سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد

© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
به افتخار فارغان افغان از پوهنتون هاى مختلف روسيه در سفارت افغانستان مقيم مسكو محفلى برگزار شد.

به گزارش اسپوتنیک، این محفل كه با حضورداشت برخى مسئولين پوهنتون دوستى خلقها، پوهنتون ساختمانى مسكو، پوهنتون مالى روسيه، سفير و كارمندان سفارت و حدود چهل تن فارغان مقاطع دكتورا، ماسترى و ليسانس از دانشگاه هاى شهرهاى مسكو، بلگورد، ستاوراپول، يكاترينبورگ ، توله و توير و مديريت آتشه فرهنگى داير بود، با تلاوت آيات قرآن عظيم الشأن توسط محترم عبدالحكيم حيدرى آغاز گرديد.
سپس دكتور عبدالقيوم كوچى سفير كبير و نماينده خاص و فوق العاده رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در فدراسيون روسيه، فراغت جوانان حاضر را تبريك گفته، توجه حضار را به ضرورت تحكيم هرچه بيشتر وحدت ملى اقوام و قبايل ساكن كشور منحيث ضرورت اشد تأمين صلح و ترقى افغانستان جلب نموده و براى متخصين جوان در راستاى خدمت صادقانه به ميهن و مردم استدعاى موفقيت كردند.

تجلیل از عید سعید فطر در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
تجلیل از عید سعید فطر در مسکو + عکس ها

متعاقبأ سفير افغانستان در روسیه و همكاران شان تقديرنامه هاى سفارت را به فارغان حاضر تفويض نمودند.
دكتور كوچى همچنان سپاسنامه هاى سفارت عنوانى دانشگاه‌هاى فوق الذكر را به نمايندگان آن دانشگاه ها تفويض نمودند كه با قدردانى پذيرفته شد.

تجلیل جشن نوروز توسط افغانها در مسکو - اسپوتنیک افغانستان
تجلیل جشن نوروز توسط افغانها در مسکو

در اين بخش محفل ناز بهاند، عبدالحسيب آذرخش، فرخنده و اسدالله نوري از توجه سفير كبير و همكاران سفارت به امور افغانها و بخصوص محصلين افغان منجمله تدوير محفل كنونى براى اولين بار بخاطر تجليل فراغت محصلين ابراز سپاس و قدردانى نموده از خدمات صادقانه شان به مردم و وطن تعهد نمودند.

© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
1/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
2/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
3/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
4/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
5/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
6/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
7/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
8/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
9/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
10/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
11/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
12/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
13/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© NASA . Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
14/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
15/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
16/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
17/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
18/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
19/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
© Photo / Khaibar Akifi / سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد - اسپوتنیک افغانستان
20/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
1/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
2/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
3/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
4/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
5/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
6/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
7/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
8/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
9/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
10/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
11/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
12/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
13/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
14/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
15/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
16/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
17/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
18/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
19/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد
20/20
سفارت افغانستان در مسکو فارغان افغان در روسیه را تقدیر کرد

همچنان خانم تاتيانا ويتاليفنا رئيس فاكولته آمادگى پوهنتون مالى روسيه، خانم اناستاسيا ولاديميروفنا رئيس امور فارغان پوهنتون دوستى خلقها و يليناپريخوروفنا معاون رئيس امور محصلين خارجى پوهنتون ساختمانى مسكو مختصراً صحبت نموده، ضمن تبريكى به فارغان، از سعى و تلاش متداوم سفارت در راستاى همكارى با دانشگاه ها جهت بهبود وضع آموزشى محصلين افغان قدر دانى كرده و در مورد توجه بيشتر از پيش به محصلين افغان وعده نمودند.
محفل با صرف غذاى تهيه شده از جانب سفارت حوالى ساعت پنج عصر خاتمه يافت.
قابل یادآوریست كه در جمع فارغان يادشده، محترمين عبدالحسيب آذرخش فارغ مقطع دكتوراى علوم طبى، عطامحمد علمى از مقطع دكتوراى زبانشناسى، كامل بريا باكسب ديپلوم سرخ ليسانس و مدال طلا در رشته طب ، ناز بهاند در مقطع ماسترى و فايضه هاشمى در مرحله ليسانس با دريافت ديپلومهاى سرخ در رشته زبانشناسى و احمد خيبر عاكفى با بدست آوردن ديپلوم سرخ در رشته منجمنت اقتصادى در مقطع ماسترى مشمول حاضرين بودند.    

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала