گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی

© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
همزمان با افزایش نگرانی‌ها در باره چگونگی وضعیت زنان در افغانستان پس از آمدن گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی به کابل و هم‌چنین تلاش دولت برای آغاز مذاکرات صلح و کنار آمدن با گروه افراطی و زن‌ستیز طالبان، جمعی از دختران جوان در پایتخت با چاپ نخستین مجله مود.

فیشن ویژه زنان، خواسته‌اند تا رخ دیگری از زنان ارایه کرده و مخالفت‌شان را با حضور حکمتیار در کابل نشان دهند و همین‌طور ستایشی از دختران کردی عراقی که علیه گروه تروریستی داعش مبارزه می‌کنند کرده باشند.
این گروه از دختران جوان در شرایطی به چاپ مجله‌ی ویژه مود و فیشن زنان در افغانستان اقدام کرده که هنوزهم خیلی از زنان در کلان‌ شهرها و حتا در کابل نمی‌توانند بدون چادری گشت‌وگذار کنند.
این دختران جوان برای مجله مود و فیشن خود واژه «گلاره» را انتخاب کرده‌اند. گلاره یک واژه کردی به معنی مردمک چشم است؛ عضو بدنی که به گفته‌ی دست‌اندرکاران گلاره توسط آن می‌توان همه‌ی زیبایی‌ها و زشتی‌ها را دید و از هم‌دیگر 

© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
1/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
2/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
3/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
4/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
5/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
6/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
7/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
© Photo / دای‌فولادیگلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی - اسپوتنیک افغانستان
8/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
1/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
2/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
3/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
4/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
5/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
6/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
7/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
8/8
گلاره؛ از فیشن زنان تا مخالفت با حکمتیار و ستایشی از دختران مبارز کردی عراقی
تشخیص داد. هدف از انتخاب این واژه ستایش از زنان و دختران جوان کردی عراقی است که از آغاز پیدایش گروه تروریستی داعش در آن کشور، شجاعانه و بی‌باکانه علیه جنگجویان این گروه رزمیده و می‌رزمند.

فتانه حسن‌زاده مدیر مسوول مجله گلاره، می‌گوید که او و همکارانش واژه کردی «گلاره‌» را برای مجله‌ی‌شان به‌خاطری انتخاب کردند تا الگوی مبارزه زنان و دختران جوان کردی را برجسته‌تر سازند. خانم حسن‌زاده می‌افزاید: «ما شاهد بودیم که طی سال‌های اخیر یک تعداد از دختر خانم‌های کردی بلند شدند و در برابر داعش اسلحه گرفتند و رزمیدند. این به نحوی یک نوع الگو برداری بود. ما خواستیم که گلاره را کردی انتخاب بکنیم تا ستایش کرده باشیم از خانم‌هایی که در برابر داعش بلند شدند و حداقل یک الگو خلق کردند.»
آغاز به نشرات مجله گلاره نه تنها ستایشی از دختران مبارز کردی و ارایه معلوماتی در باره آخرین مودل‌های مود و فیشن مربوط به زنان است، بلکه به نحوی اعتراضی علیه حضور گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل نیز به شمار می‌رود. حزب اسلامی در کنار برخی دیگری از گروه‌های افراطی از جمله گروه‌های تندرو و زن‌ستیز به شمار می‌رود که حضور رهبرش از نزدیک به ماه به این سو در کابل، نگرانی‌ها در میان زنان و فعالان حقوق بشر را در باره آینده زنان خلق کرده است.
فتانه حسن‌زاده، می‌افزاید که او و همکارانش در شرایطی که دورنمای زندگی زنان در افغانستان در پی تعاملات سیاسی اخیر به سمت نامعلومی در حرکت است، خواسته‌اند برخلاف این تعاملات سیاسی از زیبایی‌های زنان بگویند. خانم حسن‌زاده گفت: «در شرایطی که حکومت افغانستان گلبدین حکمتیار را به کابل می‌آورد و شریک تصمیم‌های بزرگ این مملکت می‌کند، ما آمدیم روی گلاره کار کنیم. فکر کنم این نشان می‌دهد که ما چه می‌خواهیم.»
گلاره پس از این به صورت ماهوار به چاپ می‌رسد. برجسته‌سازی زیبایی زنان، معرفی آخرین مدل‌های مود و فیشن، هنرمندان زن و برخی مسایل دیگر مربوط به زنان و زیبایی محتوای اصلی آن را تشکیل می‌دهد.
بیرون زدن از قالب سیاه و سفید
مجله گلاره در جامعه کاملا سنتی افغانستان که بیشتر دیدگاه‌ها در باره زنان منفی است، آغاز به نشرات کرده است. این مجله چند روز پس از واکنش‌های گسترده و منفی شهروندان افغانستان به پوشش آریانا سعید یکی از آوازخوان‌های مشهور این کشور در کنسرتی در پاریس، نخستین شماره خود را بیرون داد.
پوشش آریانا سعید در کنسرتی که هفته گذشته در پاریس داشت انتقاد خیلی از تندروان را در داخل افغانستان برانگیخت. خانم سعید در این کنسرت لباسی برتن داشت که به اعتقاد خیلی از شهروندان افغانستان خلاف اصول و ارزش‌های اسلامی و جامعه‌ی این کشور بوده است.
اما، باوجود چنین مخالفت‌ها و اعتقادات تندروانه در داخل افغانستان، دست‌اندرکاران مجله گلاره تلاش دارند تا رخ دیگری از زنان این کشور ارایه کنند و زیبایی‌های زنان را برجسته‌تر سازند. در سرمقاله این مجله تازه تاسیس ویژه مود و فیشن زنان گفته شده که گلاره در شرایطی آغاز به نشرات کرده که افغانستان تاگلو پر از ترس، هیجان، لذت و خطر به سر می‌برد. اما، این مجله می‌خواهد به زیبایی زنان و زندگی شان بپردازد و «تصویر» و «تصور» دیگری از افغانستان و زنان در این کشور ارایه کند. گلاره در سرمقاله نخستین شماره خود نوشته است: «کار ما برجسته‌سازی رخ دیگر زندگی در افغانستان است؛ رخی که زیر چادر، کنج بقچه و ته صندوقچه‌های قدیمی سنت، غیرت و تاریخ مردانه پنهان مانده است.»
دختران جوانی که مجله گلاره را راه‌اندازی کرده‌ تاکید دارند که زن افغانستان همیشه آن مظلوم بی‌دست و پایی که زیر مشت و لگد خرد می‌شود نیست، بلکه زنان در کنار دیگر توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که از آن برخوردارند، مملو و سرشار از نیرو، شور زندگی و زیبایی نیز می‌باشند. این دختران جوان که در پی تابوشکنی هستند می‌گویند: «ما در پی بیرون زدن از قالب تصویرهای سیاه و سفید و نمایش رنگین از زندگی زن افغانستانی‌ هستیم؛ زنی که غیرت، سنت و تاریخ آن را هیمشه سیاه و سفید نشان داده است.»

نویسنده: دای‌فولادی

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала