
بار دیگر 7 تن از افراد ملکی در نتیجه یک رشته عملیات مشترک هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند
 
در مجموع، یک بر پنج حصه تلفات افراد ملکی به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است؛ ۱۶ فیصدِ آن به نیروهای امنیتی افغان، دو فیصد به نیروهای نظامی بین المللی، یک فیصد آن به گروهای مسلح طرفدار دولت و یک فیصد به نیروهای نا مشخصِ طرفدار دولت نسبت داده شده است. فیرهای متقابلِ غیر قابل تشخیص در جریان نبردهای زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت باعث وارد آمدن ۱۱ فیصد تلفات به غیرنظامیان گردیده است. 
زنان و اطفال شدیداً از ناحیه خشونت های وابسته به منازعات مسلحانه آسیب پذیر باقی مانده اند. بر اساس آمار ثبت شده توسط یوناما در سال ۲۰۱۷، ۳۵۹ زن کشته شده(رقمِ متذکره پنج درصد افزایش را نشان می دهد) و ۸۶۵ زن دیگر زخمی شده اند. تلفات اطفال شامل ۸۶۱ کشته و ۲۳۱۸ مجروح گردیده که در مقایسه سال ۲۰۱۶، ۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد. 
در سال ۲۰۱۷، حملات عمدی عناصر ضد دولت علیه افراد ملکی — عمدتاَ حملات انتحاری و پیچیده علیه افراد و اهداف غیر نظامی — ۲۷ فیصدِ مجموعِ تلفات غیرنظامیان در افغانستان را تشکیل می دهد. 
خونین ترین رویداد از آغاز ثبت تلفات غیر نظامیان توسط یوناما در سال ۲۰۰۹ تا اخیر سال ۲۰۱۷، رخداد ۳۱ ماه می بود که یک حمله کننده انتحاری کامیونی را که ۲۰۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری(مواد انفجاری که توسط نظامیان استفاده می گردد) در آن تعبیه شده بود، در ساعات مزدحمِ صبح در یک محل پر ازدحام و غیر نظامی منفجر ساخت. این انفجار بزرگ باعث مرگ ۹۲ فرد ملکی و جراحت ۴۹۱ تن دیگر گردید. 
کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر زید ابن رعد الحسین می فرماید: " افراد ملکی افغان زمانی که مصروف زندگی روزمره ی شان می باشند بخصوص موقعی که با اتوبوس مسافرت می کنند یا در مساجد مصروف عبادت هستند و یا اینکه فقط در حال عبور از کنارِ ساختمانِ مورد هدف مهاجمان هستند، کشته می شوند. مردم افغانستان سالهای متمادی به شکل دوام دار در ناامنی و ترس زندگی خود را سپری کرده اند، در حالیکه آنهای که مردم را می کُشند و زندگی مردم را نابود می کنند مورد مجازات قرار نمی گیرند." 
وی افزود که: "بر مبنای حقوق بشر دوستانه بین المللی، چنین حملات ممنوع بوده و در بیشتر موارد جرایم جنگی پنداشته می شوند. مسئولین این حملات باید شناسایی و پاسخگو قرار داده شوند." 
این گزارش تلفاتِ ۱۰۰۰ فرد ملکی (۳۹۹ کشته و ۶۰۱ زخمی) و ۱۱۹ مورد اختطافِ غیر نظامیان را به داعش یا شاخه خراسان دولت اسلامی نسبت می دهد. گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۱۷ گروه متذکره افراد ملکی را هدف قرار داده است و همچنان نیروهای نظامی را در ساحات غیرنظامی و آن هم به شکل غیر قابل تفکیک و غیر متناسب زیر آماج قرار داده است." یوناما قتل ۱۶۰ فرد ملکی و جراحت ۲۵۲ غیر نظامی دیگر را در اثر شش حمله علیه عبادت گاه ها، رهبران مذهبی و عبادت کنندگان، که داعش یا شاخه خراسان دولت اسلامی مسئولیت همه را در سال ۲۰۱۷ پذیرفته است، ثبت کرده است. 
این گزارش شاهد افزایش قابل ملاحظه در شمار حملات هوایی توسط نیروهای نظامی بین المللی و نیروی هوایی افغان می باشد. یوناما ۶۳۱ مورد تلفات غیر نظامیان (۲۹۵ کشته و ۳۳۶ زخمی) را از اثر عملیات های هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت ثبت کرده است. رقمِ متذکره نشان دهنده هفت فیصد افزایش در شمار تلفات افراد ملکی با مقایسه ی سال ۲۰۱۶ می باشد. در ضمن، این آمار بلندترین رقم تلفات غیر نظامیان از اثر حملات هوایی در یک سال را از زمان آغاز ثبت تلفات افراد ملکی توسط یوناما در سال ۲۰۰۹، نشان می دهد. حملات هوایی شش فیصدِ مجموعِ تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۷ را نشان می دهد. 
این گزارش اقدامات دولت افغانستان و نیروهای امنیتی طرفدار دولت را در خصوص محافظت از افراد ملکی در جریان نبرد، ستایش می کند. اقدامات متذکره باعث شد که در سال ۲۰۱۷ کاهشِ ۲۳ فیصدی تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت بوجود آید. 
سایر اقدامات دولت برای حفاظت از افراد ملکی شامل تصویبِ پالیسی ملی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پیوستن افغانستان به کنوانسیون منع استفاده از سلاح های متعارف منعقده ۱۹۸۰ می باشد. پروتکل شماره پنج این کنواسیون، کشورهای امضا کننده را به پاکسازی اراضی از مهمات منفجرناشده ی باقی مانده از جنگ ملزم می نماید. 
این گزارش روی اهمیت تطبیقِ پروتکل شماره چهارِ کنوانسیون فوق الذکر تأکید می نماید. در سال ۲۰۱۷، یوناما مرگ ۱۶۴ تن و جراحت ۴۷۵ تن دیگر را از اثر انفجار مهمات منفجرناشده ی باقی مانده از جنگ ثبت نموده است که ۸۱ فیصدِ قربانیان آن را اطفال تشکیل می دهند. شماری زیادِ اطفالی که از این حوادث زنده مانده اند بینایی و یا اعضای بدن خویش را از دست داده اند، جراحت های جدی را متقبل گردیده و به آسیب های روانی مبتلا شده اند که این وضعیت مانع زندگی عادی شان در آینده خواهد شد. 
در کنار سایر پیشنهادات، این گزارش از طرفین در گیر تقاضا می نماید تا هر گونه اقداماتِ ممکن را برای محافظت از افراد ملکی و تأسیسات غیر نظامی به خرج دهند. در این گزارش از عناصر ضد دولت خواسته شده که از هدف قراردادن عمدی افراد ملکی و اهداف غیر نظامی خودداری و استفاده از مواد منفجره ی که به شکل غیر قابل تفکیک و غیر متناسب عمل می کند را پایان دهند. 

* * *
خلاصه گزارش سالانه سال ۲۰۱۷ یوناما محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه درین جا قابل دسترس است:https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала