امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود

© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
امید نظامی یکی از تاجران افغانستان ظهر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل به رسانه ها گفت : جنرال زمری پیگان که قبلا فرمانده عمومی امن و نظم عامه وزارت امور داخله بود و بنابر دشمنی های شخصی متهم به قتل یازده نفر میباشد از سوی بعضی حلقات در وزارت امور داخله حمایت میشود.

امید نظامی میگوید که جنرال زمری پیکان در سال ۱۳۹۵ با استفاده از موقف نظامی خود شخص قوماندان یاردل نظامی که یکی از افسران نظامی دوران داکتر نجیب و بزرگ قوم پنج هزار خانواده بود بعد از نماز جمعه همراه با سه تن از برادر زاده هایش توسط ۳۰۰  سراباز نظم عامه و به امر جنرال زمری پیکان به قتل رسیده و خودم همراه به ۶ تن دیگر زخمی شدیم.

آقای نظامی میگوید که در آن هنگام بعد از تلاش های زیادی که کردیم‌، تظاهرات کردیم حتی عقب دروازه پارلمان و ریاست جمهوری هم رفیقم اما موفق نشدیم تا آقای زمری پیکان را به دادگاه بکشانیم زیرا از سوی افراد قدرت مندی در حکومت حمایت میگردید.

بلاخره در یک جرگه قومی توسط بزرگان قوم کوهدامن و چند نماینده مردم در مجلس  همراه با لوی سارنوال کشور  فیصله صورت گرفت تا این دشمنی ها را برای همیشه خاتمه ببخشیم تا همچو عمل  دوباره تکرار نگردد و گویا اگر بار دیگر این چنین عمل تکرار شد. هرکی مقصر شناخته شود باید مبلغ ۵۰ ملیون افغانی به شکل جرمانه  به خزانه دولت بپردازد و حتی خانه اش آتش زده شود.

آقای نظامی میگوید متسفانه بار دیگر در سال ۱۳۹۵ یعنی حدودآ یک سال قبل پسر جنرال زمری پیکان برادرم سحراب نظامی را در هنگام خروج از نماز جمعه به قتل رساند که در این زمینه ما به کمک لوی سارنوالی کشور تماس های تیلفونی را به قسمی اسناد به دست داریم که شخص جنرال زمری پیکان از ولایت کندز به پسرش در کابل هدایت داده بود ه برادرم سحراب نظامی را به قتل رساند.

بعدآ ما خواهان داد خواهی شدیم و بنابر هدایت شخص رئیس جمهور کشور که گویا من عدالت را برقرار میسازم ما هم همه این موضوع را به قانون گذاشتیم  و اسنادی که روی دست داریم و به کمک لوی سارنوالی ریاست تحقیقات جنایی کابل تعداد ۱۱ تن از مجرمین را بازداشت کردند که این ۱۱ تن به جرم خود اقرار کردند که به گفته جنرال زمری پیکان این کار را کردیم و در این قضیه ۲۱ نفر همدست بودیم و سحراب نام را به شهادت رسانیدیم.

اکنون که بعد از گذشت یک سال قرار لوی سارنوالی صادر گردیده تا جنرال زمری پیکان که بنابر هدایت رئیس جمهور قبلا از وظیفه برکنار هم گردیده است باید بازداشت گردد اما ، وزارت امور داخله با استفاده از موتر های زره هی و رینجر های نظامی و پرسونل قوای سرحدی از وی حمایت میکنند و تا هنوز مورد بازداشت قرار نگرفته اند.

آقای امید نظامی میگوید: ما از شخص رئیس جمهور میخواهیم که هرچه زودتر جنرال زمری پیکان باید بازداشت و مورد بازپرس قانونی قرار بگیرد.

© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
1/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
2/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
3/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
4/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
5/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
1/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
2/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
3/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
4/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
5/5
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود

جنرال زمری پیکان اولین شخصی نیست که از سوی افراد متهم به قتل شده است

دو روز قبل تعدادی از شهدای فامیل های قوم اسماعیلیه در یک هوتلی در غرب کابل گرد آمده و در یک کنفرانس مطبوعاتی سید منصور نادری یکی از رهبران مذهب اسماعیلیه در کشور را همراه به چند تن از پسران و دخترش متهم به قتل های زنجیره ای نمودند که فعلا این افراد در کابینه حکومت وحدت ملی از مقام های خوبی برخوردار اند.

حفیظ الله که خود یک تن از افسران وزارت دفاع ملی میباشد میگوید تعداد ۳۰ خانواده ای که امروز در اینجا حاضر شده اند هر کدام یک تن از عضای خانواده خود را از دست داده اند که توسط افراد خانواده سید منصور نادری مشهور به سید کیان به قتل رسیده اند.

پسر من داکتر صفی الله داکتر هم بود و از اینکه به خواست های سید کیان جواب نمیگفت و هرگز بردگی را قبول نداشت و یک شخص روشن فکر بود و همیشه به این نظر بود که ما کسی را میخواهیم که خدمتگار ملت باشد ولی  شب هنگام توسط افراد وابسته به تروریستان سید کیان هریک. سید داود ، سید جعفر که پسر سید منصور نادری است شب هنگام در در منطقه دره کیان ولایت بغلان به قتل رسیده است.

به گفته این بازماندگان شهدا قتل های که توسط سید منصور نادری و پسران و افرادش صورت گفته است به این چند تن خلاصه نمیگردد بلکه به دها تن میرسد از جمله قتل های زنجیره ای که سید منصور نادری از سالهای گذشته تا کنون انجام اده به دها تن میرسد که نام گرفتن از هر یک آنها ممکن چندین صفحه ای را در بر بگیرد.

© Photo / Kargyarامید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود - اسپوتنیک افغانستان
امید نظامی وزارت داخله کشور را متهم به حمایت از یک قاتل نمود

همچنان این خانواده ها از شخص ریس جمهور میخواهند تا به قضیه ایشان رسیدگی نموده و الی روشن شدن موضوع دست این افراد را از کرسی های حکومتی کوتاه نمایند.

متهمان قصیه قتل های زنجیره ای که از سال ۱۳۶۹ تا کنون متهم به قتل افراد هستند اکنون در کابینه ای حکومت وحدت ملی از نفوذ خوبی برخوردار اند به طور مثال.

۱ ـ سید منصور نادری رهبر فرقه ای اسماعیلیه در افغانستان و رهبر حزب پیوند ملی افغانستان میباشد

۲ ـ سید داود سادات نادری ، سید جعفر نادری ، فرخنده زهرا نادری ، سید سعادت منصور نادری ،

اینها اشخاصی هستند که وزیر ،وزیر مشاور در کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان میباشند

با وجود تلاش های زیادی که کردیم نتوانستیم تا نظریات لوی سازنوالی افغانستان و وزارت امور داخله را داشته باشیم.

اما یکی از وابستگان سید منصور نادری که نخواست نامی از وی برده شود تمامی این اتهامات بر خانواده سید منصور نادری را رد نموده و میگوید که این یک دسیسه ای بیش نیست.    

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала